– Jeg angrer ikke på noe

Thorvald Stoltenberg avviser kritikken mot hans virke som fredsmekler på Balkan og angrer ingenting.

Ny Tid

Da Ny Tid kontaktet Thorvald Stoltenberg for å få han til å svare på kritikken som blir reist mot ham i denne ukas Ny Tid, dikterte den tidligere fredsmekleren opp følgende svar:

– Punkt en: Som FNs forhandler fulgte jeg FNs mandat som Sikkerhetsrådet er ansvarlig for. Jeg ga regelmessig rapporter om utviklingen til Sikkerhetsrådet. Punkt to: Kritikken av Dayton-avtalen som amerikanerne forhandlet frem er den samme som amerikanerne kritiserte David Owen og meg for da vi forhandlet. Da jeg gratulerte amerikanerne med Dayton-avtalen, spurte jeg hvorfor de ikke støttet oss tidligere. Svaret var at en perfekt fred betyr lang krig. Det viktigste nå var å få slutt på at partene dreper hverandre. Denne erkjennelsen var de kommet til da de selv var ansvarlig for forhandlingene. Punkt tre: Forøvrig har jeg i to bøker, “De tusen dagene” og “Det handler om mennesker”, gitt uttrykk for mine synspunkter.

Ny Tid får likevel stilt Stoltenberg ett spørsmål:

– Men i lys av de alvorlige anklagene som kommer mot din rolle som fredsmekler, er det ingenting du i ettertid angrer på?

– Nei, jeg angrer ikke på noe. Da jeg første gang møtte forhandlerne, sa jeg til dem at jeg for det første ville bidra til en fredlig løsning, og at jeg ville være upartisk. Det første punktet likte alle partene. Det andre punktet likte de ikke. Alle partene mente at jeg som kjenner av det tidligere Jugoslavia burde vite at akkurat de hadde rett, sier Stoltenberg.

Når det gjelder den kraftige kritikken som professorene Mønnesland og Vetlesen retter mot statskanalens presentasjon av Thorvald Stoltenbergs Bosnia-rolle, og da spesielt mot sommerens serie “Med Balkan i blodet”, svarer NRKs nyhetsredaktør Gro Holm slik:

– Kritikerne vil at vi skulle ha laget et annet program av Stoltenberg, men det har vi altså ikke gjort. Vi fikk flere klager på programmet, og jeg har sendt ut et standardsvar til alle sammen. Der viser vi til at det ble stilt kritiske spørsmål til Stoltenberg i serien, selv om ikke dette var målet med programmet, uttaler Holm.

– Men kritikken går jo på at han ukritisk fikk svare på spørsmålene og at hans versjon ble stående. Har dere i NRK vurdert å lage en sak hvor dere ser nærmere på den omfattende kritikken av Stoltenberg?

– Nei, det har vi ikke vurdert. Det kunne jo vært en god anledning ved 10-årsdagen for Srebrenica, men det har vi altså ikke gjort, svarer NRKs nyhetsredaktør.

12. juli i år kunne VG fortelle at lederen for de bosniske Srebrenica-enkene som Stoltenberg besøkte i serien, Hatidza Mehmetovic, følte seg lurt og ydmyket av Stoltenberg. Mehmotovic vil ha Stoltenberg dømt for krigsforbrytelser og ha hans navn på “skammens mur” til minne om Srebrenica-massakren.

Kommentarer
DEL