– Trenger konkurranse

Samenes nasjonaldag 6. februar: Utdanningssystemet og mediemangfold er viktige kampsaker for Norges urbefolkning.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Feiring. 6. februar feirer samene sin nasjonaldag både i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den angår en befolkning på rundt 163.000 mennesker bosatt på et område noe større enn Japan. Nasjonaldagen er til minne for det første samiske landsmøtet som ble avholdt den 6. februar i 1917, i Metodistkirken i Trondheim.

Over hundre nord- og sørsamer, 20 fra Sverige og 40 av dem kvinner, kom da for å høre en ambisiøs tale av jordmoren og initiativtakeren til landsmøtet, Elsa Laula Renberg (1877-1831): «Vi har ikke stått sammen. Vi har aldrig forstått å handle sammen som ett folk. I dag forsøker vi for første gang og binde de Norske og Svenske lapparna sammen». Ikke før i 1993 kunne samene markere sin nasjonaldag, som også kalles «Samefolkets dag», for første gang.

Færre velger samisk

I dag er kulturelle rettigheter en like viktig kampsak for samiske partier som rettigheter til selvstyre over eget territorium. For Ole Johan Gaup, nestleder i ungdomsutvalget i Norske Samers Riksforbund (NSR-U) er det avgjørende å få en reform av læreplaner for grunnskolen.

– For at samiske barn skal få like mye ut av utdanningssystemet i Norge som norske barn, er Regjeringen og Stortinget nødt til å forstå at det for samiske barn må finnes et utdanningsløp med utgangspunkt fra et samisk ståsted. Et slikt utdanningsløp må integrere det samiske språket på en naturlig måte, slik at det blir et fortrinn og ikke en byrde for samiske barn, sier Gaup til Ny Tid, og påpeker at stadig færre barn og ungdom velger samisk på grunnskolen.

Han mener også at læreplanen for grunnskolen i Norge ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler at landet er grunnlagt på mer enn ett folkeslag.

Eksportører

Odd Roar Strømme, leder i Samenes Folkeforbund, mener samene har kommet svært langt i sin rettighetskamp sammenliknet med andre urbefolkninger verden rundt. Men han er enig med Gaup om at læreplanene i grunnskolen må revideres.

Foruten å kjempe for rettighetene og overlevelsesgrunnlaget for samiske fiskebygder i Nord-Norge er mediemangfold også en viktig kampsak for hans parti.

– Du har nesten ikke konkurranse innenfor samiske medier. Du har to aviser som du kan betegne som samiske, én på norsk og én på samisk. Men du får ikke den samfunnsdebatten du egentlig ønsker, konkluderer Strømme. ■

---
DEL