– Jeg kan ikke gi deg noe svar på det…

Ministerråd Mona Juul mener hun ikke er i posisjon til å svare for dokumenter som skulle vært i UDs arkiv.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.01.2006

– Det eneste jeg kunne gi deg tips om måtte i så fall være Fafo. De var jo med som tilrettelegger i denne prosessen her. Et tips kunne jo være at du eventuelt tok kontakt og hører om det er noe der?

– I så måte kunne jeg kanskje snakke med mannen din, Terje Rød-Larsen?

– Ja, det må du gjerne gjøre, men hva han har av … du kan jo bare høre på Fafo om det er noe der.

– Men du som har god erfaring med dette, synes du det er rart at det ikke finnes noe dokumenter på dette i UDs arkiv?

– Nei, man må ha en viss forståelse for hvilke type prosjekt dette her var. Dette var hemmelige forhandlinger mellom to parter. Dokumenter i den forstand har jo en litt spesiell status, de var ikke våre dokumenter. Og av brev som da utenriksministeren eventuelt skrev og ikke skrev, det kan ikke jeg svare på heller.

– Så du mener rett og slett at det kanskje er naturlig at det ikke finnes noen dokumenter i UDs arkiver?

– Ja, absolutt, jeg tror i hvert fall ikke det er noen konspiratoriske forklaringer på det, over hodet ikke.

– Men når Holst skriver brev i Tunis som du og mannen din tar med til Peres i Israel, er ikke det egentlig et offisielt brev som burde vært i UDs arkiv etterpå?

– Dette er spørsmål som jeg ikke er i noen posisjon til å svare på. Hva som er original og hva som er kopier, og hvem som er i besittelse av hva, det kan ikke jeg gi deg noe svar på.

– Men du har ikke noe kopi av disse dokumentene, er det så?

– Kopi av dokumentene? Jeg kan ikke gi deg noe svar på det. Jeg har prøvd å si at jeg ikke sitter på noe dokumentasjon på dette her som skulle tilhøre noen andre enn meg selv.

– Så du eller din mann har for eksempel ikke kopi av Sarpsborg-dokumentet, for eksempel?

– Dette er jo et spørsmål om en forhandling mellom to parter som var en hemmelig prosess hvor det satt to grupper og forhandlet om dokumenter som var partenes. Det er det som er litt viktig å ha med seg her. Utover det så vil ikke jeg si noe mer.

Utdrag fra samtale med journalist Harald Eraker 5. januar 2006. (Når Mona Juul får se utskriften av intervjuet på forhånd, hevder hun at sitatene hennes «ikke reflekterer» det hun sa til Ny Tid. Ny Tid sitter imidlertid på opptak av hele telefonsamtalen.)

Kommentarer