– Ekstraordinært av Norge

Representant for fredsorganisasjon i Sri Lanka skryter av Norges rolle.

Ny Tid

Utenriksdepartementet har hele tiden holdt en lav profil i forhold til kritikk som er reist mot Norges rolle. Heller ikke overfor Ny Tid vil departementet gi noe svar på kritikk som er reist fra forskjellig hold i Sri Lanka. I en e-post skriver informasjonsrådgiver Cathrine Andersen følgende:

“Norge er engasjert i prosessen fordi begge parter har bedt om det. UD har ingen kommentarer til den kritikken og de beskyldningene som du refererer til utover det som politisk ledelse og andre som er involvert i arbeidet fra norsk side har uttalt i media i ulike sammenhenger.”

UD gir imidlertid Ny Tid navnet på noen kontakter i det sivile samfunn i Sri Lanka som departementet mener kan gi analyser av fredsprosessen og synspunkter på Norges rolle.

En av dem, Kumar Rupesinghe i organisasjonen Foundation for Co-existence har bare godord å komme med i forhold til Norge.

– Nordmennene har spilt en dyptpløyende rolle i å få våpenhvileavtalen undertegnet. Krigen som hadde vart i to tiår, og som kostet livet til over 60.000, gjorde over en million til flyktninger og førte til umålbare materielle ødeleggelser, er over. Freden som er utbredt i landet har gjort at folk lever uten frykt, og økonomien har delvis kommet på beina. Det er ekstraordinært at et land tusenvis av kilometer unna – uten økonomiske interesser i Sri Lanka og med eneste interesse å støtte fred – har oppnådd så mye, sier Rupesinghe.

Han mener at protestene mot Norge er politiserte og en del av agendaen til ekstremister, og at media blåser opp kritikken mot Norge på måter som er helt ut av proporsjoner.

Rupesinghe er heller ikke enig i at Norges dobbeltrolle er noe problem, og viser til at partene selv ba Norge om å lede våpenhvileobservatørene, og at Norge har kritisert terror og drap, senest da utenriksministeren ble myrdet.

– Problemet er at dette ikke får den oppmerksomheten det fortjener, sier han.

Rupesinghe mener også at mange misforstår hvilket mandat egentlig Norge har som tilrettelegger og leder av våpenhvileobservatørene. Å kritisere Norge for mangel på pluralisme i områdene Tamiltigrene kontrollerer, eller for at muslimene ikke er en del av fredsprosessen, er å skyte på feil skive.

– Det er Tamiltigrene og regjeringen som er de to partene som har signert våpenhvileavtalen, påpeker Rupesinghe.

Kommentarer
DEL