Bekkenløsning

Rett før jul la SV fram et forslag i Stortinget om kartlegging av det reelle behovet for praktisk bistand i hjemmet til foreldre i forbindelse med fødsler. Hvert år får ca. 20.000 kvinner alvorlige bekkenløsningsplager. 1/3 av disse kvinnene har fremdeles plager ett år etter fødselen. For det første ønsket SV at Stortinget skulle be […]

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Rett før jul la SV fram et forslag i Stortinget om kartlegging av det reelle behovet for praktisk bistand i hjemmet til foreldre i forbindelse med fødsler. Hvert år får ca. 20.000 kvinner alvorlige bekkenløsningsplager. 1/3 av disse kvinnene har fremdeles plager ett år etter fødselen.

For det første ønsket SV at Stortinget skulle be regjeringen foreta en kartlegging i landets kommuner av det reelle behovet for praktisk bistand i hjemmet. Bakgrunnen var en begrunnet mistanke om at det er langt flere familier som har behov for praktisk bistand, enn de som faktisk får et slikt tilbud. Dette skyldes at mange ikke vet at eksempelvis bekkenløsning kan utløse rett til slik bistand, og dermed heller ikke etterspør slik hjelp hos kommunen.

Forslaget fikk nylig støtte i merknads form fra en enstemmig sosialkomité.

Den andre delen av forslaget var at Stortinget skulle pålegge regjeringen å iverksette tiltak som sikrer at alle familier som har et slikt behov, får tilbud om dette. Selv om en skral kommuneøkonomi tvinger kommuner til å prioritere mellom ulike lovpålagte oppgaver, er ifølge sosialkomiteen Sosialtjenesteloven klar:

«Komiteen vil presisere at de som har behov for hjelp i hjemmet, har krav på det etter sosialtjenesteloven § 4-3 der det presiseres at den ‘som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål’, har krav på hjelp.»

Enten manglende bistand skyldes pengemangel, eller mangel på kunnskap om bekkenløsningsplager, er sosialkomiteens understrekning av at bekkenløsningsplager har relevans for Sosialtjenesteloven nyttig, og kan kanskje bidra til at flere blir oppmerksomme på at dette er tjenester som kommunene er pålagt å yte. Men ytterligere tiltak ser det ut til at vi må vente på til etter at kartleggingen av behovet er gjennomført.

Den tredje delen av forslaget vårt, var at Stortinget skulle be regjeringen om å utvide fedres mulighet til å yte omsorg i forbindelse med fødsel. I følge Folketrygdloven har fedre krav på 14 dager fri fra jobb i forbindelse med nedkomsten, men det er opp til arbeidsgiveren eller tariffavtalen om far har krav på lønn. Dette innebærer at det er familier som ikke har råd til fullt ut å benytte seg av denne retten. I tillegg har fedre rett til å overta fødselspengene dersom mor er for syk til å ta seg av barnet etter fødselen. Sykemelding kan som kjent ikke gis i etterkant, og med stadig kortere «liggetid» på barsel er det et åpenbart udekket informasjonsbehov om denne muligheten. Dessverre «druknet» denne delen av forslaget i diskusjonen rundt deling av fødselspermisjon mellom foreldrene.

I en situasjon der mor blir alvorlig syk samtidig med ansvar for et nyfødt barn, må sosial- og trygdelovgivningen framstå som et økonomisk sikkerhetsnett. Dette er noe av selve grunntanken bak Folketrygden: Du skal ikke trenge en sterk rygg for å bære sykdom. Samfunnet har råd til å ta vare på nyfødte og nybakte foreldre.

(Innlegget er noe forkortet)

Ingvild Vaggen Malvik er Stortingsrepresentant (SV)

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here