– Fjern sanksjonene

Norges Røde Kors krever at sanksjonene mot Irak må fjernes. Norges sjefsrolle i FN har ikke hjulpet nødlidende irakere.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

– Forholdene for sivilbefolkningen i Irak er dramatiske. Sankjonene truer folks helse og vanskeliggjør et verdig liv. Det er forfall overalt, sier informasjonssjef Liv Ronglan i Norges Røde Kors.

Sammen med blant annet generalsekretær Sven Mollekleiv har hun nettopp vært i Irak for med egne øyne å se hvilken konsekvenser sanksjonene har.

– Sanksjonene må fjernes. Slik sanksjonene har fungert fram til i dag, har de ikke fungert etter intensjonene, slår Ronglan fast.

Smarte sanksjoner

I forrige uke gikk Storbritannia ut og foreslo en omlegging av sanskjonene mot Irak. De sivile sanksjonene skal langt på vei oppheves, mens bare varer som står på en egen kontrolliste skal forhåndsgodkjennes av FNs sanksjonskomité, som altså Norge siden nyttår har ledet.

– Vi har forståelse for at det kan oppstå situasjoner hvor det internasjonale samfunnet må reagere på ett eller annet vis. Det vi sier er at sanksjonene nå rammer blindt, og at noe må gjøres raskt, for det haster. Så får vi se hvordan de smarte sanksjonene blir i praksis, når det kommer noe mer konkret ut av dem, forklarer informasjonssjefen i Norges Røde Kors.

– Det som er sikkert er at sanksjonene rammer sivilbefolkningen svært hardt, og at Norge som leder av sanksjonskomitéen må benytte anledningen til å endre systemet. Dette er tross alt snakk om liv og død for barn i Irak, sier hun.

– Saddams ansvar

Informasjonssjef Karsten Klepsvik i Utenriksdepartementet erkjenner også at sanskjonene utilsiktet har rammet sivilbefolkningen.

– Men det påhviler Saddam Hussein et ansvar for situasjonen han har brakt sivilbefolkningen i. Hvis han tillater FNs våpeninspektører inn i landet igjen, er forutsetningene til stede for å oppheve sanksjonene, sier han.

Klepsvik viser til britenes forslag om smarte sanksjoner, men forteller at det fremdeles ikke finnes noe offentlig dokument som viser hvilke varer som faktisk vil bli omfattet av sanksjoner eller ei – dersom sanksjonskomitéens medlemmer stiller seg bak det britiske forslaget. Frankrike er skeptiske, mens Russland ifølge Aftenposten i forrige uke advarte mot å ta for gitt at de er positive til det.

– Det er ikke bare Norge som bestemmer. Men vi jobber for smarte sanksjoner slik at sivilbefolkningen ikke må lide, understreker Klepsvik.

Signalene fra Saddam Hussein er imidlertid ikke positive: De såkalte smarte sanksjonene er enda dummere enn den prisen irakerne har betalt de siste ti årene, og dersom de vedtas truer Saddam med å stanse olje-for-mat-programmet.

Ikke bedre nå

Norge har nå ledet sanksjonskomitéen mot Irak i fem måneder siden nyttår. Den siste oversikten fra FN-komitéen viser imidlertid at sanksjonene ikke har blitt mildere under Norges formannskap.

Varer for tilsammen svimlende 34 milliarder kroner har hittil blitt stoppet i FNs sanksjonskomité, tilsvarende 7,3 milliarder kroner mer enn da Norge overtok som leder for komitéen.

Siden FN startet sitt olje-for-mat-program i 1996, har 17,8 prosent av aller varene Irak har ønsket å importert, blitt holdt igjen. Hele 1600 bestillinger er satt «på vent», hvorav 1300 er varer til humanitær assistanse, ifølge den siste oversikten fra FN.

– Dersom noen i komitéen mener at et vareslag kan brukes i våpenindustrien, blir søknaden ikke godkjent. For eksempel blir klor som er nødvendig for å rense vann, holdt tilbake, sier Liv Ronglan i Norges Røde Kors.

Intet nytt

Som Ny Tid skrev i februar i år, har også norske kontrakt-søknader møtt veggen i FN-systemet. Den norske telecom-giganten Nera Network inngikk rundt nyttår en kontrakt med televerket i Irak om salg av telekommunikasjonsutstyr.

Men en eller flere representanter i FNs sanksjonskomité mente at to produkter i kontrakten også kan brukes til militære formål. Kontraktsøknaden ble derfor satt «på vent», hvilket også er status i dag.

– Bortsett ifra at vi har fått noen spørsmål om tekniske detaljer, har det ikke skjedd noe nytt i saken, sier informasjonsdirektør Helge Skaar i Nera Network.

– I en komplisert politisk verden, har vi lært oss å være tålmodige, legger han til, og har ingen formening om kontrakten blir en realitet i fremtiden.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here