– Trosser Soria Moria 2

Trond Giske vil ikke svare på om Efta går lenger enn det Soria Moria 2 tillater i Efta-forhandlingene. Men Soria Moria 2 lover økt åpenhet om Efta-forhandlingene.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Mandag 19.oktober startet en ny forhandlingsrunde mellom Ukraina og Efta om en handelsavtale. I disse forhandlingene stiller Norge krav som går på tvers av regjeringsplattformen Soria Moria 2, mener Helen Hoggen i Kirkens Nødhjelp, som har fått innsyn i forhandlingsposisjonene.

– Efta presser nå Ukraina til å akseptere en avtale som går lengre i å sikre patentbeskyttelse enn WTO-regelverket, sier Hoggen til Ny Tid.

Når Ny Tid ber om en kommentar fra næringsminister Trond Giske, svarer departementet at statsråden ikke har noen kommentar utover å henvise til Efta-sekretariatet, som foretar forhandlingene.

– Vi kan dessverre ikke uttale oss om tekster for frihandelsforhandlinger, er alt Elin Bjerkebo, kommunikasjonsrådgiver i Efta-sekretariatet, har å si om saken.

Denne tausheten fra regjeringen står i kontrast til formuleringene i den ferske regjeringsplattformen Soria Moria 2, som varsler økt fokus på åpenhet i Efta-prosessene:

«I tillegg til WTO-avtalen vil regjeringen inngå nye handelsavtaler innenfor rammen av Efta. Regjeringen vil ha økt fokus på samarbeid om miljø og arbeidstakerrettigheter knyttet til Eftas handelsavtaler, åpenhet i Efta-prosessene og ikke inngå avtaler som strider mot WTO-regelverket», heter det i Soria Moria 2.

Trenger medisiner

Kravene som Efta nå stiller til Ukraina kan svekke fattige lands mulighet til å lage billige kopimedisiner.

Norge og de skandinaviske landene har tradisjonelt støttet utviklingslandene i slike spørsmål. De skandinaviske landene var en viktig drivkraft for at den såkalte TRIPS-avtalen i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) fra 1994 inkluderte noen unntak fra regelverket for å ivareta bønders såfrørettigheter.

Norge medvirket også til WTOs Doha erklæring for å sikre fattige mennesker tilgang på billige og livsviktige kopimedisiner. Det er disse unntakene utviklingsland benytter for å produsere og eksportere billigere kopimedisiner og å gi sine fattige bønder muligheten til å spare, bytte og selge frø.

Går lenger enn USA

I Soria Moria II-erklæringen står det at regjeringen legger til grunn at de fattigste landene ikke skal påtvinges bestemmelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS-avtalen når det gjelder patentbeskyttelse: «Regjeringens posisjon er at handelsavtalene ikke må innskrenke partenes adgang til å gi tvangslisenser for legemidler etter TRIPS-avtalen. Regjeringen legger videre til grunn at de fattigste landene ikke påtvinges bestemmelser som innskrenker deres handlingsrom etter TRIPS-avtalen når det gjelder patentbeskyttelse, beskyttelse av fortrolige testdata og plantesortbeskyttelse».

Likevel fremmer nå Efta krav som gjelder forlengelse av patentperioden for medisiner og landbrukskjemikalier med 5 år. Dette er et krav USA har sluttet å stille i bilaterale handelsavtaler. Ett annet av EFTAs patentkrav til Ukraina gjelder fortrolige testdata. Dette kravet vil i praksis forlenge patentperioden med 10 år og skal gjelde både for medisiner og landbrukskjemikalier.

Efta krever også patent på ny bruk av gammel medisin. Avtaleteksten går så langt som til å kreve patent på planter og dyr. Norge har ikke innført patent på dyr i sitt eget regelverk.

Det stilles også krav som gjør at kopimedisiner vil kunne holdes tilbake når de importeres til landet og dermed ikke når pasientene i Ukraina. Tidligere har indiske medisiner blitt konfiskert i Nederland og Tyskland, som er hjemlandet til patentholderen, da de mellomlandet for å sendes videre til andre utviklingsland.

Norge og Sveits

Tidligere i år sa Norge at den spesifikke patentdelen av avtalen mellom Efta og India ville Norge ikke være med på. Bakgrunnen var at Sveits i den avtalen presset på for krav som går ut over Tripsavtalen. Antakelig er det også i denne avtalen Sveits som forsøker å fremme sine offensive interesser.

– Det er ikke godt nok hvis Norge stiller seg på sidelinjen og sier at den spesifikke patentdelen av avtalen vil vi ikke være med på, som i tilfellet med India avtalen. Dette er en uholdbar modell. Norge må jobbe for aktivt å hindre at Efta, i praksis Sveits, fremmer slike krav. Dersom vi ikke kan forhindre at Efta/Sveits fremmer slike krav mot utviklingsland kan ikke Norge delta i forhandlinger om bilaterale handelsavtaler sammen med Efta. Efta samarbeidet undergraver da Norges internasjonale legitimitet, sier Hoggen.

Ukraina ligger 84 plasser bak Norge på FNs Human Development Index, og er i samme kategori som India og Filippinene (lavere mellominntektsland) på OECDs liste over utviklingsland. I Norge er det bare 7.9 prosent av befolkningen som ikke overlever til de er 60 år, til sammenligning er det 26.5 prosent i Ukraina. Norges helsebudsjett ligger på 3780 US dollar, mens Ukraina ligger på 298 US dollar. ■

---
DEL