– Nyt naturen!

Siv Jensens lillesøster har tatt over som generalsekretær i WWF. Nina Jensen er skuffet over Rio-avtalen, slakter Frps klimapolitikk og vil ha folk flest ut i naturen.

Email: torbjorn@nytid.no
Published date: 28/06/2012

– Hva synes du om sluttavtalen fra Rio+20-konferansen sist fredag, generalsekretær Nina Jensen i WWF?

– Forventningene til konferansen var på forhånd dempet og avmålt. Men når verdens ledere samles for å diskutere verdens viktigste problemer, har man jo en forventning om at noe blir gjort. Det er skuffende å se så stor mangel på vilje til handling og konkrete løsninger.

– Bør man tenke annerledes for å få reelle klimatiltak igjennom?

– Ja, jeg tenker at tiden for store globale miljøkonferanser kanskje er over. I stedet ville man kanskje nyte godt av samarbeid mellom individuelle land som faktisk får gjort noe. Jeg sier ikke at miljøkonferansene nødvendigvis må kuttes ut, men at et slikt samarbeid må komme i tillegg, og prioriteres i større grad.

– Denne uka delte Olje- og energidepartementet, ved Ola Borten Moe (Sp), ut 86 nye blokker opp mot Nordpolen: 72 i Barentshavet og 14 i Norskehavet. Hva synes du?

– Olje- og energiministeren har virkelig skylappene på med disse planene Samtlige miljøfaglige etater fraråder åpningen. Det er ikke miljømessig forsvarlig, flere oljeforskere har påpekt at det er økonomisk risikabelt, og det er både logistikkmessig og teknisk krevende. Dessuten er utslipp fra fossilt brennstoff hovedgrunnen til at Arktis smelter. Det mest skremmende er at regjeringen i sin helhet ikke er mer kritiske til planene. Vi er enige om at klimagassutslippene må reduseres drastisk, likevel velger regjeringen å trappe opp oljeletingen i et av verdens mest sårbare områder. Det er meget kritikkverdig.

– Mye tilsier at vi får et regjeringsskifte i 2013 der Høyre, og muligens Frp, vil stå sentralt. Hva tenker du om deres miljøpolitikk?

– Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Men jeg syns det er viktig at folk stemmer på de partiene som er på parti med miljøet. SV, Miljøpartiet De Grønne og KrF fører en bredere miljøpolitikk enn Høyre og Frp. Men også disse partiene har mange gode elementer i partiprogrammet når det kommer til miljøvern.

– Men i et intervju med Dagsavisen i februar uttrykte du misnøye med Frp og din søster Siv Jensens miljøpolitikk. Har dette endret seg?

– Et av de største problemene med Frps miljøpolitikk, er at de ønsker å åpne for å lete etter mer fossilt brennstoff. For å føre en troverdig miljøpolitikk må de vise at de tar innover seg klimarealitetene, og at de er ambisiøse med tanke på for eksempel fornybar energi.

– Stillingen som miljøvernminister har jo gått fra Erik Solheim til Bård Vegar Solhjell. Fornøyd så langt?

– Erik Solheim gjorde en kjempejobb som miljøvernminister. Han våget å sette de store, internasjonale miljøspørsmålene foran sin og SVs politikk. De er slike politikere vi trenger. Når det er sagt, har jeg kjempestore forventninger til Solhjell.

– Sist uke ble jorda en dyreart fattigere, da den ensomme kjempeskilpadden George døde, som den siste av sin art. Status ellers?

– Bare i Norge har vi en rødliste hvor over 2400 dyrearter står oppført som truet. I dag utrydder vi dyrearter i et tempo som man før aldri har sett maken til. Krypskytterjakt på neshorn økt med 3000 prosent siden 2007, hele dyrearten kan forsvinne innen 2050.

– Men hvordan kan man eventuelt øke engasjementet for naturen?

– Ta med folk ut i naturen og vis dem hvor unik den er! Fokusér på alt som går bra! Folk gir opp hvis man bare fokuserer på den negative utviklingen. Her må nok miljøbevegelsen og media ta noe av skylda. Vi må jobbe for å få opp entusiasmen og forståelsen av jordas og naturens viktighet.

– Ok, gi oss ett eksempel på hva som har gått bra i det siste?

– På Madagaskar ser man for eksempel langsiktige virkninger av arbeidet som miljøbevarende tiltak har. Korallrevene er i ferd med å gjenoppbygges og fiskebestanden vokser. ■

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 29.06.2012. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid –klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

Kommentarer