– Vi vet om 25 barneekteskap

– Hvis vi hadde lagt fram en like dårlig rapport som Athar Akram, hadde vi blitt knust, sier Rita Karlsen, daglig leder i Human Rights Service.

– Når jeg leser rapporten til Athar Akram, blir jeg bare lei meg. Hvorfor vil han ikke ta opp det som er de vesentlige problemstillingene; om det er uheldig med henteekteskap eller ikke? Det virker i stedet som hele poenget hans er å forsøke å knuse vår troverdighet, begynner Rita Karlsen, daglig leder i Human Rights Service (HRS).

Det mener hun imidlertid at Akram ikke klarer. Det første hun gjør er å vise Ny Tid at HRS ikke har “døpt om” statistikker fra Statistisk sentralbyrå (SSB), slik Akram hevder.

Og ved selvsyn kan Ny Tid konstatere at SSB-statistikken faktisk har en kategori som viser ektefeller hentet i “opprinnelsesland”, og ikke “utlandet”, som Akram mener er korrekt betegnelse.

– Hvorfor i all verden skulle vi jukse med tall? Og hvorfor har ikke SSB tatt oss tidligere hvis vi hadde omdøpt deres kategorier, spør Karlsen.

Hennes samtaler med byrået har brakt på det rene at den aktuelle kategorien strengt tatt omhandler ektefeller hentet fra “utlandet”, men at SSB har valgt å kalle den for ektefeller hentet fra “opprinnelseslandet”.

– Ifølge SSB kan det hende at kategorien inneholder noen slengere fra andre land. Men i all hovedsak gjelder dette ektefeller fra opprinnelsesland, forklarer Karlsen, som også viser til at HRS har kontrollert SSB-statistikken opp mot UDIs statistikk for familiegjenforening.

25 barneekteskap

– Selv om UDI-statistikken ikke direkte kan sammenlignes med statistikken fra SSB på grunn av at familiegjenforening ikke nødvendigvis innvilges samme år som ekteskap inngås, er det ikke noe forskjell på hovedmønsteret for henting av ektefeller, påpeker Karlsen.

Hun innrømmer at hun ikke har sjekket Akrams påstander om feilreferering av tall fra dansk undersøkelse, men avviser hans påstand om regnefeil når det gjelder gjennomsnittsalder for ekteskapsinngåelse.

For å understreke organisasjonens poeng, gir hun Ny Tid følgende nye tall fra et HRS-notat offentligheten ennå ikke har fått:

– Vi kjenner til at flere av ekteskapene i innvandrerbefolkningen i Norge er begått med personer under 18 år. For eksempel er det i perioden januar 2004 til mai 2005 registrert at 11 herboende ektefeller var under 18 år da de giftet seg, og 14 ektefeller i Pakistan som var under 18 år da de giftet seg med herboende innvandrer. Bare i denne perioden og fra Pakistan betyr det 25 barneekteskap, sier Karlsen.

– Akram svartmaler

Hennes motsvar til Akrams kritikk av at HRS skjønnmaler den danske innvandringspolitikken, er at han selv og alle andre i Norge svartmaler den danske politikken.

– Han må gjerne mene at vi skjønnmaler Danmark, men vi er åpne på at vi støtter dansk innvandringspolitikk, sier Karlsen, som mener at Akram selv har et problem med metode på dette området.

– Han henviser til “noen” han har snakket med i Danmark, uten å oppgi navn. Da blir det umulig for andre å etterprøve påstandene hans, sier hun.

Akrams kritikk i forhold til å ikke inkludere samboere, møter hun med å utfordre ham til å selv bestille slike statistikker fra SSB.

– Han må gjerne gjøre en studie av samboerskap. Men da må han også finne ut hvem de er samboere med, ikke ta for gitt at alle innvandrere som er samboere er samboere med noen som allerede bor i Norge, slik han gjør. Også bør han sjekke hvor mange av dem som er gift i tillegg, utfordrer Karlsen.

Poenget med å fokusere på de som har giftet seg, forklarer hun, er at HRS ønsker å stille spørsmålstegn ved hvor stor valgfrihet innvandrerungdom egentlig har når det gjelder ekteskap.

– Men vi mener også at ekteskapsmønster er en sentral integreringsvariabel, legger Karlsen til.

– SSB er politisert

HRS sin daglige leder avviser også kritikken som SSB-forsker Lars Østbys kommer med.

– Lars Østby er demograf. Hans hovedtese er at flere av de som ikke har giftet seg kommer til å velge annerledes enn de som har giftet seg. Det må han gjerne mene. Men når han bruker statistikker som handler om fruktbarhet blant 2. generasjonsinnvandrere til fordel for sin argumentasjon, så gjør han det samme som han kritiserer oss for. Tallmaterialet er like lite for hans statistikk som for den som handler om ekteskap blant 2. generasjonsinnvandrere, sier Karlsen.

Hun gir Østby rett i at det synes som om innvandrere blir eldre og eldre i forhold til når de gifter seg og får barn.

– Men mønsteret på hvem de får lov til å gifte seg med endrer seg ikke, mener Karlsen, som kritiserer SSB for å være politisert.

– Østby tar ofte rent politiske standpunkter i stedet for å holde seg til fakta, sier hun.

Karlsen avviser til slutt at HRS forsøker å lage noe skrekkscenario om at eksponensiell vekst blant innvandrere vil gjøre at de bli flere enn oss.

– Vårt poeng er at myndighetene må være klar over at det per i dag er 74.000 barn og unge fra land hvor arrangerte ekteskap er vanlige. Hvis bare et tilnærmet antall av disse henter ektefeller i sine opprinnelsesland i forhold til det som skjer nå, blir dette et stort problem, advarer Karlsen.

For jo flere innvandrere fra samme gruppe og jo lenger botid i Norge, jo større synes sjansene for at ektefellene hentes fra opprinnelseslandet. Og jo større er sjansene for å utvikle gettoer og parallelle samfunn til det norske samfunnet, mener lederen for Human Rights Service.

Kommentarer