– Ikke norske flaggets dag

– Den samiske grunnlovsparagrafen gjør at samer har ekstra grunn til å feire 17. mai, sier Aili Keskitalo, leder av Norske Samers Riksforbund.

– Debatten har de siste ukene gått i de andre mediene om barn skal få lov til å ha andre flagg enn det norske i 17. mai-toget. Hva tenker du om debattene, Aili Keskitalo?

– Flaggdebatten er ikke noen ny sak, men er på sett og vis et temmelig sikkert vårtegn i og med at den dukker opp hvert eneste år. Men man skal ikke glemme at 17. mai ikke er det norske flaggets dag, det er den norske grunnlovsdagen. I Norge har vi en samisk grunnlovsparagraf, noe som gir oss samer desto større grunn til å feire 17. Mai. Det er leit å høre at samer som feirer 17. mai framstår som en provokasjon, eller å høre at det samiske flagget ikke skal være velkomment på grunnlovsdagen vår.

– Men dette med samiske flagg er en debatt som kommer opp år etter år?

– Jeg tror mange, som meg, føler seg litt støtt av hele debatten. Man føler som same at man ikke feirer dagen på riktig måte, men at man blir uglesett av omgivelsene. Dette er, etter min mening, ikke tanker eller følelser som bør være knyttet til 17. mai.

– Hva da med andre flagg enn de samiske og norske – er det greit å markere 17. mai også med utenlandske flagg?

– For meg er det vanskelig å skulle korrigere andres flaggbruk, eller i det hele tatt å forstå hvorfor dette er et stort problem. Grunnlovsdagen er dagen der verdier som ytringsfrihet, demokrati og inkludering bør markeres. Alle symboler og flagg som støtter opp om dette bør følgelig være tillatt i 17. mai-feiringen. Dette gir oss også anledning til å markere at 17. mai ikke er en nasjonalisme-feiring, slik den ofte har framstått, men at det finnes flere måter å hylle grunnloven vår på.

– Hvordan feirer du selv 17. mai?

– Jeg har alltid, siden jeg var barn, feiret 17. mai. Jeg bor i en samisk bygd i Kautokeino – her er det barnetog, taler, flagg og konkurranser som gjelder. 17. mai feires over hele Sapmi etter lokale tradisjoner, på samme måte som i andre norske bygder.

– Over til noe muligens viktigere enn barneflaggdebatter: Du er presidentkandidat for NSR i årets Sametingsvalg. Hva skal du jobbe for fram mot valget 9. september?

– Vi er et opposisjonsparti og har ambisjoner om å komme på Sametinget etter valget. NSR vil jobbe for et tydelig sameting som ivaretar samiske interesser. Samtidig må tinget makte å bygge allianser og inngå samarbeid i de tilfeller der organisasjoner utenfor er beslutningstakere. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 16.05.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer