Barnehagepriser: SV leverer!

SV er kjent for å være barnehageparti. Et kvalitativt godt barnehagetilbud til de som måtte ønske seg det har vært en av SVs kjernesaker lenge. I opposisjonen klarte vi å få hele stortinget med oss på et barnehageforlik som betydde en betydelig nedsettelse av barnehagebetalingen. Prisen ble satt ned fra om lag kr. 3700 til […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 11.01.2006

SV er kjent for å være barnehageparti. Et kvalitativt godt barnehagetilbud til de som måtte ønske seg det har vært en av SVs kjernesaker lenge. I opposisjonen klarte vi å få hele stortinget med oss på et barnehageforlik som betydde en betydelig nedsettelse av barnehagebetalingen. Prisen ble satt ned fra om lag kr. 3700 til kr. 2700. Vårt ønske var at prisen skulle settes ned ytterligere, men ble aktivt motarbeidet av regjeringspartiene den gang, nemlig Høyre, KrF og Venstre.

Vi er glade for at velgerne gav oss mandat til å danne regjering. I regjeringen har vi selv mulighet til å realisere en betydelig del av vår politikk istedenfor å være et korrektiv eller premissleverandør til andre. Denne posisjonen har vi nå brukt for å innfri et av våre aller viktigste valgløfter: billige og kvalitativt gode barnehageplasser. Barnehageprisen er nå satt ned med kr. 500 pr måned pr barn. Det betyr at hver familie vil spare kr. 6000 pr år i barnehageutgifter. Har du to barn betyr det plutselig kr. 12000. Det kan bety en sydentur, et par uker permisjon fra jobben for å være sammen med barna eller å sende barna til bestemoren i USA for et par uker.

Billige, tilgjengelige og gode barnehageplasser er sosialt utjevnende. Dette styrker familienes økonomi både ved at familien får mindre utgifter, men også ved at foreldrene kan komme ut i arbeid.

Ikke minst er nedsatt pris og tilgjengelige barnehageplasser et viktig moment i integreringspolitikken. Dette vil styrke minoritetsbarnas muligheter til å komme ut i samfunnet tidlig, lære språket, tilegne seg kjennskap til felles sosiale koder, og få nye venner fra majoritetssamfunnet i sin tidlige alder.

SV jobber nå for at prisen skal settes ytterligere ned – til kroner 1750, at fullbarnehagedekning skal være gjennomført snarest mulig og at kvaliteten i våre barnehager skal være på topp. Barnefamiliene skal merke forskjellen mellom en borgerlig regjering og en regjering hvor SV har en fremtredende rolle.

Akhtar Chaudhry, bystyrerepresentant i Oslo for SV.

Kommentarer