– Behandle de fattige med verdighet

– De fattige trenger penger til å overleve, men like viktig er at alle har samme rett til å bli møtt med verdighet og respekt i alle situasjoner, sier Ben Borgen og Bjønnulv Evenrud fra Slumbyen ved Soria Moria.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

I to telt rett utenfor Soria Moria inne i skogen bak Holmenkollen har flere personer slått seg ned i det de kalle Slumbyen. Andre kommer med egne telt og overnatter her. De blir boende der inntil de får garantier fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om at de vil gjøre noe med fattigdommen i verdens rikeste land. De har satt opp konkrete krav de vil ha oppfylt, før de pakker sammen og drar ned hjem igjen. De som har et hjem.

Initiativtakerne til Slumbyen er Ben Borgen og Bjønnulv Evenrud.

– Vi ser det som naturlig at representanter for de fattige får møte Stortinget som de første når de samles igjen. Og vi regner med at regjeringen er enig med oss i at kampen mot fattigdom også er deres jobb nr. 1. Vi har ikke en time å miste hvis ingen skal dø på gata i vinter, sier Ben Borgen.

– Ben, jeg og alle andre som har deltatt i utdeling av mat og klær til fattige i Norge vet at vi her har et svært stort og alvorlig problem. Vi må ha et system der alle får det de trenger for å kunne overleve på verdig vis. Ingen enslig kan overleve på 22 kroner dagen til mat, klær og annet nødvendig. Ingen familie med far, mor og et par barn kan overleve for 50-60 kroner dagen til mat og klær. Dette er eksempler fra Norge 2005. Vi trenger ikke ord. Vi trenger handling, sier Bjønnulv Evenrud.

– Men hvem er fattig i Norge?

– Vi vet ikke med sikkerhet hvor mange som er fattige. Det vi vet er at det er svært mange som hver eneste dag trenger en hjelpende hånd til å klare seg gjennom dagen. Ser vi på statistikkene så er antallet fattige i Norge et sted mellom 200.000 og over 400.000 personer. Det laveste tallet er det dagens regjering velger å bruke. Bruker vi de beregningsmetodene som FN har, stiger tallet til over 400.000, sier Ben Borgen

– Vi som kjenner til situasjonen i Oslo kan se problemene hver eneste dag. Men det største problemet er at de som trenger mest hjelp er de mest usynlige i samfunnet. De vi ikke ser på gatene eller andre steder. Vi er mange fattige i dette landet, og vi har gjennomskuet fattigdomspolitikken til dagens høyreregjering. Nå gjenstår å se om det rødgrønne-alternativet er noe bedre. For et par år siden ble SVs Kristin Halvorsen sitert for å si at hun kunne avskaffe fattigdommen i løpet av fire uker. Nå sier hun at hun trenger fire år. Vi skal gi dem sjansen til å komme i gang, men de har dårlig tid, sier Bjønnulv Evenrud.

– Mener du at fattigdommen er synlig i Norge?

– Den som vil se, den ser. Når vi deler ut mat til fattige ved Jakob kirke i Oslo ser vi at køene blir lengre. Mange får i dagens samfunn ikke noen sosialhjelp. Mange lever i hytter og små krypinn som ikke er tette eller varme. Eller så sover de i oppganger der de kommer inn. Da vi i lørdags skulle ha planleggingsmøte i forkant av denne slumby-aksjonen, ble vi møtt av en person som lå og sov i oppgangen der vi skulle møtes. Slik er det hver eneste natt rundt om i Oslo og de andre byene i Norge. Mange får ikke den hjelpen de trenger, og blir avvist av et firkantet system, sier Ben Borgen.

– Hva krever dere av den nye regjeringen?

– Vi krever ikke annet enn at den norske regjeringen skal følge FNs internasjonale konvensjoner om menneskerettighetene. Norge må anerkjenne og gjennomføre retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard for seg selv og sin familie, herunder tilfredsstillende med mat, klær og bolig. Og folk skal ha muligheten til å forbedre sin egen livssituasjon. Dette er løst fra artikkel 11 i den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Vi finner samme garantier i grunnlovens paragraff 110c. Hvis regjeringen skriver under på betingelsene i denne artikkelen og følger vår egen grunnlov – og gjør noe med situasjonen, da er vi godt på vei, sier Bjønnulv Evenrud.

– Mens Bondevik har snakket om at en viktig oppgave for verdens rikeste land, Norge, er å avskaffe fattigdommen, så har fattigdommen økt i Norge. Lederne i den rødgrønne alliansen har gitt garantier som de bør følge opp, sier Ben Borgen.

– Dette er et åpent krav med mange mulige løsninger. Har dere noen konkrete krav til de som skal danne regjering – og Stortingsflertallet som skal vedta endringene?

– Vi har sagt at hvis de som sitter inne på Soria Moria skriver under på de fem kravene vi har levert delegasjonene, da pakker vi sammen og drar hjem. Men vi blir her så lenge de ikke har skrevet under på disse kravene, om nødvendig helt til de drar hjem med en ny regjering i lommen.

Vi har fem konkrete krav:

1. Mat, helse og verdighet for alle som oppholder seg i Norge.

2. Hausmannsgate 37 og Osterhausgate 10 i Oslo skal åpnes for de aller fattigste. Her skal de få husly, helsehjelp og få positive opplevelser.

3. I det nye statsbudsjettet skal det tas høyde for at alle sikres et verdig liv. SIFO-normen for livsopphold må innføres senest 1. desember, og utbetalingene til de trengende skal ikke gjøres avhengig av kommuneøkonomien i den enkelte kommunen. Dette vil for eksempel bety en økning i satsene for enslige med over 2000 kroner pr måned – fra kr. 4300 til kr. 6500.

4. Regjeringen må straks sette ned en bredt sammensatt fattigdomskommisjon, med et flertall fra de organisasjonene som til daglig jobber med de fattige.

5. Representanter for de fattige skal inviteres til å møte det nye Stortinget – og vi bør være den første delegasjonen de tar imot.

Dette er fem punkter som ikke kan være vanskelige å gå med på. Det krever likevel at de som styrer i landet ser de utfordringene som ligger foran oss for å rette på situasjonen for de fattigste, sier Ben Borgen.

– Hva vil dere ha at en fattigdomskommisjon skal se på og foreslå?

– Vi har fått meget bred og solid støtte for vår aksjon. Blant de som støtter vårt fattigkrav finner vi blant annet LO-Oslo, Kirkens Bymisjon, Attac Norge, Fattighuset og Leieboerforeningen. Foreløpig har 16 organisasjoner støttet kravet.

Dette viser at vi ikke er alene, men har mange so forstår situasjonen. Nå er målet å vekke politikerne.

Fattigdomskommisjonen bør bestå av blant annet representanter for de fattige, fagbevegelsen og andre som i sin hverdag møter de som sliter. Kommisjonens skal gjennom høringer og åpne møter få innspill fra de som kjenner til utfordringene, og kommisjonens mandat må også bli at den skal komme med innspill til hvordan norsk lovverk skal oppdateres slik at vi også følger de internasjonale forpliktelsene vi har på menneskerettighetsområdet. Kommisjonen bør ha et resultat den kan presentere seks måneder etter at den har startet jobben sin, sier Bjønnulv Evenrud.

– Kravene våre betyr at den kommende rødgrønne regjeringen er villig til å bruke de nødvendige midlene for å gjenreise Kommune-Norge, og for å rette på de skjevhetene som systemet har i dag. Dessuten trengs det midler og ikke minst en vilje til å møte de fattige med verdighet og respekt i alle situasjoner. Velferdssystemet trenger en ny og sunn holdning til alle svake grupper. Alt for mange opplever hver eneste dag at statens representanter på sosialkontorer og andre offentlige kontorer gjør hva som helst for å hindre at folk får det de har rett og krav på. Det er viktig at brukermedvirkning innføres som et styrende prinsipp i utforming og kvalitetssikring av alle hjelpetiltak. Vi må også ha et system der alle får det de trenger for å kunne overleve på verdig vis. Her er minstesatser et viktig tema, sier Ben Borgen.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here