– Rasisme

Norske mediers fokus på hudfarge i voldtektssaker er uhyrlig, mener byrådsleder i Oslo, Erling Lae.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 11.05.2007
[stigmatisering] Oslos byrådsleder Erling Lae (H) har de siste ukene engasjert seg sterkt i voldtektsdebatten. I Ny Tid sist uke lanserte organisasjonen Menn Mot Vold (MMV) et forslag om å offentliggjøre navnet til alle dømte voldtektsmenn. Lae støtter ikke forslaget, men mener at en slik offentliggjøring ville bidratt til å korrigere medienes fokus på gjerningsmenn med utenlandsk bakgrunn.

– Medienes framstilling er uhyrlig, mener Lae. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har tidligere kritisert Oslopolitiets voldtektsstatistikk. SSBs mest relevante statistikk viser at nesten ni av ti som dømmes for seksualforbrytelser, inkludert voldtekt, har norsk bakgrunn.

Herdis Magerøy ved Dixi ressurssenter for voldtatte mener forslaget fra MMV er interessant.

– Jeg er sikker på at offentliggjøring vil ha en særdeles preventiv effekt, sier hun, men mener at andre forslag må prøves ut først. – Flere voldtekter må anmeldes og anmeldelsene må komme tidligere. Og politiet burde opprette et ambulerende team av voldtektsetterforskere,

sier Magerøy. Erling Lae gikk nylig ut med et krav om at 200 ubesatte politistillinger i Oslo blir besatt slik at voldtektssaker kan prioriteres.

Han mener også at regjeringen må ta et ansvar for den alvorlige situasjonen. Samtidig har mediene et ansvar for å vise helheten.

– Men dette ansvaret tar ikke norske medier, sier Lae.

– Bidrar avisene til rasisme?

– Media generaliserer og bidrar til en gruppetenkning som gir seg utslag i rasisme, svarer Lae.

Justisminister Knut Storberget sier at rettssikkerhetsaspektet taler imot forslaget fra MMV, og har ingen ytterligere kommentarer.

Kommentarer