Beskylder MST for juks

Uregelmessigheter i regnskapene til De jordløses bevegelse (MST) i Brasil har fått myndighetene til å kutte kraftig i sin støtte. Også norsk bistand kan ha kommet på avveie.

Ny Tid
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,17″ ihc_mb_template=”1″ ]Både det føderale revisjonsorganet TCU (Tribunal de contas da União) og påtalemyndighetene i delstatene Pernambuco og São Paulo mener at det er sannsynlig at både føderale midler og utenlandsk bistand til MST har blitt brukt til å finansiere ulovlige okkupasjoner og invasjoner av private eiendommer – selv om støtten ble gitt til andre formål.

MST samarbeider med bistandsorganisasjoner i hele verden, og fra 2003 til 2007 mottok MST-tilknyttede organisasjoner hele 20 millioner reais, over 65 millioner norske kroner, i bistand

Kirkens Nødhjelp har støttet MST siden 2001 og betegner den som en av Brasils viktigste sosiale bevegelser for fattige og ekskluderte. Siden 2001 har norske organisasjoner overført 5.776.000 kroner til MST-organisasjoner i Brasil.

Brasils president Luis Inácio Lula da Silva har også vært en av MSTs viktigste sympatisører. Men bevegelsen har hatt mektige fiender, på grunn av sine kontroversielle metoder. MSTs aktivister har aldri har gått av veien for å bruke konfrontasjoner og invasjoner som metode for å få igjennom reformer. Bare siden 2004 har bevegelsen organisert over 300 invasjoner på private eiendommer.

Fins ikke

Nå kan det også se ut som Lula opphever fredningen av MST. Uregelmessigheter i regnskapene har ført til at føderale myndigheter kutter i støtten, på oppfordring fra den føderale revisjonsorganet TCU. Mens MST-tilknyttede organisasjoner i 2007 fikk 28 millioner reais fra staten, har de bare fått 7 millioner fram til 1. september 2009, ifølge magasinet Veja.

MSTs nasjonale sekretariat hevder de er utsatt for politisk forfølgelse etter det svært kritiske Veja-oppslaget. Men det som er så kinkig i denne saken, er at MST juridisk sett ikke eksisterer. MST er som foretak ikke registrert hos brasilianske skattemyndigheter. Dette innebærer at MST som bevegelse ikke kan motta offentlig støtte direkte. Bevegelsen har derfor knyttet til seg andre organisasjoner som mottar både statlig støtte og utenlandsk bistand, en ordning som har gjort det vanskeligere å etterprøve hvordan midlene faktisk blir brukt.

Organisasjonene Anca, Cepatec, Concrab og Itac er i teorien selvstendige, men de har alle tette forbindelser til MST. Midlene de administrerer, går ifølge MST til skoletilbud til barn, kurs, helsetjenester og kulturarrangementer. Men magasinet Veja skriver i sin reportasje at kontobevegelsene til de fire organisasjonene indikerer at midler kan ha kommet på avveie. Ifølge Veja er det for eksempel registrert store kontantuttak rett før store MST-aksjoner.

Organisasjonen Anca har siden 2005 vært under etterforskning for sine forbindelser til MST, og i mars i år fikk Anca alle sine konti blokkert i São Paulo, fordi organisasjonen ikke kunne dokumentere at midler til et alfabetiseringsprogram var brukt etter forutsetningene. I stedet skal organisasjonen ha overført midlene til MST, ifølge påtalemyndighetene. Anca måtte siden betale tilbake 4,4 millioner reais (14,2 millioner kroner) til føderale myndigheter.

I perioden 2003 til 2006 støttet Kirkens Nødhjelp Anca med 1,95 millioner kroner.

Rapporterer direkte

Den norske støtten har også gått til opplæringsvirksomhet, og i årene 2007 til 2009 fikk utdannings- og forskningsorganisasjonen Cepatec til sammen 1.066.000 kroner fra den norske organisasjonen.

Kirkens Nødhjelp er imidlertid trygg på at disse midlene er blitt brukt på riktig måte.

– Bruken av disse midlene er alle rapportert skikkelig for, i tråd med Norads retningslinjer. Cepatec har fått støtte til et ledertreningsprogram og rapporterer direkte til oss, sier programkoordinator for Brasil i Kirkens Nødhjelp, Arne Dale.

Han mener MSTs gode resultater i sin kamp for de jordløse er årsaken til at bevegelsen hele tiden blir angrepet i medier og av maktpersoner i Brasil.

– Vi er kjent med påstandene om misbruk av midler, men har satt i gang egne undersøkelser for å holde oss oppdatert. Slike beskyldninger brukes ofte for å mistenkeliggjøre og kriminalisere motstandere i Brasil. Ingen prosesser har ført til noen dom mot MST. Ifølge MST er alle regnskap for avtalene med myndighetene blitt godkjent av de offentlige organer som har bevilget støtten, sier Dale.

Politisk forfølgelse

I sitt tilsvar til Vejas artikkel sier MST at de er utsatt for politisk forfølgelse, både fra den høyreorienterte delen av brasiliansk presse og av TCU, som kontrolleres av representanter fra de MST-kritiske partier.

«Disse organer representerer den dominerende klassen og forsvarer deres interesser, mens de ignorerer de strukturelle problemene i samfunnet og befolkningens problemer», skriver MSTs nasjonale sekretariat. ■

[/ihc-hide-content]
Kommentarer
DEL