– Må avklare alle rettighetene

– SVs tankegang om å kun avklare bruksrettighetene i Finnmark strider mot folkeretten, sier Sametingets visepresident etter møte med SV-leder Kristin Halvorsen.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Mye har skjedd siden SVs landsmøte for to uker siden, men fremdeles har partiet uavklarte spørsmål i forbindelse med Finnmarksloven.

I forrige uke startet partiets stortingsgruppe behandlingen av saken, uten at den har konkludert. Samme uke behandlet Finnmark SV Finnmarksloven og sendte ut en pressemelding med sine konklusjoner.

Og torsdag i forrige uke hadde Sametingets visepresident Ragnhild Nystad et møte med SVs partileder Kristin Halvorsen og stortingsrepresentant Karin Andersen.

I den forbindelse har Ny Tid fått tilgang til et internt notat fra Sametinget som viser at skepsisen til SV er svært stor i samiske kretser.

– Helt forferdelig forslag

Det er ingen hemmelighet hvorfor Sametinget følte behov for å snakke med SV-lederen; mens ledelsen i partiet stort sett har holdt seg taus og ikke sagt hvor de står i forhold til Finnmarksloven, har SVs stortingsrepresentant fra Finnmark, Olav Gunnar Ballo, mer enn gjerne gitt klare uttalelser om forskjellige forhold ved lovforslaget – og sågar tatt til orde for folkeavstemning om loven i Finnmark.

– Forslaget er helt forferdelig. En folkeavstemning ville være en ny stor urett mot samene og nok en undertrykking. Man kan ikke stemme over om Folkeretten skal gjelde. Folk som har kommet med forslaget skjønner ikke rekkevidden, sier Nystad, og viser til at samene er i klart mindretall i Finnmark og derfor er dømt til å tape en folkeavstemning.

Møte med SV-lederen er hun imidlertid fornøyd med.

– Det var positivt og foregikk i god tone, sier hun.

Visepresidenten i Sametinget sier til Ny Tid at hun har tillit til at SV bidrar til at Finnmarksloven blir i samsvar med folkeretten og ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Men hun mener at SV sliter på flere områder.

– Må se på hele pakka

– For det første stiller vi spørsmål ved partiets iver etter å stadfeste allmennhetens rettigheter i Finnmarkslovens formålsparagraf. Vi er ikke imot at allmennheten skal ha adgang til land og vann i Finnmark. Men det er ganske unikt hvis formålsparagrafen skal slå fast allmennhetens rettigheter i stedet for samiske rettigheter. Og hvorfor skal allmennhetens rettigheter slås fast i Finnmark, når den ikke er slått fast i lovs form i resten av Norge, spør Nystad.

Det andre store problemet til SV mener hun er synet på hva en kommisjon skal identifisere.

– SV vil bare se på kollektive rettigheter. Men du kan ikke på forhånd si at hvis kommisjonen finner ut at det foreligger private eiendomsrettigheter, så skal de ikke gjøre noe med det. ILO-konvensjonen sier klart at både individuelle og kollektive rettigheter skal identifiseres. SVs tankegang strider her mot Folkeretten. Man kan ikke avklare rettigheter uten å se på hele pakka, mener Nystad, som oppfordrer SV til å gå skikkelig gjennom dette slik at de ikke bryter ILO-konvensjonen.

Smertegrenser

Sametingets visepresident presiserer at de hele tiden har forsøkt å være konstruktive, og at de derfor hele tiden har kommet med innspill til justiskomiteen, som 12. mai skal legge fram sin innstilling.

Siste innrømmelse fra Sametinget er at de går med på at retningslinjene for naturinngrep i Finnmark, som etter lovforslaget skal utarbeides av Sametinget, ikke trenger å være bindende.

Det finnes imidlertid grenser for hva samene kan gå med på:

– Smertegrensen går på at Finnmarksloven må være i tråd med Folkeretten og at samenes bruks- og eiendomsretter avklares, sier Nystad, og skryter nok en gang av at møtet med Kristin Halvorsen og Karin Andersen var fint og i en «positiv ånd».

Et internt notat som Ny Tid har fått tak viser imidlertid at det er flere ting ved SV som Sametinget er bekymret for. Sametingsnotatet, med tittel «Budskapspunkter til møte med Kristin Halvorsen 14.04.05», slår fast at formålet med møtet er «å få Halvorsen til å forstå hvor SV legger seg i det politiske landskapet hvis ikke SV tar en klar stilling».

Internt notat

Notatet understreker videre viktigheten av å holde seg på et overordnet prinsipielt nivå i samtalene med SV-lederen. Derfor må delegasjonen fra Sametinget ta opp to ting; forholdet til ILO-konvensjon 169 og nødvendigheten av en kommisjon som skal identifisere rettigheter:

I notatet vises det til at Ap og regjeringspartiene nå vil ha denne ILO-konvensjonen inn i Finnmarksloven:

«Alle ønsker nå dette unntatt Fremskrittspartiet og SV. Fra Sametinget oppleves det som svært spesielt og trist om SV står sammen med Fremskrittspartiet som motstander av dette.»

I notatet tas det til orde for å be SV tenke seg godt om i forhold til dette, slik at ikke urfolksretten brytes og blir mindre verdt enn andre rettigheter.

Når det gjelder identifiseringskommisjonens oppgaver, slår det interne notatet fast at «det vil være et soleklart brudd på ILO-konvensjon 169 å bare utrede bruksrettigheter. Det kan ikke herske uenighet om at det faktisk finnes samisk eiendomsrett i Finnmark, også denne retten har en selvsagt rett til å bli identifisert og anerkjent.»

Hva blir så resultatet hvis SV ikke går med på disse kravene fra Sametinget?

«Sier SV nei til innarbeiding av ILO-konvensjonen og identifisering i Finnmarksloven, sier dere i realiteten nei til Finnmarksloven og nei til anerkjennelse av samiske rettigheter som vi allerede har.»

SVs stortingsrepresentant fra Finnmark, Olav Gunnar Ballo, er for øvrig fortsatt den store stygge ulven i partiet. Til slutt i notatet følger nemlig følgende betrakting i fall Ballo skulle stille sammen med Kristin Halvorsen fra SVs side på det avtalte møtet:

«Ellers, om O.A.Ballo deltar på møtet, så gå ikke inn i en diskusjon med han om privatisering og/eller demokratiresonnementer eller andre detaljer.»

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here