– Maler LOs oljeeventyr

Nå er det klart at deler av fagbevegelsen vil ha oljeboring i Lofoten. LO-leder Roar Flåthen sier ikke nei til slik oljeleting. Samtidig sitter han i styret til en «sentral bidragsyter» for NATOs droneprogram. Ifølge LOs vedtekter skal Flåthen imidlertid arbeide for «avspenning, nedrustning og fred.»

Avatar
Email: torbjorn@nytid.no
Publisert: 02.12.2012

Solidaritet. «Klimatrusselen er så alvorlig for alt liv på jorda, at det ikke finnes noe alternativ til å ta den på alvor.»

Dette sitatet fra den mektige LO-lederen Roar Flåthen står svart på lysegrønt på forsiden av Landsorganisasjonens dokument Klimastrategisk Plan, publisert i 2010. Den innflytelsesrike LO-lederen, som siden 2007 har representert 22 fagforbund og nærmere 900.000 norske medlemmer, påpeker i planen at «klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor… Alle må bidra, og fagbevegelsen har en viktig rolle i dette arbeidet.»

Men snaue to år etter strategiplanens utgivelse skvalpet det denne uka et oljesvart utspill inn over LOs lysegrønne dokumenter. For mandag 5. november gikk lederen for Fellesforbundet, Arve Bakke, ut og åpnet for oljeboring i de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Fellesforbundet er et av LOs største fagforbund, og omfatter over 150.000 arbeidstakere i Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet.

Faksimile: Ny Tid 9. november.

Bakke krever nå at oljeboringforslaget tas opp på LO-kongressen våren 2013. I dagens Ny Tid utelukker ikke Flåthen at Bakkes forslag kan få gjennomslag, noe som kan medføre støtte til oljeleting ved Lofoten rett etter stortingsvalget i 2013. Bakke sitter også i sentralstyret til Arbeiderpartiet.

Bakkes forslag går ut på at «Nordland VI åpnes for letevirksomhet høsten 2013, og at det foreligger en konsekvensutredning for petroleumsaktivitet i Nordland VII og Troms II i løpet av 2014».

– Intet område langs kysten skal være varig vernet. Vi skal utvinne ressursene i takt med kunnskap, teknologi og kompetanse, uttalte Bakke til NTB.

Bakke mener det er på tide at LO tar stilling til saken.

– Vi driver allerede oljevirksomhet både nord for og sør for disse områdene. Vi ser ingen grunn til å stoppe akkurat der, sa Bakke til NTB.

Mektig lobby

I miljøbevegelsen rister flere på hodet over forslaget fra Fellesforbundet:

– Dette er ikke helt uventet. Fellesforbundet har ønsket boring i Lofoten i lang tid. Men vi er klar for omkamp.

Det sier leder for Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, til Ny Tid. Haltbrekken mener det ligger ingen ny kunnskap i bunn for at stengingen av Lofoten bør revurderes.

SV har partiets nestleder Bård Vegar Solhjell som miljøvernminister. Og nå står det på SVs nettsider om Regjeringens midlertidige oljefredning av Lofoten, etter et vedtak i fjor:

«Med dette vedtaket har Norge vist hvordan en kan sette grenser for oljebransjens tilgang til verdifulle havområder, selv med et historisk press fra en mektig lobby.»

Fjorårets fredning av Lofoten er regnet som en av de store klimaseirene til SV. Samtidig har partiet det siste året sagt at det vil bygge bro mellom fagbevegelsen og miljøbevegelsen. Men nå distanserer partiet seg fra Bakke og Fellesforbundet:

– Vi er veldig uenig i Fellesforbundets utspill, og vi har ingen tro på at de vil få med seg resten av LO, sier SV-partisekretær Silje Schei Tveitdal til Ny Tid.

Tveitdal er ikke spesielt bekymret for Bakkes krav. Hun mener tiden jobber for både miljøet og SV i denne saken.

– Det blir tydeligere og tydeligere at klimasaken er viktigere enn økt oljeutvinning. Vi mener at det er langt mer fornuftige næringer å satse på i Lofoten – som fiskeri og reiseliv.

Partisekretær Tveitdal er tidligere leder av Natur og Ungdom og nå gift med Naturvernforbund-leder Haltbrekken.

Våpendrageren

Mandag kom det også fram at Kongsberggruppen nå arbeider for å fremme mer droneteknologi og lobbyvirksomhet og i USA. Også her har LO-leder Roar Flåthen en omstridt rolle. Han ble nemlig i april utpekt av Regjeringen til å sitte i styret til våpenprodusenten Kongsberggruppen.

«Det er bra for Kongsberg, det er det viktigste.»

Slik lød konklusjonen til nærings- og handelsminister Trond Giske da han i høst ble konfrontert med at regjeringen hadde presset våpenselskapet til å opprette en egen styreplass til LO-leder Flåthen.

«Han er en utmerket ressurs for Kongsberggruppen, spesielt på grunn av sin spesielle kjennskap til bedriften,» uttalte Giske til NRK 23. oktober.

Den spesielle kjennskapen til Flåthen bunner i LO-lederens historie. Flåthen startet i smia i gamle Kongsberg Våpenfabrikk i 1968. Han ble fagforeningsleder og gikk deretter gradene i fagforeningen Jern og Metall.

