– Norge drepte politikers barn

Afghansk politi hevder at norske styrker var involvert i angrepet som tok livet av fylkespolitiker Tawakul Ghormachs barn. Som plaster på såret fikk han en reise til Mekka fra president Karzai.

I forrige uke gikk det norske Forsvarsdepartementet ut i Ny Tid og hevdet at ingen sivile afghanere har mistet livet i operasjoner der norske styrker har deltatt de siste 7,5 årene. Kommunikasjonsrådgiver Marita Isaksen Wangberg innrømmet likevel at det kan være vanskelig å skille

Men Ny Tid kan i dag bringe nye opplysninger som problematiserer Norges påstander om at sivile i Afghanistan aldri er blitt rammet under de mange trefningene norske soldater har vært involvert i. 5. november 2008 skal fylkespolitiker Tawakul Ghormach i Badghis-provinsen ha mistet to sønner og et barnebarn på 16 år. Norske styrker skal ha vært direkte involvert i drapet på minst én av de to sønnene, som hevdes å være tilknyttet Taliban, noe faren Ghormach benekter.

Som erstatning for tapet av tre etterkommere, skal Ghormach ha fått kontanter og en pilegrimsreise for seks personer til Mekka i Saudi-Arabia. Kompensasjonen skal være gitt av den korrupsjonsanklagede afghanske presidenten, Hamid Karzai.

– Tre familiemedlemmer drept

En del av informasjonen får Ny Tid fra Sadiq Khan, visepolitisjefen i Meymaneh, der hoveddelen av de norske styrkene er plassert. Ifølge Khan skjedde dette for et halvt år siden, 5.-6. november 2008, i forbindelse med en operasjon de norske spesialstyrkene deltok i i Ghowrmach-distriktet, nordvest i Afghanistan. Etter å ha funnet ut at Taliban hadde samlet seg i et hus, kalte nordmennene på flystøtte, og huset ble bombet. Ifølge politisjefen ble minst 12 mennesker drept.

– Etter hendelsen gikk en av de dreptes far- Tawakul Ghormach, medlem av Badghis-provinsens folkevalgte organ – til president Hamid Karzai og anklaget norske soldater for å ha drept sønnen, som han hevdet var sivil, sier Khan.

Visepolitimesteren påpeker imidlertid at afghansk politi mener at sønnen var gruppekommandant i Taliban, og at alle i huset var opprørere. Dette benekter imidlertid faren.

Tawakul Ghormach selv er for tiden på reise i India, men Ny Tid har snakket med sjefen hans, formann i Badghis Provincial Council, Ramazan Surkhabi. Han opplyser imidlertid at det var flere enn bare den ene sønnen som ble drept denne dagen i november:

– Under et angrep fra utenlandske styrker ble huset, der familien til Tawakul bodde, bombet. To av sønnene hans og et 16 år gammelt barnebarn ble drept i luftangrepet, opplyser Surkhabi.

Også formannen bekrefter at Tawakul klaget på drapene på familiemedlemmene, som han hevder var sivile. Surkhabi sier at Karzai fikk klagen fra Tawakul i begynnelsen av desember. Og han gir en oppsiktsvekkende forklaring:

– Karzai ga ham litt kontanter og betalte for en tradisjonell muslimsk pilegrimstur til Mekka for Tawakul og fem av hans familiemedlemmer, opplyser Surkhabi

Ny Tid kontaktet president Karzais kontor for kommentar om anklagene mot norske soldater, men fikk ingen uttalelse. NRK Brennpunkt har i vinter omtalt angrepet i Ghowrmach-regionen 5. november. Forsvaret benektet da at Norge kunne ha drept noen sivile. Men det som her fortelles til Ny Tid, er helt nye opplysninger.

– Drepte sivile bør telles

Forrige uke kunne Ny Tid fortelle at norske myndigheter ikke fører noen samlet statistikk over antallet afghanere norske soldater har drept. Menneskerettsaktivist Nader Nadery i organisasjonen Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) mener derimot at det er viktig å holde oversikt over antall menneskeliv en konflikt koster.

– Å telle og føre statistikk over antall drepte bidrar til å forhindre at sivile blir drept. Et tall kan være en viktig påminnelse for de militære og bidra til at de blir flinkere til å utføre operasjonene sine på en bedre måte, sier Nader Nadery til Ny Tid.

Det norske Forsvarsdepartementet hevder at ingen sivile er blitt drept i operasjoner norske styrker har deltatt i. Det tror Nadery kan stemme.

– Vi følger nøye med på antallet sivile som blir drept, og har ikke registrert at norske styrker har stått bak noen av drapene. De fleste sivile blir drept i flyangrep som først og fremst utføres av amerikanske styrker sør og øst i Afghanistan, sier Nadery. For AIHRC er det ikke av betydning å holde oversikt over antall stridende som er drept.

– Men det handler selvfølgelig om liv som går tapt, og da er det viktig å vite antallet, sier han.

Også afghanske myndigheter anser det – i motsetning til norske myndigheter – som viktig å holde oversikt over hvor mange de dreper.

– Vi har statistikk over sivile som er drept både i Taliban-angrep og i operasjoner utført av afghanske og internasjonale styrker, sier talsmann for det afghanske innenriksdepartementet, Zemarai Bashary. Talsmannen understreker at det er to hovedgrunner til at det er svært viktig å føre statistikk.

– For det første er det viktig for å vite om det er sivile, soldater, politi eller fiendtlige styrker som blir drept. Enda viktigere er det å vite antallet drepte for å revurdere fremtidige operasjoner, sier Bashary.

– Hvor mange afghanere har norske soldater drept?

– Vi kommenterer ikke detaljer. Men min forståelse er at de norske styrkene ikke har drept mange fordi de ikke deltar fullt ut i operasjoner i sør der kampene er hardest, sier Bashary. ‘

Ifølge talsmannen har afghanske myndigheter tall både på det totale antallet stridende og sivile som er blitt drept av utenlandske styrker i Afghanistan, men dette er ikke brutt ned på tall for hvert land.

– Burde gjøre mer

Afghanere Ny Tid har snakket med i Kabul er positive til den norske tilstedeværelsen i landet, men synes det er viktig at sivile ikke blir drept.

– Nordmennene er her for å hjelpe oss og det har jeg ikke noe problem med. Men de som kommer for å hjelpe, må ikke drepe uskyldige mennesker. Dreper de Taliban er det derimot greit. Norske styrker er her i krig, og dreper de ikke Taliban, vil Taliban drepe dem, sier Sayed Abas Rasouli (38).

Sivilingeniøren Gul Rahman (50) synes derimot at norske styrker burde gjøre mer.

– Så vidt jeg vet er Norge ett av landene som hjelper å gjenoppbygge landet vårt, og det er bra. Men de burde gjøre mer, sier Rahman.

Ny Tid har bedt om en kommentar fra Forsvarsdepartementet i Norge, som nå undersøker saken.

Forsvaret på sin side vil foreløpig ikke kommentere den spesifikke anklagen om drapet på Tawakuls familiemedlemmer, men Lars Magne Hovtun, kommunikasjonsrådgiver ved Fellesoperativt hovedkvarter, har følgende generelle kommentar til krigshandlingene 5. november:

– I etterkant av hendelsen den 5. november rapporterte nyhetsbyrået Reuters at sju sivile var blitt drept i denne trefningen. Dette tilbakeviste afghanske myndigheter senere. To av de «sivile» skadde viste seg sågar å være stridende soldater. Ifølge afghanske myndigheter ble ingen sivile drept i trefningen de norske soldatene deltok i, sier Hovtun til Ny Tid.

Kommentarer