Begeistringskoden

Det er ett år igjen til neste stortingsvalg og Fremskrittspartiets framgang kaster skygger langt inn på statsministerens kontor. Hvordan skal Regjeringen Stoltenberg begeistre velgerne?

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

«Det ulmer», skrev tidligere Ap-statsråd Gudmund Hernes i et åpent brev til statsminister Jens Stoltenberg i Dagbladet lørdag 2. august. Her uttrykte han sin bekymring over den rødgrønne regjeringens manglede evne til å mobilisere motvekt til opposisjonen, og til å ta kontroll over kursen til det landet den er satt til å styre. Hernes er ikke den eneste som er bekymret. Flere Ap-veteraner har rettet mer eller mindre direkte kritikk mot Regjeringen Stoltenberg denne sommeren, fra Yngve Hågensen og Thorbjørn Berntsen til Reiulf Steen.

På meningsmålingene ser det stygt ut. Fremskrittspartiet har lenge ligget an til å bli landets største parti, og den siste meningsmålingen som ble utført av Norstat, ville gitt de rødgrønne partiene 67 mandater på tinget – 29 færre enn i dag. Stortingsvalget 2009 rykker stadig nærmere, men begeistringen for det rødgrønne prosjektet synes vanskelig å spore. Kan utviklingen snus? Ny Tid har snakket med et utvalg norske samfunnsanalytikere og forskere som gir sine begeistringstips til de rødgrønne politikerne.

Et sosialdemokratisk prosjekt

Det norske sosialdemokratiet med Arbeiderpartiet i spissen bygget på kort tid opp en solid velferdsstat etter andre verdenskrig. Rike naturressurser gjorde Norge til en pioner innen store energiprosjekter, med olje- og gassutvinning i Nordsjøen og vannkraftutbyggingen på fastlandet. Framtidsoptimismen blomstret. Så kom generasjon X og «vi som ikke bygde landet», slik Erlend Loe beskrev det i sin roman «L». Valgdeltakelsen falt gradvis. Begeistringen forsvant.

Samfunnsviter og forsker ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo, Erling Dokk Holm, etterlyser et nytt stort sosialdemokratisk prosjekt tilpasset moderne og mobile mennesker – en ny «månelanding» som både kan engasjere og skape begeistring. Det kan best skje på miljøområdet, mener han.
– Regjeringen burde gjødsle offentligheten med et nytt og stort infrastrukturnett.

Dokk Holm sikter til utbyggingen av et klimavennlig og høyteknologisk nett av høyhastighetstog i Sør-Norge, lignende det som binder sammen byer og tettsteder i land som Frankrike, Tyskland og Japan – og som nå også er under utbygging i Marokko. I Norge har ikke ideen kommet så mye lenger enn til tankestadiet – med enkelte utredninger og vurderinger fra blant annet tyske konsulentfirma.
– Det handler om å binde regionene sammen på en effektiv måte. Dette er jo dessuten et typisk sosialdemokratisk prosjekt. Historisk sett har jo sosialdemokratene nettopp vært opptatt av å skape en rasjonell stat med effektiv bruk av energi, argumenterer forskeren ved Institutt for urbanisme og landskap.

Dokk Holm nevner også fornybar energi som et viktig spor å følge i jakten på et nytt begeistringsprosjekt for framtiden.
– Jeg mener man bør lage en robust finansiering av grunnforskningen, og det kan gjøres gjennom å løsrive den fra det årlige statsbudsjettet og heller legge all grunnforskning inn i et fond styrt av et kompetent styre som skal passe på at det gir en fin årlig økning. Dessuten må det kanaliseres mer midler til forskning og utvikling av energiteknologi, her kan deles av oljefondet øremerkes. Slik kan man forene forretningsmessige, etiske og miljømessige handlinger. Og da tenker jeg ikke bare på vindkraft til havs, men på all relevant fornybar energi. Her ville regjeringen dessuten kunne få mange av teknokratene i Høyre og Venstre med på lasset, sier Dokk Holm.

Les mer i ukas utgave av Ny Tid

---
DEL