– De andre tar feil

Åslaug Haga går rett i strupen på de som antyder at regionreformen ikke er solid og historisk.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 21.12.2006

Kommunalminister Åslaug Hagas skryter av en «solid og historisk regionreform». Likevel har det ikke manglet på kritikk fra verken politiske venner, fiender eller kommentatorer. Det har gått et par uker siden pressekonferansen, kanskje Haga er litt mindre raus med superlativene?

– Det er historisk at vi nå greier å overføre så mye makt og myndighet til et folkevalgt nivå. Vi må ta utgangspunkt i at detta har folk prøvd på i over 20 år. Så uansett hvordan du snur og vender på det, så er det historisk at vi nå snur trenden, sier Haga.

– Men både rødgrønne politikere, politiske motstandere og politiske kommentatorer mener at dette er for dårlig. Det snakkes om en gavepakke til de som vil ha vekk fylkeskommunen?

– Dette er det beste det har vært mulig å få til. Og dette representerer en klar styrking av det regionale nivået.

Haga har altså lagt fram første del av en regionreform. Den forteller noe om hva slags oppgaver de nye regionene (som skal erstatte dagens fylker) skal ha. Blant annet mer ansvar for samferdsel og miljø. Hvor mange regioner vi ender opp med, og hvordan det nye norgeskartet skal se ut, vet vi først når alle som mener noe om dette, har uttalt seg. Våren 2008 kommer andre del. Blir det fem, sju eller ni regioner? Eller blir det så mye krangel og rot at våre 19 fylker bare skrumper inn til 16-17 regioner. Mange frykter det siste. Også Haga, selv om hun ikke vil si det. Hun sier det heller slik:

– I Sogn og Fjordane er man for eksempel veldig opptatt av at grensene ikke skal forandres. Vel, da får de ikke de største oppgavene heller. Som for eksempel en overføring av Statens vegvesen. Så får de tenke seg om da, om de synes det er så viktig å beholde grensene som i dag. Og jeg er helt overbevist om at gjennom denne prosessen, oppstår det en helt annen realisme. Da slipper vi å høre fylkesordførere si: «Vi vil ha store oppgaver, få regioner, men vi vil ikke gjøre noe med våre egne grenser».

Haga legger altså ikke skjul på at hun vil at regionene skal få større oppgaver, og understreker tydelig at det skjer først når vi får færre regioner. Men hun vil ikke svare på spørsmålet om hun ønsker færre regioner. Hun vil først vente på svarene hun får fra høringen. Men hva med uenighet innad i regjeringen?

– Jeg snakker aldri om interne forhold i regjeringen.

– Du snakker høyt om uenighet når det gjelder statskrikeordningen. Hvorfor ikke snakke høyt om dette?

– Jeg snakker ikke om drøftingen vi har.

– Men igjen, hvorfor har dere ikke fått til mer?

– Vel, når det gjelder sykehusene så er det ingen som er overraska over at Ap ikke ønsker å overføre sykehusene. Der har vi ulike syn, men det var klart allerede på Soria Moria.

Så når våre fylkepolitikere nå tror at det er mulig å få med sykehusene, så følger de veldig dårlig med i timen.

Når Ny Tid igjen kommer inn på kritikken som har kommet mot reformen, svarer Haga følgende:

– Jeg synes det er en idé at du går hjem og leser kommentaren til KS (Kommunenes Sentralforbund, Red.anm.). Har du lest den?

– Nei, men jeg skal ringe flere…

– Nei, ikke sant! Og kanskje det ville være en idé at du titta litt på det de sier, de som faktisk er i sektoren. Jeg hører at du er ekstremt forutinntatt, og jeg er sterkt i tvil om du har lest meldinga.

– Det har jeg, men er det noen som har klappa dere på skuldra og sagt: «Dette er skikkelig bra!»

– Ja!

– Hvem da?

– Det er mange som er glade for at vi tar dette bruddet med fortida.

– Men hvem er det som sier at innholdet i meldinga er bra?

– Hva betyr det, at man etablerer fem regioner i Norge. Hva betyr det for sentraliseringen av Norge? Har du tenkt gjennom det?

Etter intervjuet understreker Haga at spørsmålet om Ny Tid hadde gjort hjemmeleksa, var for å illustrere at mange andre ikke har gjort det, og det er derfor de kommer med kritikken.

– Jeg er ikke jeg overbevist om at alle har tenkt gjennom alle sider ved dette. Men gradvis vil den forståelsen komme. Jeg står altså så oppreist i denne stormen fordi jeg vet at vi har tatt historiske grep. Jeg ser at dette vil forandre diskusjonen framover. Og jeg vil elske å gå ut i en kommunevalgkamp mot Høyre og Frp å forsvare tre forvaltningsnivåer. Så kan vi være vitne til at Høyre og Frp skal forsvare embetsstanden i Norge. Erfaringen fra Finland viser nemlig at det blir et større byråkrati hvis vi fjerner fylkeskommunen, avsluter Haga.

Kommentarer