Nei til granskning

Statssekretær Espen Barth Eide avviser alle anklager om Norges involverijng i drap på sivile i Afghanistan. Men en uavhengig vurdering vil han ikke ha.

Ny Tid

Publisert dato: 28/07/2009

I forrige utgave av Ny Tid (10. juli) kritiserte Kristian Berg Harpviken, nytiltrådt direktør ved Institutt for fredsforskning (PRIO), Forsvarsdepartementets uttalelser om at de ikke har drept noen sivilei Afghanistan de siste 7,5 år.

Forsvarsdepartementet påsto i Ny Tid 12. juni at «norske styrker i Afghanistan har ikke gjennomført operasjoner hvor sivile har omkommet, så langt det er mulig å fastslå med absolutt sikkerhet». Harpviken uttalte imidlertid i forrige utgave at det er «usannsynlig at Forsvarsdepartementet kan si noe slikt med sikkerhet, spesielt fordi det er så vanskelig å skille mellom sivile og stridende.»

Harpviken etterlyser også en uavhengig granskning av Meymaneh-politiets påstander 26. juni om

at norske styrker var involvert i å peke ut fylkespolitikeren Amer Tawakuls (60) hus som

Taliban-mål den 5.-6. november 2008. Tawakul har stått fram og vist bilder av to sønner (35 og 12 år) og et barnebarn (7 år) som skal ha mistet livet i bombeangrepet.

Forsvaret har i e-poster til Ny Tid stilt spørsmålstegn ved om Tawakul virkelig har mistet familiemedlemmer, men nå viser det seg at The New York Times allerede 7. november i fjor omtalte at Tawakul mistet tre familiemedlemmer:

«Et fylkestingsmedlem, Tawakal Khan, sa han mistet to sønner, 12 og 35 år gamle, og et barnebarn, 7. Oberst Julian, USAs talsmann, sa at angrepet tidlig torsdag skjedde etter et Taliban-overfall, da to ‘quick reaction units’ kom til styrkenes hjelp under angrepet og ringte for å få flybombing.»

Eide mot Harpviken

I det amerikanske forskningstidsskriftet «The Culture and Conflict Review» kom det

i desember fram at det var norske styrker fra Meymaneh som rykket ut til amerikanernes

forsvar. Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide (Ap), avviser

imidlertid alle anklagene. Han kritiserer PRIO-direktør Harpvikens uttalelser:

– Jeg reagerer sterkt på det Harpviken her sier. Vi har gjentatte ganger sagt at så langt

det overhodet er mulig å fastslå, så har vi ingen indikasjoner på at norske styrker har

drept sivile i Afghanistan. Vi har detaljert informasjon om alle operasjoner vi er med

på. Vi har stridsrapporter som viser hvor vi har vært og hva vi har skutt mot, og vi vet

at det ikke ble bombet noen hus i denne konkrete operasjonen i november i fjor. Problemet

med Harpvikens uttalelse er at det ligger mellom linjene at det ikke er helt sant

det vi sier, sier statssekretær Eide.

– Men hvis dere med så stor sikkerhet kan si at norske styrker ikke bombet noen hus i denne

operasjonen, hvorfor vil dere ikke da gå ut med den dokumentasjonen dere sitter på?

– Vi går jo ut med vår konklusjon, som er at norske styrker ikke kan ha drept sivile

denne dagen. Når det gjelder selve stridsrapportene, så er de graderte, og da kan vi

ikke gå ut med dem. Vi vil si ifra med én gang dersom det skulle forekomme.

– Men dette blir jo påstand mot påstand. Harpviken foreslår å innlede en uavhengig

granskning av saken. Vil Forsvarsdepartementet åpne for det?

– Dersom det en gang i framtiden skulle oppstå en situasjon der det er mer uklart hva

som har skjedd, vil det absolutt være aktuelt å gjennomføre en ekstern granskning. Men

her sitter vi på omfattende dokumentasjon som viser at norske soldater ikke har bombet

noe hus, og da må det sannsynliggjøres av noe annet enn at en afghaner står fram

og forteller at norske styrker har drept hans familiemedlemmer, når hans hus altså ligger

et helt annet sted enn der norske styrker var engasjert den dagen. Vi utelukker på ingen

måte at sivile liv gikk tapt denne dagen, men da har de blitt drept av andre – ikke norske

styrker. Når det er sagt, så er Norge med i Nato, noe som gjør oss kollektivt medansvarlig

når sivile i Afghanistan blir drept. Det er ikke noe vi prøver å vri oss unna. Enhver skade på sivile er én for mye.

Strammer inn flybombing

– Bidrar ikke hemmelighold til å mistenkeliggjøre dere?

– Vi mener veldig sterkt at det ikke er noen case her. De militære stridsrapportene

vi mottar er en del av en pågående operasjon. Det er ingen hemmelighet at NATO tidligere

har gjort feil. Men hver gang liv har gått tapt settes det i gang en grundig analyse av

hva som gikk galt og hvordan det kunne skje. Norge har vært svært tydelige i Nato-fora omkring

problematikken sivile tap. Ikke minst går dette på spørsmålene om sikker identifikasjon

av mål. Det blir da nå også strammet inn på bruken av flystøtte, som jo ofte er kilden til de

fleste tilfellene av sivile tap

– Ifølge afghansk politi, Karzai-regjeringen og ISAF-styrkene ble tre av politikeren Amer

Tawakuls familiemedlemmer drept i landsbyen Khwaja Shar-Shar, etter at koalisjonsstyrkene

skal ha bombet familiens hus. Hvis ikke norske styrker, hvilket lands styrker er det som da

eventuelt har pekt ut Tawakuls hus for bombing?

