Bevegelsenes bevegelse


Transition-bevegelsens prinsipper for levevis har vært gjeldende i tusener av år og står direkte i opposisjon til kapitalismens.

Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 2017-08-18
Resilience, Community Action and Societal Transformation

Det hører til en af tidens store dilemmaer, at den konstellation af magt, der i dag styrer og regerer i verden, samtidig er den, der fører civilisationen nærmere og nærmere et sammenbrud. I en sådan verden er det livsnødvendigt at være fortrolig med centrale begreber, som kan give overblik og indsigt, men som samtidig også udstyrer én med pejlemærker til handling i og for livet. I Resilience, Community Action and Societal Transformation med undertitlen People, Place, Practice, Power, Politics and Possibilities in Transition fremlægges praktiske erfaringer i social forandring. Resiliens-begrebet forstås her som den modstandskraft, der er nødvendig for at sikre en dyb og vidtrækkende transformation af samfundet. Bogen – med fokus på en omstilling, der er vidensbaseret og community-drevet – præsenterer en række bidrag fra en Resilience 2014-konference, arrangeret af Resilience Alliance i Frankrig. Ledende aktions- og resiliensforskere samt community-aktivister bidrog her med erfaringer, ideer og aktionsberetninger, som alle handlede om etablering af community resilience.

Alternativet til vekst. Til omstillingsuniverset hører tre grundforudsætninger: Menneskelighed og menneskets sociale aktivitet bør i princippet ses uadskilleligt fra naturen. Konkurrence – mellem mennesker, grupper, nationer eller grupper af nationer – er ikke et aspekt af den menneskelige natur. Og så bør vi lægge den idé død, at der findes en ensartet lineær form for udvikling, som alle samfund skal igennem for at forbedre deres vilkår.
I dag er et europæisk netværk af community-baserede initiativer med fokus på klimaforandringer og bæredygtighed under udvikling. Resilience 2014-konferencen kan ses som et bidrag til udvikling af et sådant netværk, her i form af netværksorganisationen ECOLISE (The European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability).
Vedvarende økonomisk vækst er ikke mulig på en begrænset planet. Ved at fortsætte business as usual efter krisen i 2008 blev konsekvensen, at livsvilkårene ændredes for menneskene, for jorden, oceanerne, skovene og atmosfæren. Fremfor at se i dybden af krisen og i omfanget af de forbundne teknologiske, sociale, politiske og økonomiske følger af den – eller at sætte fokus på de magtrelationer, der er forbundet med de valgte løsninger – så foretrak, og foretrækker, magteliten fortsat, at klimaudfordringen bliver besvaret med …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal