– Fullstendig svikt på tilsyn

Norske myndigheter har aldri overholdt sitt tilsynsansvar på den norske internatskolen i Japan. – Oppsiktsvekkende, mener Stiftelsen Rettferd for taperne.

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er tilsynsmyndighet for alle de 20 norske skolene i utlandet, innrømmer at de aldri har vært på tilsyn på internatskolen i Japan, til tross for at Kari Grasmo allerede på slutten av 1980-tallet gikk offentlig ut og fortalte om seksuelle overgrep på internatet.

– Hvorfor foretok dere ikke tilsyn når dere visste om overgrepene?

– Vanskelig å si. Det kan ha hatt noe med ressurser eller prioriteringer å gjøre. Det er dessverre ikke så ofte vi har foretatt tilsyn på skolene i utlandet. Vi har 70 skoler her i Oslo og Akershus som vi også har ansvaret for, sier seniorrådgiver Kjell D. Gustavsen i Fylkesmannens Utdanningsavdeling.

Han forteller at Oslo og Akershus har hatt tilsynsansvaret for skolene i utlandet helt siden loven om frittstående skoler ble vedtatt i 1970. I alle år har den norske skolen i Japan mottatt statsstøtte – også til drift av internatet. Til dags dato har myndighetene likevel ikke satt sine bein på skolen for å sjekke forholdene.

– Dette er oppsiktsvekkende og en alvorlig sak. Å ha et tilsynsansvar betyr at man må dra til skolen og undersøke om barna har det bra, inkludert å komme på uanmeldte kontroller. Her har tilsynsansvaret svikta fullstendig. Det må gripes inn med en gang, sier generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Ola Ødegaard.

Han er ikke bare opptatt av at myndighetene ikke har undersøkt hvordan internatskolen i Japan har fungert etter at overgrepene ble kjent for femten år siden.

– Atskillelse fra foreldre kan også være en form for mishandling. Uansett hvor velmenende det har vært fra foreldrenes side å sende barna på internat, så er dette en form for omsorgssvikt. Når myndighetene ikke har ført tilsyn og satt spørsmålstegn ved hvordan barna har det, så kolliderer det med barnevernsloven og sosialtjenesteloven, mener Ødegaard, som mener det er på høy tid at myndighetene griper inn for å se om internatlivet er forsvarlig.

Generalsekretæren synes det er viktig at Kari Grasmo har tatt kontakt med Rettferd for taperne for å få internatskolene fram i lyset, og synes det er helt forkastelig at Misjonssambandet fikk henne til å skrive under på at hun fraskrev seg alle mulige framtidige krav mot misjonen som følge av hennes erfaring på internatet i Japan.

– Hadde det vært et godt tilsyn ved skolen hele tiden, så kunne mye ha vært unngått, sier Ødegaard.

---
DEL

Legg igjen et svar