Beretningen om et stjålet valg

FMLN tapte presidentvalget i El Salvador, men snart vil høyresida trolig stå overfor en politisk-sosial opprørsbevegelse som er sterkere enn noensinne

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

FMLN vant ikke presidentvalget i El Salvador 21. mars. Det gjorde det sittende høyrepopulistiske partiet ARENA. Men FMLN vant så mange stemmer som partiet aldri har fått før. 812 519 velgere og en brei allianse av sosiale bevegelser: kirke, akademikere og arbeidere støtta FMLN. Nå skal den tidligere geriljabevegelsen først gjennom en intern selvransakelse og valg på partiledelse. Deretter vil høyresida trolig stå overfor en politisk-sosial opprørsbevegelse som er sterkere enn noensinne.

Da FMLNs forhandlingsleder fra fredsforhandlingene i 1992, Schafik Jorge Hándal, avla stemme i San Salvador om morgenen søndag 21. mars 2004, var han sikker på å bli El Salvadors neste president. I en pressemelding på valgdagen erklærte et selvsikkert FMLN, oppmuntret av gode valgdagsmålinger, at de kom til å vinne et rent flertall i første valgrunde.

Men da valglokalene stengte klokka fem på ettermiddagen og resultatene begynte å tikke inn på fax til valgtribunalet og via dataskjermer til landets TV-stasjoner, klarte mange tidligere geriljakjempere ikke å skjule skuffelsen: I kommune etter kommune fikk regjeringspartiet ARENA flest stemmer. Også i antatte «FMLN-bastioner» som Santa Tecla, Soyapango, San Salvador og Nejapa hadde ARENA høyest prosent. Halv ni på kvelden var det allerede blitt glissent på FMLNs valgvake, og en meget bredt smilende Antonio Saca ble på TV-skjermen presentert som El Salvadors nye president. ARENA vant med 57,74 prosent av stemmene, mot FMLNs 36,56. De to andre presidentkandidatene måtte nøye seg med å dele 6,5 prosent av stemmene i et ekstremt polarisert valg.

Hva var det som skjedde? Norske medier har ikke viet den dramatiske valgkampen i El Salvador noen oppmerksomhet, selv om en tidligere revolusjonær geriljabevegelse, nå sosialistisk masseparti, lå an til å kunne vinne makta gjennom valg 12 år etter landets fredsavtale og dermed følge etter Brasils Lula og Venezuelas Chavez. Verken amerikanske ambassadørers trusler om konsekvenser for befolkningen hvis de skulle finne på å velge rødt, eller sammenstøt mellom politiske motstandere med kasting av alt fra stein til esker med illsinte bier i, har blitt viet spalteplass i Norge. Selve valgresultatet førte jo ikke til noen revolusjon, og har dermed heller ikke vakt oppsikt. Men det burde det.

Kort fortalt økte valgoppslutningen i El Salvador fra knapt 40 til fantastiske 67,3 prosent av velgerne. Selv om FMLN vant mer enn 200 000 flere stemmer enn noensinne før, så vant ARENA det store flertallet av de nye velgerne og dermed det mektige presidentembetet og regjeringa. For å sikre denne seieren har ARENA ifølge ubekreftede kilder brukt omkring 60 millioner US Dollar på valgkampen. FMLN har brukt ca. 4 millioner. Forskjellen er stort sett TV-reklame.

Jeg har vært så heldig å få være til stede i El Salvador som Fredskorpser for SV i året som har gått fra parlaments- og kommunevalget i mars 2003 – der FMLN ble største parti – fram til parlamentsvalget i mars 2004. Det har vært tilstrekkelig tid til å lære å ikke kaste bort tid på salvadoransk fjernsyn. Så gjennompolitiserte fjernsynskanaler, eid av de samme kapitalinteresser som, med Schafik Hándals ord, har «privatisert regjeringa», skal man nok lete lenge etter. TV er for mange salvadoranere det eneste informasjonsmediet. Cirka 20 prosent av befolkningen er analfabeter, en langt større prosent kjøper ikke aviser av den enkle grunn at det koster penger, og penger er noe folk flest ikke har. Det budskapet som fremmes på skjermen har dermed en potensielt stor virkning på folkemeningen.

Gjennom en sterk og profesjonelt produsert serie reklamefilmer på fjernsyn de siste ukene før valget, skapte ARENA en myte om FMLN og Schafik Handal som ateister, kidnappere og voldsmenn. Det ble hevdet overfor en nervøs befolkning at dersom FMLN skulle vinne valget, ville USA – som er salvadoranernes største arbeidsplass i og med at 2 millioner utvandrere bor og jobber der – frata salvadoranerne arbeidstillatelsene og dermed stoppe strømmen av dollar som går hjem til familien. Salvadoranerne er avhengige av «remesas» fra slektninger i USA på samme måte som mange norske fattigfamilier tidlig i forrige århundre ventet med både angst og håp på sine «amerikabrev» for, hvis seddelen var stor nok, å kunne kjøpe inn de mest nødtørftige varer.

