– Kirken har ansvar

Biskoper tar avstand fra norske menns holdninger til voldtekt.
TROMSØ 20020310: Per Oskar Kjølaas ble vigslet til ny biskop i Nord-Hålogaland
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 26.04.2007
Kommentarer