– Klare forhåpninger

- Det er ingen grunn til å tro at SV vil endre sin politikk i forhold til Afghanistan, sier Kjetil Bjørklund (SV).
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 29.06.2005

– De harde kampene i Afghanistan kan være et resultat av den varslede offensiven fra USA. Det er heller ikke uventet at det ville komme en opptrapping opp mot valget i landet. Men hvis Taliban har mellom 2000 og 10.000 mann under våpen, så er det mange, sier SVs forsvarspolitiske talsmann, Kjetil Bjørklund, som understreker at han ikke har full oversikt over situasjonen i Afghanistan.

– Og inn i denne situasjonen sender Norge igjen spesialstyrker?

– Afghanistan har ennå en gang vist oss at militære virkemidler er de dårligste til å løse problemer. Dette er grunnen til at SV konsekvent har sagt nei til at Norge skal delta under amerikansk kommando i Operation Enduring Freedom.

– Blir dette et vanskelig spørsmål under forhandlingene om en eventuell rød-grønn regjering?

– Jeg vil være forsiktig med å forskuttere regjeringsdiskusjonen. Men vår holdning er klar: Dette er essensielle spørsmål for SV, og jeg legger SVs standpunkt til grunn.

– Men mener du at det er et ufravikelig krav at en rød-grønn regjering ikke kan leve med norske spesialstyrker under amerikansk kommando?

– Jeg vil ikke spå utfallet av forhandlingene. Men våre forhåpninger er klare, og det er ingen grunn til å tro at SV vil endre sin politikk i forhold til Afghanistan. I denne stortingsperioden har dessuten Ap og Sp i stor grad sluttet seg tett opp til SVs prinsipielle merknader i denne type spørsmål, sier Bjørklund.

Kommentarer