Billige barnehager til alle

Skal prisene på barnehageplasser settes ned først, eller er den viktigste jobben å skaffe full barnehagedekning? Slik framstilles gjerne dragkampen som i disse dager pågår i Stortinget. Framstillingen er ikke gal, men den tilslører at det går an å gjøre to jobber på én gang. SV og Frp har samlet seg om et godt standpunkt, […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.07.2003

Skal prisene på barnehageplasser settes ned først, eller er den viktigste jobben å skaffe full barnehagedekning? Slik framstilles gjerne dragkampen som i disse dager pågår i Stortinget. Framstillingen er ikke gal, men den tilslører at det går an å gjøre to jobber på én gang.

SV og Frp har samlet seg om et godt standpunkt, nemlig at maksimalprisen for en barnehageplass skal være 1.500 kroner. Forslaget er ikke bare en oppfølging av hva SV lovet i valgkampen – Frp lovet ikke, men kom likevel på banen – det er også en oppfølging av løftene fra regjeringspartiene og Ap. De sistnevnte var nok ikke like konkrete som SV i sine løfter, men alle som satte billig barnehageplass høyt på ønskelisten ved valget i fjor, trodde at KrF eller Ap var sikre valgalternativer. Disse partiene kommer nå ikke unna at de løper fra løftene sine.

Arbeiderpartiet og regjeringspartiene forsøker nå å si at full barnehagedekning er viktigere enn lavere priser. Det er i og for seg et ærlig standpunkt, men det forundrer oss at de da tok til orde for lavere priser under valgkampen. Har de skiftet syn? Eller tok de munnen for full i september?

Selv om SVs og Frps forslag er godt, kan vi selvsagt ikke forvente at Ap og KrF uten videre slenger seg på forslaget – dersom de har innsigelser. Likevel vil vi altså minne disse partiene om at de har lovet billigere barnehageplasser. At de også har lovet full barnehagedekning, stiller bare høyere krav til barnehagepolitikken deres. Ikke lavere.

Løftene ligger på bordet, og de vet hva jobben er: I revidert budsjett foreslår regjeringen å bruke sju milliarder mer til dette og hint. Når neste års statsbudsjett skal behandles, kommer de også til å strø om seg med penger til skattelettelser og til gode og mindre gode formål. Hvis de ønsker å prioritere billige barnehager for alle, har de muligheten. Da trenger det ikke være noen motsetning mellom full barnehagedekning og lavere priser. Det er rett og slett to jobber som må gjøres samtidig.

Kommentarer