– AKP (m-l)-metoder i SV

I SV-leder Kristin Halvorsens eget lokallag, Grünerløkka SV, raser den tidligere ledelsen over det de kaller et kupp av ledervervet. Samtidig stormer beskyldningene om utfrysing,medlemstriksing og lekkasjer i Bergen SV. To forhold ble onsdag anmeldt til politiet.

Ny Tid
Email: abo00@nytid.no
Published date: 26/02/2010

Send din reaksjon til debatt@nytid.no

SV har måttet tåle mye intern splid siden partiet gikk inn i den rødgrønne regjeringen sammen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Partiledelsen kritiseres for å gi etter i for mange av SVs politiske kjernesaker i regjering. I Klassekampen tidligere denne måneden anklaget også SV-politiker i Oslo Stian Oen partiledelsen for å kvele debatter i partiet.

Men det er ikke bare partiledelsen det stormer rundt. Ny Tid trykker denne uka to leserinnlegg (se papirutgaven) fra lokale SV-medlemmer som fortviler over det de mener er uhederlig oppførsel i partiet.

Beskyldes for kupp

– Årsmøtet ble kuppet, hevder Leiv Ellingsen, revisor for Grünerløkka SV, partileder og kunnskapsminister Kristin Halvorsens eget lokallag. Han reagerte kraftig da lokallaget skulle velge leder under årsmøtet 13. februar.

– Det pleier å være lite folk på lokallagsmøtene, men denne gangen var lokalet nesten fullt. Ingen hadde ventet noe annet enn at Terje Larsen, som hadde vært leder i flere år, skulle bli gjenvalgt. Larsen var enstemmig innstilt av valgkommisjonen. Det var en som rakk opp hånden og foreslo en Pernille Ødegård som kandidat. Kandidatene fikk holde en kort appell, uten at det kom fram noe noen store politiske forskjeller, sier Ellingsen.

Deretter ble det holdt skriftelig avstemming og Ødegård ble valgt til ny lokallagsleder med stort flertall. Ellingsen, som har vært medlem av SV siden partiet ble dannet i 1975, ser paralleller til AKP (m-l)-bevegelsens metoder på 1970-tallet.

– Ml-erne organiserte seg i hemmelighet og fikk valgt inn sine kandidater i alle mulige verv. Under landsmøtet i Grünerløkka SV syntes jeg først at det var flott av så mange engasjerte seg, men så forsto jeg hva som foregikk, sier Ellingsen.

Den nyvalgte lokallagslederen Pernille Ødegård benekter at årsmøtet ble kuppet.

– Å bli beskyldt for å AKPaktivitet i det partiet vi har vært aktive i over en årrekke, vil jeg ha meg frabedt. Derimot vil jeg gjerne også i framtida jobbe for et parti som er åpent og positivt, som tar sine medlemmer på alvor og som jobber aktivt for å utvide sin medlemsmasse. I et parti med klare ambisjoner om å endre samfunnet innebærer dette at man noen ganger må jobbe for endringer av hvem som besitter viktige tillitsverv, sier hun.

– Tvunget ut av partiet

Også i Bergen SV har det pågått en konflikt i lengre tid. I desember sammenlignet lokalpolitiker Amir Payan regjeringens tvangsutsendelse av 30 irakiske asylsøkere med politikken i Nazi- Tyskland. Uttalelsen skapte harme blant flere partifeller, og under årets årsmøte i Bergen SV 22. januar ble Payan fratatt alle verv. SV-nestleder og statsråd Audun Lysbakken var blant dem som stemte for å frata Payan politiske verv.

Medlem av Bergen SV Peter Hagebø Pareliussen mener naziuttalelsene til Payan bare var et påskudd for å tvinge Payan ut av partiet. «Min påstand er at det fins en mektig elite i partilaget, og at en eller flere fra denne eliten i lengre tid har brukt lekkasjer, anonyme uttalelser til media, desinformasjon og andre litt ufine virkemidler for å sverte og motarbeide Payan», skriver Pareliussen i et innlegg i Ny Tid denne uka. Han mener blant annet at medlemmer er blitt fjernet fra medlemsregistrene og at sensitive personopplysninger er blitt lekket til pressen.

I forkant av årsmøtet vervet han og Payan 84 nye SV-medlemmer. Innmeldingen av de nye medlemmene ble underkjent av SVs sentralstyre, fordi SV ikke tillater kollektive innmeldelser. Partiet forsøkte også å kontakte noen av personene på listen.

