Bedre enn hip

Magasinet BlackBook forsøker å heve den popkulturelle samtalen til et høyere nivå.

Ny Tid
[hipsterkultur] Et vakkert kjendisansikt på et glossy omslag. Reklame, reklame, reklame. Overskrifter, tekst. Reklame, reklame, reklame. BlackBook er motemagasinet som ifølge Narvesens nettsider henvender seg til «det multi-intense og multikulturelle publikum». Et ekte hipsterprodukt?

Mange vil nok mene nettopp det. Men hva er det som eventuelt gjør at en hipster vil foretrekke BlackBook framfor Vogue, Elle og så videre? BlackBook kan minne om andre motemagasiner. Ellers er det meste annerledes, i hvert fall hvis vi skal tro sjefredaktør Aaron Hicklin: «BlackBook er en enestående hybrid, et motemagasin med en litterær sjel.»

Sterke navn

Det er BlackBooks litterære sjel Hicklin nå ønsker å stille til skue. Boken The Revolution Will Be Accessorized består av 26 tekster fra magasinets første ti år. Siden oppstarten i 1996 har flere kjente forfattere latt seg intervjue, bidratt med essays, artikler, noveller. Jeg nevner: Douglas Coupland, Naomi Klein, Alain de Botton, DBC Pierre, Irvine Welsh, William T. Vollmann.

Endelig, vil noen helt sikkert utbryte, kommer tekstene til sin rett. Ingen fotografier. Ingen logoer. Endelig kan hipsternes verste fiender lese DBC Pierres reiseskildring fra Armenia uten å måtte forholde seg til halvnakne anorektikere og raske biler side opp og side ned. Hicklins bok skjermer leserne. Her skal «de seriøse» kunne konsentrere seg om ord og setninger.

Men er det mulig å frigjøre den litterære sjelen fra de kommersielle magasinsidenes grep? Nei, boken er ikke å betrakte som en «ren» litterær utgivelse. Boken er heller å betrakte som et litterært forsvar for BlackBooks hybride prosjekt. Et prosjekt som ikke bare er mote og litteratur, men også popkultur og ideologikritikk. Du leste riktig: Ideologikritikk. Hicklin & co har igjen og igjen forsøkt å heve den popkulturelle samtalen opp på et høyere refleksjonsnivå.

Er dette en viktig bok? Pensum for de av oss som ivrer etter å delta i debatten om den såkalte hipsterkulturen? Jo, det kan se sånn ut. I hvert fall her på berget. Alle og enhver syntes nylig å være opptatt av kritikken sosiolog Håkon Larsen framsatte i Aftenposten 25. juli. Larsen foretok en analyse av tv-programmet Store Studio. Han hevdet at programlederne Per Sundnes, Hans Olav Brenner og Anne Sandvik Lindmo har redusert kulturen «til en arena for selvpromotering og profittmaksimering».

Fri flyt, med andre ord. Store Studio kringkaster en markedsliberalistisk og egosentrisk verdensanskuelse. «Jeg registrerer at Håkon Larsen, som veldig mange andre i Norge, lider av hipsterangst,» svarte tv-programmets vaktsjef, Helle Vaagland. Og hun tilføyde: «Det gjør ikke nødvendigvis vi.»

Det redaksjonelle «vi»

Man bør merke seg den siste setningen. Vaaglands redaksjonelle «vi» er uberørt av den kulturelle angsten som har hjemsøkt vårt land. Det redaksjonelle «vi» tar ingenting til etterretning, det nøyer seg med å «registrere» at sosiologen og «veldig mange andre» er blitt smittet av

kulturinfluensa. Ingen andre enn «vi» skjønner at «vi» er ved sans og samling. «Vi» må jo følge med i tiden, «vi» ønsker å være til stede, her og nå.

La oss dvele ved dette «her og nå». Hva innebærer det å «følge med i tiden»? Hvem er det som påtar seg denne oppgaven? Et motemagasin som BlackBook er ikke i stand til å sette tidsånden på begrep. Men man skal ikke se bort fra at det motsatte er tilfelle – at tidsånden setter motemagasinet på begrep, at tidsånden stiller spørsmål og bedriver fortolkning av det ene motefenomenet etter det andre.

Hvordan gjøre livet under senkapitalismen så levelig som mulig? Kan man like klær, sko og frisyrer – og samtidig være sikker på at man befinner seg innenfor den kritiske fornuftens område?

Noe å lære

Etter å ha studert de første reaksjonene mot Håkon Larsens innlegg, er jeg blitt styrket i troen på at både den ene og den andre har noe å lære av den amerikanske hybriden BlackBook. Man kan lære noe om tidsåndens produkter: Angst, schizofreni, senkapitalistiske nevroser.

Til forskjell fra Store Studios vaktsjef velger BlackBooks redaktør å ta produktene på alvor. Som en omskolert kierkegaardianer knytter han angsten til spørsmål om økonomisk ansvar og politisk frihet. Redaktøren åpner dører til en verden der reklamen ikke er et nødvendig onde som man lukker øynene for – i redaktørens verden er reklamen et nødvendig onde som utsier noe om en historisk situasjon. Ja, reklamen er et nødvendig onde man er tvunget til å studere, tvunget til å ta stilling til.

Ikke slik å forstå at samtlige tekster i The Revolution Will Be Accessorized inngår i dette «store prosjektet». Her er også tøv og tant, tilsynelatende uskyldige knefall for markedskreftene, hipsterflørting på tomgang. De kritiske tekstene trer imidlertid fram som engstelige forsøk på å rette oppmerksomhet mot «den nye motkulturen», en kultur som overskrider hipsterkulturens trange rammer. «Du kan få modeller til å se ut som Che Guevara, eller du kan prøve å snakke om marxisme i BlackBook,» sier Naomi Klein i samtale med Douglas Coupland. «Hey, Doug, jeg tror vi er en del av problemet.Æsj!»

Marxismens kritiske blikk

Det hører med til historien at Coupland faktisk prøver å snakke om marxisme i BlackBook. Ifølge Coupland er det fortsatt slik at marxismen spiller en viktig rolle. Marxismen tyder tegn, den evner å rette et kritisk blikk mot kapitalen som definerer vår tid. Den kortfattede redegjørelsen får Naomi Klein til å trekke på skuldrene. Samtalen er jo tross alt initiert av BlackBook!

Coupland spør: «Hvor stor prosentandel av magasinets lesere vil ta lærdom av redegjørelsen?» Klein: «4,5 prosent. Og hva tror du?» Coupland: «Kanskje 1,5 prosent. Men det er uansett mer enn null prosent.» Så sant, så sant. Over til Store Studio. n

AARON HICKLIN (RED.)

The Revolution Will Be

Accessorized:

BlackBook Presents Dispatches from the New Counterculture

Harper Perennial (2006)

215 sider

Anmeldt av Leif Høghaug

DEL

Legg igjen et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.