– Innvandrere lever farligere

Hadia Tajik fikk skylden i hijab-saken selv om Stoltenberg og Storberget alt hadde sagt ja til hodeplagg i politiet.
– Regjeringen burde beskyttet henne, mener Frank Aarebrot.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Onsdag 4. mars skrev VG at hittil ukjente regjeringsdokumenter viser at både Jens Stoltenberg og Knut Storberget hadde sagt formelt ja til hijab i politiet før saken tok av i mediene. Nå stiller mange spørsmål ved hvorfor politisk rådgiver Hadia Tajik (Ap) i forkant av dette ble gjort til syndebukk i saken, sammen med statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet.

– På det tidspunktet Storberget sa at hijabsaken ble lagt bort, burde regjeringen gått ut med at det opprinnelig var en regjeringsavgjørelse å si ja til hijab, sier valgforsker og professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, til Ny Tid.

– Så statsministeren og regjeringen burde i større grad renvasket Tajik og Aas-Hansen?

– Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke statsministeren ryddet opp med en gang. Tajik og Aas-Hansen ble stående alene og ble belastet med et ansvar som ligger hos regjeringen, sier Aarebrot.

Han mener statsministeren her har hatt en dårlig strategi som har bidratt til at saken har fått et lengre liv i pressen.

NRK Dagsrevyen meldte 18. februar at det var de to unge kvinnene som egenhendig hadde tatt beslutningen om å åpne for hijab i politiet. Ifølge NRK skal både Astrid Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik ha handlet bak ryggen til justisminister Knut Storberget, og drevet frem beslutningen om å tillate hijab blant politikvinner.

Selv om Storberget sa at han tok på seg alt ansvar for det som er skjedd i saken, har verken Storberget eller Stoltenberg dementert påstandene som er rettet mot Aas-Hansen og Tajik. Men ifølge VG er den aktuelle pressemeldingen fra Justisdepartementet sakset direkte fra Storbergets regjeringsnotat, som ble kjent 4. mars. Dessuten skrev Dagsavisen 21. februar at det verken var Tajik eller Aas-Hansen, men derimot en person i embetsverket som la ut den mye omtalte pressemeldingen.

Fra syndebukker til helter

Aarebrot roser de to kvinnenes håndtering av saken, og mener de nå framstår som helter ved at de ikke har uttalt seg i saken.

– De var blindt lojale mot statsråden og regjeringen, og holdt kjeft i en periode da de sikkert hadde veldig lyst til å ikke gjøre det. Det er akkurat slik politiske rådgivere og statssekretærer skal opptre, og det har sikkert Stoltenberg satt pris på. Men det er trist at jentene måtte tåle belastningen, sier Aarebrot.

Verken Astri Aas-Hansen eller Hadia Tajik ønsket å kommentere saken overfor Ny Tid.

Tidligere har valgforskeren kalt medienes søkelys på Tajik for rasistisk. Han mener at dersom både statssekretær og politisk rådgiver hadde vært etnisk norske, hadde mediene fokusert på statssekretæren og ikke rådgiveren.

– Det er å bryte hierarkiet i departementet, og det blir implisitt rasistisk. Jeg opplever at pressen i blodtåka implisitt jaktet på en ny Ramin-Osmundsen, sier Aarebrot til Ny Tid.

Daværende barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen gikk av i februar i fjor, fordi hun lot være å opplyse om sin kontakt med venninnen Ida Hjort Kraby i forbindelse med at hun søkte stillingen som nytt barneombud.

Kommentator og tidligere hodejeger Elin Ørjasæter vil ikke gå like langt som Aarebrot, ved å kalle medienes jakt på Tajik for rasistisk, men mener at personer med innvandrerbakgrunn lever farligere – på godt og vondt.

– Generelt blir kvinner med innvandrerbakgrunn ekstremt synlige og blir lett hauset opp når de gjør noe bra, og blir også lettere kritisert hvis de gjør noe galt. Sånn var det også å være kvinne for 20 år siden, sier Ørjasæter til Ny Tid.

Hun peker på at det samme som har skjedd med Tajik også skjedde med Manuela Ramin-Osmundsen.

– Hun ble hauset opp og fikk det rett i trynet når hun gjorde noe galt. Også Tajik har fått mye positiv oppmerksomhet, men hun vil også få det rett i fleisen når hun gjør en feil – selv om det ikke ser ut som hun har gjort det i denne saken, sier Ørjasæter.

Kommentatoren mener samtidig at denne saken har vist at Tajik takler den rollen hun har, og det å leve farlig, godt.

– Fortjener unnskyldning

Stortingsrepresentant Halgeir Langeland (SV) er svært kritisk til måten sambygdingen Hadia Tajik ble omtalt på. Langeland mener, som Aarebrot, at måten Tajik har blitt knyttet til hijab-saken i media, har rasistiske undertoner.

– Spillet med å lete etter syndebukker og komme opp med en pakistaner fra Bjørheimsbygd er skammelig. Det har aldri vært Tajik som har ansvaret i denne saken. Når det tilspisser seg sånn som dette, og det blir fokus på person, ikke sak, ser du medieulvene på sitt verste, sier Langeland.

Han vil imidlertid ikke kritisere Regjeringens håndtering av saken før han får klarhet i den indre saksgangen.

– Fortjener Tajik en unnskyldning fra NRK, som først brakte denne nyheten?

– Ja, absolutt. Og ut ifra det som står i VG, må regjeringen gå noen runder på saksbehandling og rutiner. Parlamentarisme går ut på at saker skal forankres i stortingsflertallet. Det ble ikke gjort i blasfemi-, hijab- og sykelønnsaken. Dette burde vært tatt opp med stortingsgruppen der og da, så hadde man unngått dette bråket, sier Langeland.

Stoltenberg hevder på sin side at det ikke er riktig at regjeringen konkluderte med å si ja til hijab i politiet, slik VG skriver. «Saken ble drøftet i regjeringen, men det ble ikke trukket noen konklusjon om å si ja til hijab, » skriver statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen i en pressemelding 4. mars. «Det ble åpnet for å endre uniformsreglementet for å ta religiøse hensyn, men på hvilken måte det kunne skje skulle utredes videre i de berørte departementer,» skriver han videre.

Jens Stoltenberg sier til NTB 4. mars at regjeringen åpnet for å endre politiets uniformsreglementet for å ivareta religiøse hensyn.

– Men hvordan dette kunne skje, ble det ikke konkludert med. Justisdepartementet fulgte opp dette med å sende brev til Politidirektoratet der man ba om et utkast. Men så stanset vi den prosessen fordi vi ikke skulle gå videre med en sånn prosess, sier statsministeren.

Ap-stortingsrepresentantene Eirin Sund og Tore Nordtun var ikke tilgjengelig for kommentarer, mens Saera Kahn ikke har svart på Ny Tids henvendelser.

---
DEL