Betinget miljøoptimisme

De rødgrønne har lovt en kraftig satsing på miljø, men olje i nord og rovdyr splitter. Miljøorganisasjonene følger den nye regjeringen med falkeblikk.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Miljøorganisasjonene venter nå på resultater fra en regjering som før valget har lovt mer enn noen andre har gjort. Selv om den rødgrønne regjeringen på mange områder har en, for miljøorganisasjonene, sunnere profil enn sin forgjenger, finnes det områder som de mener går i feil retning:

Regjeringen har ikke sagt klart i fra hva som skal skje i Barentshavet. Spørsmålet tas opp senere. I regjeringen er SV i mindretall og risikerer å bli overkjørt av Ap og Sp om hvor omfattende oljevirksomheten i Barentshavet skal bli. Et annet område der det er uenighet i regjeringen, er spørsmålet om hvordan rovdyrene skal ha det i Norge. Også her kan SV se ut til å bli det partiet som må gi seg.

Leder i Natur og Ungdom, Ane H. Kismul, sier at for dem er kravene de samme som før regjeringsskiftet.

– Vi krever at den nye regjeringen ikke åpner Barentshavet for oljevirksomhet, og at sårbare havområder gis varig vern mot oljevirksomhet som «petroleumsfrie områder». Mostand mot oljeleting i nord er den høyeste prioriteten for Natur og Ungdom akkurat nå, sier Kismul.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, er på sin side betinget optimist.

– Ingen saker er tapt på forhånd. Her må det slåss. Utfordringene blir å redusere utslippene av klimagasser betydelig slik det står i erklæringen. I tillegg må den nye miljøvernministeren ta opp kampen mot oljeindustrien og sikre petroleumsfrie områder i Barentshavet og sikre et varig vern av havområdene utenfor Lofoten, sier Lars Haltbrekken.

Resultatene teller.

Lederen i Natur og Ungdom, Ane H. Kismul, har store forhåpninger til den nye regjeringen. Hun kommer sammen med sine medlemmer å holde nøye øye med miljøpolitikken som føres dag for dag de neste fire årene.

– Det er konkrete miljøresultater som teller. Det viktigste i miljøkampen videre er å velge de gode mijløløsningene som finnes. Vi håper at Helen Bjørnøy vil være en sterk og bestemt minister som tør å ta opp kampen mot de gammeldagse forurensingstankene i Olje- og energidepartementet, sier Ane H. Kismul

Hun peker på at en av utfordringen i regjeringen vil være hvordan de håndterer det videre arbeidet med forvaltningsplanen for Baretnshavet.

– Det er avgjørende at det settes noen grenser for oljeindustrien og at det opprettes petroleumsfrie områder før man slipper oljeindustrien inn, sier Kismul, og støtter Haltbrekken i at det ennå ikke er noen tapte saker. Derimot er hun godt fornøyd med to seire så langt:

– Det er to viktige miljøseirer i regjeringserklæringen: Gasskraftverket skal renses og Vefsna skal vernes. Det er duket for omkamp om Barentshavet i løpet av neste år, sier hun.

Begynn på nytt

Rasmus Hansson, leder i WWF-Norge gir den nye regjeringen et klart råd: Kast Bondeviks budsjett i bøtta. WWF mener at det fremlagte budsjettet ikke kan brukes til å gjennomføre tidenes mest ambisiøse miljøpolitikk.

– Norges rovdyr går enda hardere tider i møte med den rødgrønne rovviltpolitikken, mener Rasmus Hansson. Men på olje- og miljøområdet ellers er WWF positiv.

– Den nye flertallsregjeringen har lovet styrking av oljevernberedskapen. WWF forventer derfor en kraftig satsing på dette området. Heldigvis har den rødgrønne regjeringen lovet å gjøre Norge verdensledende på miljøbistand. Da må vi få en kraftig økning allerede i statsbudsjettet for neste år, sier Hansson.

I Bellona er Frederic Hauge fornøyd med å ha fått Helen Bjørnøy som statsråd.

– Bjørnøy er en sterk personlighet som vi håper setter sitt preg på miljøverndepartementet. – Vi får håpe at departementet vil nyte fruktene av hennes kunnskaper, særlig om EU, for der er det stort behov for kunnskap. Vi håper også at hun lykkes i å styrke sine etaters uavhengighet og faglige integritet. Det er svært viktig at hun tar makta tilbake, sier Frederic Hauge.

På den andre siden er Bellona mer skeptiske til Odd Roger Enoksen som olje- og energiminister. Men de håper at Enoksen vil være sterk i sin motstand til oljeboring i havet ut for Lofoten og Vesterålen.

– Vi vet at oljeboring i Nord vil bli en stor sak. Vi skal holde øye med det som skjer hver eneste dag. Vi kommer ikke til å finne oss i noe politisk kokkelimonke, sier Frederic Hauge. Han og Bellona satser på et godt samarbeid med nettopp Enoksen for å få til et offensivt program i forhold til CO2-håndteringen.

Lokale observatører

Forbundsleder Finn Roar Bruun i Naturviterforbundet (NaFo) mener at det mest positive med den nye regjeringens miljøpolitikk, er at de ser behovet for å ruste opp den lokale miljøvernkompetansen. Tall som ProSus har offentliggjort viser at i 1997 hadde 78 prosent av alle kommuner enten en miljøvernleder, -sjef, -konsulent, eller -rågiver i fast stilling. I 2000 var denne andelen 28 prosent, mens tallet i 2004 var nede i under 10 prosent.

– Signalene i Sori Moria-erklæringen er meget gledelig. Regjeringen bør nå starte opprustingen av den lokale miljøvernkompetansen, sier Finn Roar Bruun.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here