– WTO har musklene

Fairtrade monner ikke, men Verdens handelsorganisasjon (WTO) kan sikre globale arbeidsrettigheter, mener Simon Pahle.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).
[rettigheter] I september gjenopptas WTO-forhandlingene. Simon Pahle, stipendiat ved Universitetet for miljø og biovitenskap, trekker nå et nytt og kontroversielt tema inn i WTO-debatten. En videreføring av WTO-prosessen er det eneste reelle alternativet for å få globale arbeidsrettigheter til å fungere i praksis, skriver han i et essay ukas Ny Tid.

index.php

Kirsti Bergstø, leder i Sosialistisk ungdom er helt uenig.

– WTO er udemokratisk, og har så langt utelukkende sett på miljø- og arbeidsstandarder som handelshindre, sier hun.

Pahle mener oppskriften er å kombinere den internasjonale arbeiderorganisasjonen (ILO) sine standarder med WTOs «muskler»: handelssanksjoner mot land som ikke ivaretar standardene. I WTO-forhandlingene kalles dette en sosialklausul.

I dag lønner det seg for fattige land å se gjennom fingrene med brudd på arbeiderrettighetene, slik at de kan trekke til seg selskaper som søker billigst mulig arbeidskraft. Dette kalles kappløpet mot bunnen, og kan snus til et kappløp mot det akseptable, dersom det blir en vesentlig økonomisk risiko ved å ikke håndheve ILO-standardene, mener Pahle.

Sosialistisk ungdom vil derimot legge ned hele WTO.

– Vi vil heller få handel inn under FN. Sanksjoner knyttet til handel kan være en god ide, oljefondet har jo ekskludert Wal-Mart nettopp på grunn av manglende arbeiderrettigheter, sier Bergstø.

Pahle kommer også med krass kritikk av fagbevegelsen i land i nord, som han mener har skutt seg selv i foten ved at å være proteksjonistiske. Han mener fagforeninger i nord må kvitte seg med vrangforestillingen om at en sosialklausul kan tjene som forsvar av omfattende rettigheter i nord, fordi klausulen dermed vil bli stemplet som proteksjonistisk, og avvist av fagforeninger i sør.

Diis Bøhn, seniorrådgiver i internasjonal avdeling i LO, er ikke enig i kritikken.

– Det vi fremmer er de åtte viktigste ILO-konvensjonene som blant annet går på retten til å organisere seg og drive forhandlinger. Disse konvensjonene er vedtatt av tre parter, regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner. Konvensjonene berører for eksempel ikke spørsmålet om minimumslønn. Vi anser ikke fremme av disse universelle menneskerettighetene som proteksjonisme, svarer hun.

– Er det uenighet innad i LO i synet på WTO?

– Nei, men synspunktene varierer fra til sak til sak, avhengig av hvilken sektor det aktuelle LO-forbund måtte representere, sier Bøhn. Hun poengterer at LO også jobber for å få arbeidstakerstandarder inn i de internasjonale finansinstitusjonene som Verdensbanken og Pengefondet.

UTILSTREKKELIG: Frivillige ordninger som fairtrade og bedriftenes samfunnsansvar holder ikke, mener Simon Pahle. Klesprodusenten Levi’s ble i fjor høst kastet ut av den britiske, frivillige etikkordningen Ethical Trade Initiative. Foto: Scanpix.

---
DEL