– Må gå lenger

Forum for utvikling og miljø roser strengere regler i våpeneksport. Norges Fredslag tviler derimot på tiltakenes effekt.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 17.01.2013

Våpeneksport. 15. januar ble det holdt høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011.

Særlig et aspekt har vakt oppmerksomhet hos fredsbevegelsen: Nemlig at det skal igangsettes tiltak som skal forhindre at norske våpen havner på hendene på undertrykkende regimer.

Blant annet foreslås det at det gjennomføres systematiske vurderinger av mottakerlandene av norsk militærutstyr, gjennom innføringen av en sjupunkts sjekkliste utviklet i samarbeid med det svenske fredsforskningsinstituttet.

Lisens for eksport av militært utstyr som ikke er våpen eller våpendeler til undertrykkende regimer skal dessuten kunne avslås på grunnlag av kriterier som gjelder våpen og ammunisjon.

Krever eksportstans

«Det ser ut som at regjeringen har tatt lærdom av fjorårets skandale om norsk eksport til Libya og Saudi-Arabia. Det har vært på høy tid med en innstramming av norsk våpeneksport til autoritære regimer,» skrev Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM) i en pressemelding dagen før høringen i Stortinget.

Organisasjonen oppfordrer norske politikere til å gå enda lenger enn meldingen forutsetter, særlig overfor land som bruker våpen fra NATO-land til å undertrykke demokratiforkjempere og opposisjonelle.

ForUM foreslår blant annet at Norge, med snarest mulig virkning, stanser all eksport av militært utstyr til land som står bak grove brudd på menneskerettighetene, inkludert Norges NATO-allierte.

Lite som vil endre seg

Hannah Eline Ander, koordinator i Norges Fredslag, er skeptisk til om de foreslåtte tiltakene vil ha noen virkning.

– Dessverre er det lite i stortingsmeldingen som tyder på at norsk krigsmaterielleksport nå vil endre seg noe særlig. Norge eksporterte krigsmateriell til et titalls autoritære regimer i 2011, uttaler Ander til Ny Tid.

Hun anser det som et absolutt minstekrav at all krigsmaterielleksport til Saudi-Arabia umiddelbart stanser, og at allerede inngåtte kontrakter trekkes tilbake.

Dagfinn Høybråten, medlem av Stortingets Utenriks- og forsvarskomité ser på regjeringens forslag som et konstruktivt initiativ.

– Fra KrFs side har vi kritisk tatt opp enkelte eksporttillatelser av forsvarsmateriell som er gitt under den rødgrønne regjeringen, blant annet til autoritære land som Libya rett før Gaddafi-regimet falt. Vi ser regjeringens forslag om mer systematisk vurdering som en forbedring og mulighet til skjerping av kravene til eksporttillatelser, forteller Høybråten til Ny Tid. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 18.01.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer