BJARNE HÅKON HANSSEN

Rett etter trippeldrapet i Oslo sa inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen: «Det er et problem for oss at deler av det pakistanske miljø i Norge på ingen måte tar innover seg at de bor i et vestlig demokrati med klare verdier».

Ny Tid

Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter.
(Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Hvorfor valgte du å snakke om manglende integrering før noen visste hva motivet for søster-drapene på Kalbakken var?

– Det er alltid kjempevanskelig, men jeg har vært veldig nøye hele tida med å understreke at jeg ikke ville uttale meg om den drapssaken. Det pågår en generell debatt om integrering og familiegjenforening i Norge, og jeg må være til stede på de arenaene der det debatteres.

Men når du blir invitert til debatt dagen etter et trippeldrap, så er det vel klart at det blir utgangspunktet for debatten?

– Det er selvfølgelig vanskelig å være med i slike debatter, men det er enda mer problematisk å ikke være til stede.

Det blir stadig klarere at dette dreier seg mye om psykiatri. Hvordan kjennes det da å ha kappes med Frp om å snakke om kulturforskjeller?

– Jeg mener, helt uavhengig av trippeldrapet, at det er viktig å drøfte sider av innvandrermiljøene i Norge som har holdninger til vold i nære relasjoner som ikke er akseptable.

Men det finnes vel en tid for alt?

– Det gjør det. Regjeringen skal snart konkludere i forbindelse med ny utlendingslov, så tida for denne type debatter er nå.

Justisminister Knut Storberget sa klart ifra denne uka at vi må vente med integreringsdebatten før vi vet hva dette er for noe. Hvordan er det å bli irettesatt av en statsrådkollega? – Jeg har snakket med Knut og jeg er helt enig. Vi kan ikke koble denne saken til integreringsdebatten.

Hvis det ikke er en irettesettelse å si at man ikke skal ta den debatten du deltok i allerede dagen etter trippeldrapene, hva er det da?

– Ifølge Knut Storberget er det ikke en irettesettelse. Så det er jo ganske godt gjort at du vet bedre hva han mener med det han sier, enn det han sjøl vet.

Hvordan kan man delta i en debatt om trippeldrapet og hevde at man ikke debatterer trippeldrapet?

– Da må man gjøre som jeg sier du må gjøre – høre etter hva folk sier. Det er en viktig debatt, uavhengig av hva som har skjedd i dette tilfellet.

Vil du være med neste gang du blir invitert til en slik debatt, dagen etter en alvorlig

kriminell handling?

– Det må alltid vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det er det umulig å svare generelt på. Men jeg står fullt inne for de debattene jeg har deltatt i.

---
DEL

Legg igjen et svar