– 84 personer ble forsøkt kollektivt innmeldt. Innmeldingen ble underkjent av SV sentralt. Det ble ringt rundt til flere av personene på listen. Flere personer virket ikke som om de visste at de var medlem av SV eller at SV er et politisk parti, sier lokallagsleder i Bergen SV, Sara Bell.

Lekket til pressen

Før årsmøtet i Bergen SV fikk Bergensavisen tak i listen over de 84 nyvervede SV-medlemmene. Nå har Pareliussen anmeldt to personer til politiet, som han mistenker for å ha tuklet med medlemsregisteret og lekket personopplysninger til pressen. Han vil også melde saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Flesteparten av de Amir vervet til SV, føler at de blir tilsidesatt i partiet. Jeg representerer 200 medlemmer som føler at de ikke blir tatt på alvor. Det blir stilt spørsmål om dette er ekte sosialister og SV-sympatisører. Jeg møtte 23 av dem og fikk inntrykk av at de er ekte sosialister, sier Pareliussen.

– Hva mener du dette sier om partikulturen i Bergen SV?

– Jeg velger å tro at problemet er en liten gruppe. Denne gruppen har stor makt. I konflikten mellom Amir og styret har det vært mange anonyme utspill til media. Jeg mener at når du snakker til mediene, må du gjøre det med fullt navn.

– Hvordan har SV sentralt tatt tak i situasjonen? – Før jul skrev jeg en kronikk om at SV må la partipisken ligge. Nå føler jeg at det er jeg som er blitt partipisken.

– Hva kan SV sentralt gjøre?

– De kan undersøke saken og finne ut hva som faktisk har skjedd. Jeg har ikke fått noen beskjed om at det er blitt gjort. Jeg har full forståelse for at det er en vanskelig sak, men noen må ta tak i den og rydde opp.

Avviser kritikken

Sara Bell benekter at medlemmer er slettet fra medlemsregisteret.

– Jeg kan kategorisk avvise at medlemmer er slettet fra listen. Bergen SV er faktisk ikke i stand til å slette medlemmer fra listen. Det kan kun gjøres av SV sentralt, sier hun.

Hun tviler også på Pareliussen når han sier at han representerer 200 medlemmer som føler seg usynliggjort i partiet.

– Pareliussen sier vi er et segregert parti. Det er bare tull. Vi har mange medlemmer med minoritetsbakgrunn som blir usynliggjort av Pareliussens framstilling av saken. Det synes jeg er leit. Pareliussen sier han representerer 200 medlemmer i Bergen SV. Jeg setter spørsmålstegn ved hvem disse er.

Hun er også skeptisk til de 84 medlemmene som ble vervet i forkant av årsmøtet.

– Det er underlig at fire av dem var medlemmer fra før, uten å vite om det. En del av dem er umulige å finne. Mange bor på asylmottak og snakker ikke særlig godt norsk. Hvis folk vil melde seg inn i SV, er de velkomne til å gjøre det individuelt. Det er ikke ålreit å ha en vervekampanje på asylmottak. Det gjør man ikke med mennesker som er i en vanskelig og sårbar posisjon.

– Hva synes du om at en liste over folk som var blitt vervet til partiet ble lekket til pressen?

– Hvordan det er lekket til pressen aner jeg ikke. Jeg har ingen mulighet til å finne ut hvem som har gjort det. Dersom det viser seg at et SV-medlem står bak, er det uholdbart.

– Hva vil dere gjøre dersom det viser seg å være en lekkasje fra et SV-medlem?

– Hvis vi oppdager en lekkasje, er det en svært alvorlig sak som vil få konsekvenser for den som har gjort det.

– Pareliussen har bedt Datatilsynet vurdere saken. Hva mener du om det?

– Mener Datatilsynet at dette er en sak de vil undersøke, stiller vi oss åpne for det.

– Skader partiet

Partisekretær i SV, Silje Schei Tveitdal, sier at partiet sentralt vanligvis ikke blander seg inn i de lokale valgprosessene, men hun tror ikke stridigheter på lokallagsnivå er noe stort problem i SV. – Jeg har inntrykk av at det er stort rom for uenighet. Strid om verv er det av og til, men jeg tror ikke det er noe stort problem, mener Tveitdal. Hun tror interne stridigheter skader partiet.

– Vi er ikke tjent med intern krangling, men det er ikke det som preger lokalapparatet vårt, sier hun. ■

Kommentarer