– SVs politikk blir kopiert


Veteranene Stein Ørnhøi og Kjellbjørg Lunde slår tilbake mot påstandene om at SV føyer seg etter Ap. i utenrikspolitikkken.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2005-08-31

De siste par ukene av valgkampen er det stadig hyppigere blitt argumentert med at SV har nærmet seg Arbeiderpartiet for mye. Selv om meningsmålingene fremdeles viser et tydelig flertall for det rød-grønne regjeringssamarbeidet, er en Ap.-tilnærming blitt brukt for å forklare nedgangen for SV i målingene.

I tirsdagens Dagens Næringsliv oppsummerte Kjetil B. Alstadheim de generelle mediebeskrivelsene slik: “SVs fall er delvis blitt forklart med at SV-leder Kristin Halvorsen har gjort partiet for utydelig ved å legge partiet for tett opptil Arbeiderpartiet, for eksempel i utenrikspolitikken.”

Valgforsker Bernt Aardal påpekte imidlertid overfor DN snarere den motsatte tendensen: Nemlig at Ap. har nærmet seg SV, for eksempel ved å profilere seg i fattigdomsdebatten, “fordelingspolitikken og sosialpolitikken”.

SV-høvdingen Stein Ørnøi, tidligere SF-leder og en sentral strateg bak det nåværende rød-grønne samarbeidet, mener på en liknende måte at det snarere

– På en rekke sentrale områder i sikkerhetspolitikken er det de andre partiene som har fulgt i SVs spor, og ikke SV som har lagt seg flat, uttaler Ørnhøi til Ny Tid.

Abonnement kr 195/kvartal

Han mener at påstanden om SV som partiet som vil skape problemer for norsk utenrikspolitikk, er en falsk problemstilling. Ørnhøi peker ut tre viktige områder der han mener at det er SVs linje som har vunnet fram:

– I både Irak-politikken, i spørsmålet om vår deltakelse i internasjonale aksjoner og i Nordområde-politikken har vi sett at de andre partiene velger å følge SV, sier han. Ørnhøi begrunner dette slik:

– SV var imot Irak-krigen, og de fleste andre partiene kom etter. Norge valgte å gå mot USA og invasjonen. Det som er interessant her, er at dette var første gang på mange tiår at Arbeidepartiet gikk imot USA. SV har vunnet frem med sitt standpunkt og i dag støttes dette av et flertall av folket og et solid flertall på Stortinget – selv om noen har gått med på dette motvillig.

De mange diskusjonene om SVs faneflukt fra Nato-motstanden omtaler han slik:

– I dag er Nato-medlemskapet like relevant som å ta standpunkt til freden i Westfalen. Da USA invaderte Irak, ble Nato splittet. Nato kommer til å bestå, og det kan SV leve med, fordi Natos rolle i dag er ubetydelig i forhold til internasjonale aksjoner. Nå går selv Jens Stoltenberg ut og fremhever at hvis det skal være aktuelt å sende norske styrker til et krigsområde, …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?