I 2004 trodde fattige salvadoranere på reklamesnutten der en gråtende mor mottar brev fra sønnen i USA som skriver at det skjærer ham i hjertet men hvis FMLN vinner så kan han ikke sende flere penger for da tar USAs regjering fra ham jobben. Selv USAs ambassade dementerte denne løgna, men ikke før noen dager etter valget. De to reklameminuttene, gjentatt gang etter gang hver dag og offisielt produsert på vegne av «Fundacion Libertad» og ikke ARENA, var trolig den enkeltstående faktoren som bidro mest til at velgerne strømmet i rekordtall til valglokalene og til at et klart flertall av dem valgte ARENA.

Mer enn 1 000 internasjonale valgobservatører var til stede i El Salvador, men kun 20 av dem var offisielle – fra Organisasjonen av Amerikanske Stater. De øvrige var»inviterte observatører», gjester hos de politiske partiene, hos ulike frivillige organisasjoner, og hos kirken. FMLN alene akkrediterte over 500 internasjonale observatører, blant dem tre fra Sosialistisk Venstreparti i Norge. Blant organisasjonenes observatører var en gruppe på 12 brigadister fra Latinamerikagruppene i Norge (LAG).

Observatørene rapporterte om en lang rekke overtramp mot retten til fritt å velge parti og kandidat. I en uttalelse fra observatører fra minst 16 land, blant dem norske SV, heter det at «omfanget av uregelmessighetene som internasjonale observatører har oppdaget, gjør valgprosessen ugyldig, noe som gir enhver salvadoransk statsborger rett til å kreve at presidentvalget 21. mars 2004 annulleres.»

Blant uregelmessighetene er en uforholdsmessig stor andel ARENA-personell i valglokalene, med truende oppførsel mot velgerne, flere tilfeller av direkte kjøp av stemmer mot dollarsedler, utdeling av ferdigmerkede stemmesedler og reklamemateriell for ARENA inne i valglokalene, og avsløringen av tre busser med til sammen 650 nicaraguanske statsborgere invitert av partiet ARENA til San Salvador, hvor hver og en ble overrakt en konvolutt med 300 dollar og et valgkort (DUI) for å kunne stemme på ARENA. Samtidig hadde flere arbeidsgivere konfiskert valgkortene til sine arbeidere på valgdagen, blant annet nevnes Hugo Barrera, direktør for landets største potetchipsprodusent og medlem av sentralstyret i ARENA; han konfiskerte DUI-ene til 30 ansatte slik at de ikke selv kunne gå og stemme.

Det er også blitt kjent at arbeidere ved flere såkalte «maquilas» – fabrikker i skattefrie soner – ble sagt opp fredagen før valget. Deres sjefer ga dem enkelt og greit beskjed om at dersom ARENA vant valget, kunne de komme tilbake på jobb på mandagen. Dersom FMLN skulle vinne, var de arbeidsløse! Stilt overfor en slik trussel så mange seg tvunget til å glemme langsiktig sosial og økonomisk endring og heller stemme for å få brød på bordet neste dag.

Schafik Handal oppsummerte seint på valgnatta, til flere hundre trofaste, fortsatt entusiastiske oppmøtte foran FMLNs partihovedkvarter, slik: «Vi vedgår at herr Elias Antonio Saca fra partiet ARENA har fått flere stemmer enn oss. Men vi gratulerer ham ikke!». Handal gjorde det klart at valget er vunnet med skittent spill, utpressing og udemokratiske virkemidler, og at FMLN ikke vil være med på noen fredelig «nasjonal samling» slik Saca har antydet at han ønsker. FMLN vil nå bruke sine 812 519 stemmer og sin breie sosiale allianse, som inkluderer en rekke kirkesamfunn, til å bekjempe regjeringas neoliberale politikk. Som største parti i parlamentet har FMLN betydelig innflytelse og kan blokkere alle grunnlovsendringer, internasjonale låneopptak og inngåelse av internasjonale avtaler som krever 2/3 flertall. Med ordføreren i San Salvador og 63 andre kommuner vil FMLN fortsette å praktisere sin politikk på lokalplanet. Og med god forberedelse av over 90 000 partimedlemmer vil man satse på å vinne neste lokal- og parlamentsvalg 2006 – og deretter presidentvalget 2009.

Men først skal partiet analysere seg selv, gjennomføre interne valg i november og fløyene skal diskutere hvorvidt partiledelsens valgkampstrategi og kandidat var rett eller ikke. Det er to sterke grupperinger som kjemper om makta i FMLN, og mye vil avhenge av hvordan kampen kjempes og hva som blir resultatet.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here