– Må innse alvoret

Mens det kommer stadig færre afghanere til Norge, øker antallet irakiske flyktninger.

Ny Tid
[flyktninger] Mens antallet afghanske asylsøkere har gått ned de to siste årene, øker antallet irakere som søker tilflukt i Norge. Tall fra Utenriksdirektoratet (UDI) viser det i 2006 kom 1002 irakiske asylsøkere her til landet, mot 673 året før. Til sammenligning kom det for eksempel 632 søknader fra somaliere og 224 fra afghanere i 2006. Foreløpige tall for de fire første månedene antyder at antallet irakere som søker tilflukt her i år er enda større enn i fjor.

– Vi så en økning fra andre halvår 2006 og dette har vedvart i 2007, irakerne er nå den største gruppen vi har, sier avdelingsdirektør for asylsaker hos UDI, Karl Erik Sjøholt.

UDI har enda ikke vurdert det som nødvendig å gi irakerne beskyttelse på generelt grunnlag, men understreker at alle skal få en individuell behandling og blir vurdert ut fra den situasjon de er i og hvor de er fra i hjemlandet.

– Vi vurderer alltid den enkelte sak opp mot hjemstedet. Vi er klar over at situasjonen i Irak er alvorlig men noen områder, som Nord-Irak er mer rolige, forklarer Sjøholt.

Økningen i antallet irakiske asylsøkere til Norge gjenspeiler en internasjonal trend, situasjonen i Irak seiler nå opp som storleverandør av flyktninger. Ifølge nye tall fra FNs høykommissær for flyktninger er Irak en av årsakene til at verdens flyktningbefolkning for første gang på fem år øker. De fleste av de irakiske flyktningene bosetter seg i nabolandene Syria og Jordan.

– Det internasjonale samfunnet må innse to ting, for det første må de få øynene opp for at denne krisen. For det andre må de anerkjenne at Syria og Jordan her har påtatt seg en stor byrde, sier Laurens Jolles, representant for FNs høykommissær for flyktninger i Syria.

Han håper å få bosatt 7500 av de vel 1,4 millionene irakerne som har kommet seg til Syria i et tredje land i løpet av året, på kvoter industrialiserte land har sagt seg villig til å ta imot. Dette er utsatte flyktninger, ofre for tortur eller seksuelle overgrep, og de som trenger spesiell medisinsk behandling. FNs høykommissær kan be Norge om å ta imot noen av disse flyktningene som kvoteflyktninger. Norge sa seg villig tidligere i år til å motta irakiske flyktninger på kvote. ?

Kommentarer
DEL