Ber SV telle sine seire

Utenriksministeren maner regjeringskolleger i SV til å telle sine seire nå, ikke nederlagene.

[afghanistan] – SV har mye å vise til, og de er en del av den rødgrønne visjonen for utenrikspolitikken, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre til Ny Tid på onsdag.

Regjeringskollegene i SV sliter hardt med å forsvare nederlaget i Afghanistan ovenfor sitt eget parti.

– SV må telle sine seire, råder Støre, som tidligere denne uken frontet regjeringens anerkjennelse av den nye palestinske samlingsregjeringen.

– Gjelder det spesielt Palestina?

– Ja, det gjelder blant annet Palestina, og ikke minst den tettere sammenhengen mellom utenriks- og utviklingspolitikk. Jeg står fullt og helt inne for politikken og jeg kan si tydelig at den bærer alle partienes kjernemerker. Og det er mange eksempler på at viktige saker for SV følges opp, som at vi nå går i front på humanitær innsats i Afghanistan, og vår lederrolle i kampen for et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon, for å nevne noe, sier Støre.

Valgforsker Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen mener at SV ville virket mer vellykket som regjeringspartner, hvis partimedlemmene hadde vært mindre åpenlyst kritiske til partiledelsen.

– Lysbakken og co er glade i å markere seg. Man har et parti som roper til ledelsen: Her er en kamel. Spis den! Da legger velgerne merke til dem. Senterpartiet, i motsetning til SV, holder kjeft når de ikke får gjennomslag i regjeringen. Derfor får man inntrykk av at de får mer gjennomslag for politikken sin, mener valgforskeren.

Lysbakken kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Jeg oppfatter ikke at dette er riktig, sier han

Aarebrot mener SV ber om flere fremtidige kameler å svelge, når de nå har fått gjennom at de norske soldatene ikke skal sendes utenfor Kabul.

– Dette er en fruktbar kamel, som kommer til avle mange småkameler. Hver gang en amerikansk general ber om at styrkene skal gjøre noe, må SV svelge en ny kamel. Dette er ikke stor statsmannskunnskap, sier han.

Aarebrot mener SV i stedet, når de likevel måtte gå med på at det skulle sendes norske styrker til Afghanistan, burde latt være å presse gjennom begrensninger, for å slippe å gå på nye nederlag senere. Audun Lysbakken, nestleder i SV, mener partiet ikke kunne gjort seg ferdig med saken, ved å godta at styrkene i utgangspunktet kunne sendes andre steder enn Kabul.

– Man er ikke ferdig med denne saken. Sitter man i regjering må man søke den innflytelsen man kan få, mener han.

Nato-sjef Jaap de Hoop Scheffer har uttalt til NTB at norske styrker kan omplasseres i en krisesituasjon. Lysbakken er sikker på at styrkene ikke blir sendt utenfor Kabul.

– Regjeringen har sagt at disse soldatene ikke skal sendes sørover. Det er uaktuelt at styrkene deltar i operasjoner utenfor Kabul, sier han.

Historieprofessor og SV-høvding Berge Furre mener at Afghanistan-problemet går utover partiets sjel.

– Som historiker kan jeg si at det blir en lang krig i Afghanistan, uttaler.

– Jonas Gahr Støre sier at SV må telle sine seire. Hva synes du om det?

– Dilemmaet er at det jo skjer en del positivt med utenrikspolitikken på grunn av SVs deltagelse i regjeringen, slik Gahr Støre antyder. Men flere militære styrker til Afghanistan går på partiets sjel løs. SV tåler ikke flere overkjøringer som denne, sier Furre.

Kommentarer