– FN har sviktet oss

Ny Tid har møtt Tibets eksilstatsminister i India. Han har ingen tillit til FN, som han mener er udemokratisk, men takker India og USA.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[intervju] Blant sine nærmeste medarbeiderne blir han kalt «professor’n». Den velutdannede buddhistmunken Samdhong Rinpoche (69) har, siden han ble valgt i 2001, vært statsminister for den tibetanske eksilregjeringen i eksil. Vi møter ham i eksilregjeringens «hovedstad», Dharamsala, mens en hel verden nå følger dragkampen mellom buddhistmunkene og kommunistpolitikerne.

På tross av forkjærligheten for vitenskapelige sysler framtrer Rinpoche som kvintessensen av en statsmann, med en klar forståelse for realitetene i internasjonal politikk. Han har doktorgrad i teologi, men vet at trass i de internasjonale ledernes beroligende ord, er det ingen som virkelig ønsker å røre Kina – landet som nyter stadig økende økonomisk innflytelse og som skal arrangere sommer-OL i august.

Selv ikke nå vil noen virkelig gjøre noe, selv etter at en hel verden har reagert på Kinas brutale undertrykkelse av de siste ukers tibetanske protester, noe som startet 10. mars, på 49-årsdagen for flukten fra kommunist-Kinas overgrep i 1959.

Hvordan tror du den nåværende krisen i Tibet vil arte seg framover?

– Situasjonen er ulik tidligere situasjoner. Begge sider er ubøyelige. På den ene siden har man den ustoppelige kinesiske undertrykkelsen og maktbruken, og på den andre siden fortsetter protestene nå innenlands. Vi føler oss hjelpeløse. Det finnes ingen makt som forhindrer dette. Verdenssamfunnet er også en taus iakttaker. Vi er takknemlige for trøstende ord og fordømmelse av undertrykkelsen. Men det tas ingen konkrete skritt for å sende uavhengige team for å rapportere fra den faktiske situasjonen. Situasjonen er komplisert. Vi er bekymret for de sårede. Det finnes ingen medisinsk hjelp. Vårt folk kan ikke gå til sykehusene som blir drevet av kinesiske styresmakter. Det ser dårlig ut.

Hjalp besøket av USAs Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus i Kongressen, den tibetanske saken?

– Det faktum at hun har vært her i en slik krisetid, blir satt pris på av folket. Hun var veldig engasjert, og vi orienterte henne og hennes delegasjon om saken. Det er fint at hun har brakt våre tanker videre. Hun har bedt om en uavhengig kommisjon som kan etterforske anklagene mot Hans Hellighet Dalai Lama, og om at Tibet skal la uavhengig politisk makt og presse få adgang til landet for å gi verden en riktig idé av hva som foregår der. Vi ber om at de som er fengslet, må bli sluppet fri. Meldingen hun har sendt ut er god, og vil forhåpentligvis bli tatt notis av i det internasjonale samfunnet.

Den kinesiske ambassadøren i India har gjentatt anklagene om at Dalai Lamas gruppe er ansvarlig for de voldelige protestene i Tibet. Har sier du til det?

– Jeg vil ikke svare på det. Hele verden vet hva som er sannheten. Hans Hellighet kan aldri be noen delta i vold. Han er en religiøs leder, en pasifist.

Hva var det som utløste disse protestene?

– 10. mars er en viktig dato for oss, fordi den markerer dagen for opprøret i 1959. På den dagen samlet sju eller åtte munker seg, sammen med to eller tre verdslige, for å markere jubileet. De ble brutalt banket opp av politiet. Dette vekket raseri hos folket vårt, og de bestemte seg for å gå ut og demonstrere på fredelig måte. Resten vet du.

– Hvis han visste at dette ville lede til blodsutgytelse, hvorfor stanset ikke Dalai Lama demonstrasjonene?

– Hans Hellighet har allerede sendt ut en bønn til det internasjonale samfunnet om å stanse Kina. Han sier også at protestene må være fredelige. Men det er vanskelig for oss å si om det tibetanske folket burde demonstrere eller ei. Det er de som lever under kinesisk styre, og vi kjenner ikke forholdene de står overfor. Selv om ikkevold er en nasjonal forpliktelse for oss, har vi ikke rett til å be dem stoppe sine fredelige demonstrasjoner. Dette ble startet på innbyggernes eget initiativ, og de vil ikke at vi skal gripe inn.

Er du enig med dem?

– Det er ikke opp til meg å være enig eller uenig. Hvert menneske har rett til å ytre sine synspunkter. Dette er en grunnleggende rettighet. Hvordan kan noen ta vekk retten til fredelig å protestere?

Etter alt dette er du fremdeles åpen for å snakke med Kina?

– Hans Hellighet Dalai Lama har allerede sagt at han er villig til å snakke. På tross av Kinas brutale undertrykkelse, vet vi at det er viktig å snakke. Vi bør snakke for å hindre mer blod i å flyte, og forsøke å løse krisen fordi mennesker lider.

Hvordan skiller dagens demonstrasjoner seg fra tidligere demonstrasjoner?

– Ved sin smitteeffekt. Tidligere var protestene sentrert omkring Lhasa, og kunne bli nedkjempet med rå makt. Men denne gangen sprer protestene seg, trass i at de blir slått ned på, til stadig nye områder.

Du vet at mange unge tibetanere ikke er enige i «middelveien» som Dalai Lama har valgt. Er du bekymret for om unge mennesker vil gripe til våpen og bli mer radikale?

– Ja, unge mennesker kan bli frustrert og sinte. De er alle bekymret over nyhetene fra Tibet. Men jeg er ganske sikker på at tibetansk ungdom alltid vil gå for ikkevoldsmetoder. Jeg er sikker på at ungdommene både innenfor og utenfor Tibet aldri vil ty til vold. Det er en del av vår religion å avstå fra voldsbruk.

Med tanke på at verden gjør stor business med Kina, kan du realistisk sett forvente at noe land i verden vil ødelegge sitt forhold til Kina for å støtte Tibet?

– Ja, profitt og det enorme kinesiske markedet er veldig tiltrekkende. Jeg tror verden er klar til å lukke øynene. Husk at til og med under Tianamen Square-opprøret i 1989 var det «business as usual».

Har FN-systemet sviktet Tibet?

– FN er det mest udemokratiske systemet i verden. Vi har ingen forventninger til FN. Siden 1960 har det blitt fortalt løgner om Tibet i FN, men ingenting har blitt gjort. FN-systemet trenger reformer. Og i øyeblikket er FN ingenting annet enn en hvit elefant (en kostbar, men unyttig ting, red. anm.).

Har Indias standpunkt vært feigt?

Forventet du ikke noe mer fra demokratiske India? – Nei, India har alltid vært veldig hjelpsomme. Forrige lørdags uttalelse fra ambassaden var veldig bra. India har uansett gjort mye mer for Tibet enn noe annet land i verden har gjort. De har latt oss bevare vår buddhistiske religion og kultur.

Likevel sier Dalai Lama selv at India har vært overforsiktige?

– Noen ganger er det bra å være forsiktig.

Hva med USAs holdning til Tibet?

– USA har alltid vært veldig støttende overfor vår sak. Uavhengig av om det har vært demokrater eller republikanere, så har de vist oss sympati og støtte.

Intervjuer Seema Guha er Ny Tid-spaltist og kommentator i Daily News and Analysis (DNA), Mumbai, India.

Oversatt av Therese Stordahl.

© DNA, India. Enerett i Norge: Ny Tid.

---
DEL