– Ikke ta fra oss livsoppholdet

– Jeg går heller på gata og tigger og sover på t-banestasjonen, enn å dra tilbake til Nord-Irak, sier kurderen Rebwar Said Aziz.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

28 år gamle Rebwar Said Aziz er en av de drøyt 2000 kurderne fra Nord-Irak som i flere år har levd på nåde i Norge etter å ha fått asylsøknadene sine avslått av Utlendingsdirektoratet.

Og han er en av 42 irakiske kurdere som har fått endelig avslag på ankesaken i Utlendingsnemda. Nyheten om at Kommunaldepartementet planlegger å stoppe utbetaling av penger til livsopphold og ta fra andre rettigheter for å tvinge folk ut av Norge, er det siste han trenger.

– Det er en katastrofe hvis vi blir fratatt muligheten til livsopphold. Det finnes ikke muligheter for oss til et liv i Nord-Irak. Hvor skal de sende oss, spør en fortvilet Aziz.

Frykter for sitt liv

Han har jobbet i ett og et halvt år i kafeen på Rikshospitalet, etter 11 måneder i asylmottak. Han har betalt skatt, leier en leilighet og klarer seg selv.

– Hvorfor vil de ta fra meg alt og sette meg passivt på et mottak for å få matpakker? Mener virkelig alle partiene i Regjeringen dette, eller er det kommunalminister Erna Solberg og Høyre som presser på?

Spørsmålene er mange hos kurderen som flyktet fra Kurdistan fordi han var aktiv i et kommunistisk arbeiderparti og fryktet for sitt liv.

– Partiet vårt er forbudt, vi får ikke gi ut egen avis, og mange av oss har blitt kidnappet, torturert og drept. Likevel sier UDI at jeg trygt kan vende hjem fordi partiet mitt angivelig har gode relasjoner med det kurdiske partiet PKU, som kontrollerer den delen av Nord-Irak hvor jeg kommer fra. Hvis de bare kunne gi meg sjansen til å bevise at det ikke stemmer, sier Aziz.

Ikke innkalt

Den sjansen mener han at han ikke har fått. For UDI har ikke behandlet hans og de andre irakiske kurdernes saker på en seriøs individuell måte.

Uten at Aziz selv visste om det, ble saken hans etter at den ble avvist i UDI sendt til Utlendingsnemda. Stor var overraskelsen da han 22. november i fjor fikk brev fra nemda om at klagesaken var avslått, og at saken ikke kunne ankes.

– Utlendingsnemda brydde seg ikke en gang med å innkalle meg eller gi meg sjanse til å føre min sak med hjelp fra advokat. Slik bestemmer de menneskers skjebner, sier Aziz, og fortsetter:

– Islamistene i PKU har mye makt i mitt hjemområde. Hva tror egentlig Erna Solberg vil skje med meg hvis jeg som ateist for eksempel jobber for kvinnefrigjøring? Hun bør ta en titt på Amnestys rapporter.

– Heller dø

Kamil Ahmed Faraj er leder for en irakisk kurdiske asylsøker- og flyktningorganisasjon i Norge (IKAF), og understreker alvoret i fortvilelsen til Aziz.

– Jeg er veldig bekymret for at det kommer til å komme voldsomme reaksjoner på regjeringens planer. Hvis de kutter pengestøtten og arbeidstillatelsene, kommer mange til å ta selvmord. Hvorfor kan de ikke få lov til å arbeide og være en aktiv deltaker i det norske samfunnet og integrere seg, spør Faraj.

IKAF planlegger nå landsomfattende demonstrasjoner og har bedt om møte med kommunalminister Solberg.

– I flere år har gruppen på 2000 kurdere fått beskjed om at det er trygt å reise hjem, samtidig som myndighetene har sagt at det ikke lar seg gjøre å sende dem hjem. Ikke en eneste har til nå flyttet tilbake til Nord-Irak, slår Faraj fast.

– Jeg vil heller dø enn å reise tilbake, bekrefter 28 år gamle Rebwar Said Aziz.


---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here