Blandingsøkonomi er sexy!

Albright vs Brende

Ny Tid
[framtid] Det er interessant å se tre ting som skjedde denne uka i sammenheng. 23. – 27. januar setter næringslivet klima på dagsorden under World Economic Forum (WEF) i Davos. 21. januar kom nyheten om at Madeleine Albright, tidligere utenriksminister i USA, skal evaluere de etiske retningslinjene for bærekraftig investering av oljefondet. Samtidig stupte børsene. Hva er sammenhengen? Jo, når vi løfter blikket og ser noen tiår framover, vil det ikke lenger være griske og gamblende amerikanske banker som utgjør den største trusselen mot den globale økonomien, men klimaendringene.

USAs voldsomme effekt på verdensøkonomien er i ferd med å avta. Kina, India, Russland og Brasil (BRIC-landene) vil alle bli mektige, sammen med EU og USA. Vi er på vei fra en unipolær til en multipolær verden. Samtidig skifter fokus fra nasjonale økonomier til globalt klima. En rapport fra økonomen Nicholas Stern konkluderer med at om vi klarer å begrense klimaendringene nå, vil kostnaden være bare én prosent av verdens brutto nasjonalprodukt (BNP), men dersom klima løper løpsk, kan verdens BNP bli svekket med mellom fem og 20 prosent!

Investeringsbanken Morgan Stanley mener klimaendringene vil føre til de verste virkningene av menneskelig aktivitet noensinne. Like fullt: 10. januar skrev Leo Grünfeld en kronikk i Aftenposten om at oljefondet ikke skal investeres med tanke på å hindre brudd på menneskerettighetene og klimaødeleggelser. Denne reaksjonære teksten er et kaldt gufs fra tiden før FNs klimapanel dokumenterte alvoret.

Er det grunn til å frykte tilsvarende holdninger blant dere i WEF, nestsjef Børge Brende? Eller er næringslivets frivillige samfunnsansvar løsningen, i mangel av en global klimaavtale? For selv om EU la fram en viktig klimaplan 23. januar, er det fortsatt så mange land som ikke har forpliktet seg, at bedriftene også må være en del av løsningen.

I skrivende stund har ikke Brende lansert et troverdig forslag som selskapene frivillig har forpliktet seg til. Derfor er oljefondets etiske retningslinjer viktige. Fondet skal investeres for å «fremme en bærekraftig utvikling», og det skal ikke medvirke til «krenkelser av menneskerettighetene eller alvorlige miljøødeleggelser». Men det er, som på så mange andre felter, behov for sterkere globalt samarbeid. Effekten avhenger av hvor mange andre investorer som blir med. Derfor kan det være klokt å hente inn en tungvekter som Albright. Samtidig var det overraskende at hun fikk jobben. Mange stiller spørsmålstegn ved hennes kompetanse. Albright skal for øvrig ikke vurdere selve retningslinjene, men hvordan de utøves.

Det er også interessant at SV ikke roper ut at børsen er noe tøys som bør stenges raskest mulig. SV viser at partiet ikke vil melde seg ut og bruke alle krefter på utopiske prosjekter, men jobbe for å endre eksisterende institusjoner innenfra. Sånn unngår motkreftene å gjøre seg irrelevante. Blandingsøkonomi er sexy!

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.