Barna er ofre i kampen om kommunestruktur

Kommunestruktur har vært gjenstand for het debatt den siste tiden. Erna Solberg sier at hun ønsker kommuner som er store og robuste mens kommunene sier at overførslene ikke er store nok til å opprettholde et godt tilbud. Det er de svakeste gruppene i samfunnet som er taperne i denne dragkampen, spesielt barna. Mange skoler mangler […]
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 27.04.2005

Kommunestruktur har vært gjenstand for het debatt den siste tiden. Erna Solberg sier at hun ønsker kommuner som er store og robuste mens kommunene sier at overførslene ikke er store nok til å opprettholde et godt tilbud.

Det er de svakeste gruppene i samfunnet som er taperne i denne dragkampen, spesielt barna. Mange skoler mangler for eksempel vikarressurser. Dette innebærer at ved lærers sykdom kan barna gå på skolen i opptil to uker uten en voksen tilstede i klasserommet. Skolene kan ikke lenger tilby motiverende fag som sløyd og håndarbeid og det finnes ikke lenger begrensninger på klassestørrelser. Hardest rammet er barn med særskilte behov.

Disse barna kan ikke vente på at Solberg og kommunene utkjemper kampen om kommunestrukturen. De trenger ressurser nå.

I organisasjonen Øremerk skolen (www.oremerkskolen.info) mener vi at alle midler til skolen må øremerkes. Det er den eneste måten å sikre alle barn, både i rike og fattige kommuner, en god utdanning. Vi har startet en underskriftskampanje som vi håper at mange rundt omkring i landet slutter seg til.

Kristin Clemet snakker stadig om satsting på realfag. Vi mener at det er vanskelig å lære real – og andre fag uten en lærer tilstede hver dag. Clemet og Solberg må ha en felles slagplan for skolen. Det faglige og det økonomiske må gå hånd i hånd. Derfor må midlene til skolen øremerkes.

Det er ikke riktig eller ønskelig at skolekrets, kommuneøkonomi og politisk velvilje skal avgjøre kvaliteten på barns utdanning. Derfor mener vi at regjeringen og staten som fastsetter lovverket og har intensjonene, også må sørge for at det kan gjennomføres lokalt.

Dersom alle midler til skolen øremerkes så slipper barna å stå i midten av dragkampen mellom Solberg og kommunene.

Gry Nisbet, www.oremerkskolen.info

Kommentarer