Billigere barnehager må sikres

Når billigere barnehager kommer på dagsorden, bør ingen være i tvil om at valgkampen har startet. Denne uken lovte barne-og familieminister Karita Bekkemellem Orheim at prisen på en barnehageplass skal halveres i løpet av kommende stortingsperiode. I dag betaler foreldre opptil fire tusen kroner for én plass, men får ministeren det som hun vil, skal […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Når billigere barnehager kommer på dagsorden, bør ingen være i tvil om at valgkampen har startet. Denne uken lovte barne-og familieminister Karita Bekkemellem Orheim at prisen på en barnehageplass skal halveres i løpet av kommende stortingsperiode. I dag betaler foreldre opptil fire tusen kroner for én plass, men får ministeren det som hun vil, skal snittprisen ligge på 1300 kroner.

Billigere barnehageplass vil føre til at flere familier foretrekker kommunale heltidsplasser framfor dagmamma, små familiebarnehager og kontantstøtte, og ifølge Dagbladet er barne-og familieministeren innstilt på bygge flere plasser de nærmeste årene. De som i dag har forsøkt å få ungene sine inn i barnehager rundt omkring i kommunene, vet hvor vanskelig det kan være. Det betyr at skal det bli en markant forbedring, må antall barnehageplasser øke vesentlig mer enn antall barn som vil søke seg til barnehager på grunn av lavere priser.

Vi støtter ministeren forsett, og håper hun finner de egnede maktmidlene som skal til får å kunne gå veien fra valgkampflesk til synlige resultater. Kommunene vegrer seg for å bruker mer penger på barnehageplasser, og har vist at de trenger mer pisk enn gulrot for å handle etter Stortingets ønske.

1. juli får kommunene overført 240 millioner kroner, som er ment å skulle redusere familiers barnehageutgifter med 200 kroner. Men bak bevilgningene ligger det ingen maktmidler og kommunene kan velge å redusere sine egne utgifter istedenfor å gjøre plassene billigere. Høyre-ordføreren i Ålesund har signalisert at «Det blir et spørsmål om hvorvidt 200 kroner i redusert barnehagepris skal gå på bekostning av andre, lovpålagte oppgaver».

Her burde det ikke være rom for tvil, og her ligger Karita Bekkemellem Orheims største utfordring. Skal hun nå sine mål, må både hun og velgerne få garantier om at pengene blir brukt slik de er og var ment.

Innføring av makstakst er en god begynnelse, og kan være med på å skape kjærkommen forutsigbarhet for barnefamilien som stramt må planlegge de økonomiske og sosiale rammene rundt sine liv fram til ungene skal begynne på skole.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here