– Frp vann debatten

Språkrådet la seg paddeflat. Politisk redaktør i Dagsavisen meiner likevel dei innvandringsfiendtlege vann «nordmann-debatten».
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 16.11.2006
Kommentarer