Nå sitter Flåthen i styret til sin gamle bedrift. Ikke alle mener dette er uproblematisk. Norges Fredslag mener styreplassen kan være med å skape problematiske bånd mellom fagbevegelsen og våpenindustrien. Spesielt med tanke på LO-lederens fortid:

– Flåthen har lenge jobbet i Kongsberg Våpenfabrikk og Kongsberg Jern og Metall, og vi er skeptiske til at det er med denne bagasjen han får styreplassen. Slik vil Fagbevegelsen bli mer sensitiv til industrien og mindre interessert i å begrense våpeneksporten, sier fungerende leder i Fredslaget, Hannah Eline Ander, til Ny Tid.

På spørsmål om LO-lederen ser noe problematisk med å sitte i styret i Kongsberg Gruppen ASA, svarer Flåthen slik til Ny Tid: «- Ingen kommentar».

Ledende verv

«Flåthen arbeidet tidligere ved Kongsberg Våpenfabrikk i en årrekke hvor han også var klubbformann fram til 1989. Flåthen har siden hatt ledende verv i fagbevegelsen og har de siste fem årene vært leder i Landsorganisasjonen. Flåthen har gjennom sin virksomhet en betydelig innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv.»

Slik heter det i innstillingen fra valgkomiteen i «Kongsberg Gruppen ASA» den 11. april. Valgkomiteen påpeker at det er liten grunn til at noen av styremedlemmene skal skiftes ut, men at det er rom for å utnevne varamedlemmer.

Konklusjonen blir dermed, etter press fra statsråd Trond Giske, «at styret suppleres med ett fast møtende varamedlem med møte- og talerett, men uten stemmerett, samt at LO-leder Roar Flåthen velges til dette verv».

I fjor sommer tok den gamle våpenmekanikeren med seg Aftenposten på rundtur i våpenfabrikken til Kongsberggruppen. Han viste blant annet frem det nye supermissilet «Naval Strike Missile» – Kongsbergs egenutviklede rakettvåpen. Aftenposten skriver:

«Flåthen vet godt hvor han kommer fra. Han sier «vi» når han snakker om bedriftene med røtter i Kongsberg Våpenfabrikk. Og han vil vise frem Kongsberg Gruppens nye fabrikkhall. Den er på 30.000 kvadratmeter, investeringen er på én milliard kroner.»

Ander i Fredslaget kommenterer saken slik:

– Ideelt sett skulle fagbevegelsen og fredsbevegelsen samarbeidet om å dreie denne industrien fra militær til sivil produksjon. Det at Flåthen sitter i styret hos en av landets største våpenfabrikker, bidrar til det motsatte, sier Ander.

Norges Fredsråds leder, Hedda Langemyr, mener det først og fremst er opp til LO selv å vurdere hvor vidt Flåthens styreplass er problematisk eller ikke.

– Det er ikke overraskende at LO ønsker å være representert i styrene til store, norske virksomheter, sier Langemyr.

– Hva bør Flåthen bruke taleretten sin til?

– Han må selvfølgelig bruke sin plass i styret til å formidle det som er LOs politikk. Slik vi oppfatter LO, er organisasjonen kritisk til norsk våpenindustri, ønsker sluttbrukererklæringer og restriksjoner på eksport. Samt at LO ikke vil at Kongsberggruppen, i likhet Raufoss, opptrer med utenlandske datterselskaper for å komme unna norske regler for eksport av militært materiell, uttaler Langemyr.

Også Changemaker ønsker seg en aktivistisk Flåthen i Kongsberg-styret.

– Jeg håper og forventer at han bruker taleretten og innflytelsen sin i tråd med LOs eget handlingsprogram, sier Ingrid Aas Borge, leder av Changemaker, til Ny Tid.

Hun påpeker at Kongsberggruppen leverer krigsmateriell til flere land der menneskerettigheter blir nedprioritert i stor grad, noe som ikke er i tråd med LOs handlingsprogram for menneskerettigheter. Borge viser til LOs egne vedtekter, der det under «LO skal alltid være fri og uavhengig og har som formål:», står i punkt 6:

«Å arbeide for avspenning, nedrustning og fred.»

LOs paragraf 7 under «formål» lyder som følger: «Å utvikle det internasjonale faglige samarbeidet, og å drive internasjonalt solidaritetsarbeid.»

– Dette håper jeg Flåthen er klar over og noe han ikke velger å ignorere, men heller tar tak i og forsøker å gjøre noe med, sier Aas Borge.

«Olja Borten Moe-effekt»

Samtidig med utspillet fra Fellesforbundet venter man på at Senterungdommen skal bestemme seg for hvor de står i oljeboringsaken. Leder for Senterpartiets ungdomsorganisasjon, Sandra Borch, uttalte nylig til Adresseavisen at «dette vil nok overraske mange. Men med tanke på dagens teknologi og utvikling mener jeg det er håpløst å si nei til oljeutvinning bare for å si nei.»……….

(………….)

Dette er innledningen til hovedsaken i ukemagasinet Ny Tids utgave 9.11.2012. Les mer i ukas utgave, i salgs i butikker over hele landet. Få tilsendt utgaven gratis ved å abonnere (abo@nytid.no), eller klikk her.

Kommentarer