– Jeg vet som sagt ikke om det forholder seg slik at Tawakuls hus har blitt bombet

den dagen. Det jeg derimot sier, er at dette i så fall ikke er knyttet til den episoden norske

styrker var innvolvert i den dagen. De ble tatt i bakhold ute på landet mens de var

underveis. De ba om luftstøtte i selvforsvar og ledet selv denne luftstøtten mot målet

altså opprørsstyrkenes posisjon der og da, og det var ikke noe hus der bombene falt. Om

Tawakuls hus ble truffet den dagen, må dette ha vært andre allierte styrker som sto for

dette, et annet sted i operasjonsområdet.

– I en e-post til Ny Tid 26. juni avviser Fellesoperativt Hovedkvarter Tawakuls beretning

om drap på sine familiemedlemmer. FOHK skriver at «det også da [i november 2008] gikk

rykter om at to av Tawakuls slektninger hadde blitt drept, angivelig av norske styrker. At dette

tallet nå – syv måneder etter – er oppjustert til tre, sier noe om påstandens troverdighet.»

Hvorfor diskrediterer Forsvaret en afghansk fylkespolitiker på denne måten?

– Diskreditere? Det synes jeg er å gå litt langt. Som sagt, om sivile liv har gått tapt i

allierte operasjoner den dagen er det uansett meget tragisk. Men Tawakul kan strengt

tatt ikke vite hvem som eventuelt har bombet huset hans, og hvem som eventuelt ba

om denne støtten. Det vi har oversikt over er den flystøtten våre styrker selv ba om, og

der fulgte våre forward air controllers operasjonen fram til bombene var levert.

– Er det vanlig å mistenkeliggjøre sivile afghanere, som åpent støtter Karzai-regjeringen og

ISAF-styrkene, som forteller om at de har fått drept sine barn ved det de mener er et uhell?

– Jeg opplever ikke at vi mistenekliggjør noen. Vi har da heller ikke full oversikt over

alt som har foregått i Afghanistan. Hvis det er slik at Tawakuls hus ble rammet av en bombe,

som selvfølgelig ville vært helt tragisk, så må altså noen andre ha gjort det. Det var flere militære

operasjoner den dagen, men vi vet med stor sikkerhet at i det ikke var sivile involvert i

den trefningen der norske styrker deltok den dagen. Dette vet vi både på grunnlag av stridsrapporterog fordi det foreligger filmmateriale fra trefningen.

– Amerikanske militære og myndigheter har flere ganger sagt at de beklager hvis de har

drept noen. Vil norske myndigheter gjøre det samme?

– Vi ville selvfølgelig ha beklaget om vi hadde bidratt direkte til drap på sivile. Og

vi har mange, mange ganger sterkt beklaget drap på sivile som NATO-styrken ISAF,

som vi er med i, har stått bak. Vi har også tatt dette opp i NATO gjentatte ganger.

Den saken vi går i rette med her og nå erimidlertid en påstand om en konkret enkeltepisode

en bestemt dag der det hevdes at norske styrker drepte sivile på et helt bestemt

sted. Den påstanden mener vi altså at rett og slett er gal – ettersom våre styrker

ikke var der hvor dette skal ha skjedd.

Ny Tids Afghanistan-artikler de siste ukene:

12.6.: Ny Tid skriver at Forsvarsdepartementet ikke vet hvor mange afghanere norske soldater har tatt livet av i Afghanistan. Det føres ikke statistikk, noe avtroppende PRIO-direktør Stein Tønnesson

etterlyser. FDs kommunikasjonsrådgiver Marita Isaksen Wangberg uttaler at «norske

styrker i Afghanistan har ikke gjennomført operasjoner hvor sivile har omkommet».

19.6.: Lederen av Baghdis Provincial Coucil, Ramazan Surkhabi, opplyser at fylkespolitikeren

Amer Tawakul mistet barn og barnebarn under bombingen av huset hans

i Ghormach-regionen 5.-6. november 2008. Visepolitisjefen i Meymaneh, Sadiq Khan,

knytter Norge til bombingen: «Nordmennene ba om luftstøtte etter å ha lokalisert

Taliban-huset, som så ble bombet av fly,» uttalte Khan. Forsvaret benekter å ha drept

sivile eller bedt om at noe hus ble bombet.

26.6.: Folkevalgte Amer Tawakul (60) viser bilder av døde etterkommere: Sønnen Abdul

Ghani (35), sønnen Abdull Nazir (12) og barnebarnet Zalmai Jan (7). De skal ha blitt

drept under et ISAF-angrep i landsbyen Khwaja Shar-Shar. Han holder Norge medansvarlig,

og avviser at de døde hadde noe med Taliban å gjøre. Tawakul har fått 65.000 kroner

og Mekka-tur i erstatning fra Karzai-regjeringen for tap av sivile.

10.7.: Ny PRIO-direktør, Kristian Berg Harpviken, etterlyser en uavhengig granskning av påstandene om norsk medansvar i drap på sivile i Afghanistan. Forsvaret avviser å ha vært med på å bombe hus eller drepe sivile afghanere.

Kommentarer