– Tullprat, Slyngstad!

Oljefond-sjefen hevder til Stortinget at kull ikke er viktig for dem. Det er tullprat. Fondet tjener stort på at kullkraft fortsetter. Mot mandatet.

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 14.02.2014. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH – for dyrs rettigheter, PRESS – Redd Barna Ungdom og WWF.

Skiftet. Det går mot en spennende vår i Stortinget.

Arbeiderpartiet har, etter at de kom i opposisjon, foreslått at Oljefondet skal trekke seg ut av kull. I prinsippet har både SV, V, KrF, Sp og De Grønne sagt at de også vil ha det statlige fondet ut av denne sektoren. Det betyr at de kan tvinge H/Frp-regjeringen til å selge seg ut.

Gjør de det, vil det bekrefte at vi ha et fremtidsrettet storting som sier at det er på tide å innføre neste generasjons etikk for Oljefondet, nemlig å ta på alvor fondets klimapolitiske betydning.

Dersom vi skal unngå en oppvarming på mer enn to grader, må mesteparten av verdens enorme kullreserver bli liggende urørt. Kullutvinningen fører også til store lokale miljø- og helseproblemer. Kull er den energiformen som slipper ut mest klimagasser ved bruk. Kullbaserte kraftverk og luftforurensingen som følger av dette har tatt livet av hundretusenvis av mennesker. I tillegg gir det store miljøproblemer lokalt og regionalt. Det er derfor lurt å starte med kull, og samtidig gradvis flytte investeringer fra fossil til fornybar energi.

Sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad, hevdet i stortingshøringen om saken at fondets kullinvesteringer ikke er noe å snakke om. Ifølge Slyngstad har Oljefondet 2,5 milliarder investert i kull, hvilket er en halvering av beløpet sammenlignet med året før. Dette er tullprat. Slyngstad henviser her til selskaper som driver utelukkende med kullgruver. Selv om disse selskapene definitivt bør ut av våre portefølje, er de små.

Milliarder. De selskapene som sitter på de største kullreservene er store, og de har både investert i kull og i annen virksomhet. Til sammen sitter slike store selskaper på enorme kullreserver. Oljefondet er inne i 61 av de 100 selskapene som sitter på størst kullreserver, og bare i disse hadde Oljefondet investert 56 milliarder kroner i 2012.

I tillegg er fondet investert i en rekke svære energiselskaper som har som hovedvirksomhet å brenne kull for å produsere strøm. Om lag 40 prosent av verdens energiforsyning er kullbasert, og Oljefondet har posisjonert seg slik at de vil tjene penger på at denne situasjonen skal fortsette. Billig kullkraft står også i veien for utvikling av fornybar energi. Det betyr at fondet prioriterer økonomisk avkastning på bekostning av å løse klimaproblemet. Det strider mot fondets mandat. Fondet skal også skal sikre miljømessig bærekraft for framtiden.

For at fondet skal bidra til en løsning på klimaproblemet, må vi ut av alle selskaper som har planer om å fortsette med direkte klimaødeleggende virksomhet i mange tiår framover. Kullselskaper er definitivt viktigst, men det er også en rekke oljeselskaper som bør adresseres. Selskaper som satser på oljesand er allerede kastet ut av Storebrand sine fond, og vi forventer at finanspolitikerne også tør å ta denne debatten.

Verden må bli fossilfri innen noen få tiår. For Oljefondet er det på tide å begynne arbeidet med å bli et klimavennlig fond. Vi håper og tror at kloke stortingspolitikere til sammen utgjør et flertall som er villige til å plassere våre langsiktige sparepenger på en måte som ikke knekker klimaet på kloden.

Kommentarer