– Vi er ikke herrer i eget fylke

Nyvalgt landsstyremedlem Gro Merete Siri fra Finnmark SV stiller seg uforstående til at ikke landsmøtet behandlet Finnmarksloven.

Ny Tid

Flere deltagere under SVs landsmøte forrige helg opplevde at deres forsøk på å få landsmøtet til å uttale seg om Finnmarksloven ble klubbet ned.

Utgangspunktet var et forslag til uttalelse fra Troms SV.

– Vi var enige i innholdet, men mente at uttalelsen måtte utbedres, forklarer Gro Merete Siri, som selv er same og aktiv i Finnmark SV, i tillegg til at hun er nyvalgt medlem av Landsstyret.

Ifølge Siri sydde redaksjonskomiteen under landsmøtet sammen uttalelsen fra Troms SV med en uttalelse fra Finnmark SV, og denne ble så lagt fram for forsamlingen.

– Men ut i fra argumentasjon om at dette er en vanskelig sak ble det bestemt at uttalelsen heller skulle oversendes Landsstyret. En av dem som overraskende tok til orde for å utsette saken på denne måten var Heidi Sørensen, som vi i Finnmark SV aldri har sett i møtene partiet har hatt om Finnmarksloven, sier Siri, som er skuffet over at saken ble avvist av landsmøtet.

– Landsstyret har ikke møte igjen før i slutten av mai, etter at Stortinget har behandlet Finnmarksloven, påpeker Siri, som mener at SV som parti etter alle årene med debatt rundt samiske rettigheter nå burde ha visst hva dette handler om.

Inga Marte Thorkildsen, partiets justispolitiske talskvinne, deler ikke Siris kritikk av landsmøtet. Hun viser til at Finnmarksloven er en meget komplisert sak og at forslaget fra Troms SV burde ha vært fremmet før landsmøtet dersom man skulle hatt håp om en demokratisk forsvarlig behandling.

Hun ser at det kan være merkelig å sende uttalelsen videre til Landsstyret som ikke kommer sammen før etter at saken blir avgjort i Stortinget. SVs stortingsgruppe har imidlertid startet sin prosess med å diskutere Finnmarksloven denne uka.

Samtidig viser hun til at partiet har et Finnmarkslovutvalg som har jobbet grundig med denne saken over lang tid, og hvor blant annet Troms SV er representert.

Gro Merete Siri repliserer med å gi både Thorkildsen og utvalgets leder Siri Hall Arnøy all ære for arbeidet de gjør.

– Vi føler at Finnmark SVs uttalelser og meninger blir drøftet og tatt alvorlig i partiet. Det stortingsgruppa vår må gjøre nå er å sørge for at saken blir behandlet i Stortinget nå i mai og ikke blir utsatt. Det har jo kommet forslag om folkeavstemning i fylket som fort kan føre til utsettelse. Dessuten må Stortinget ta for seg paragraf for paragraf i Finnmarksloven og ikke stemme over hele forslaget på en gang, mener Siri.

Sistnevnte begrunner hun med at dette er en meget komplisert materie med både gode og dårlige forslag om hverandre.

– Vi må skille mellom snørr og bart. Det er ikke snakk om å stenge folk ute fra Finnmark. Men ILO konvensjon nummer 169 er den som gjelder i forhold til urfolks rettigheter, det må SV huske. Slik det er nå er vi bare er leilendinger i vårt eget fylke. Nå er tiden inne til å gjøre noe med det, sier Siri.

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.