– Barn var forsøkskaniner

Verdens største legemiddelfirma Pfizer saksøkes for til sammen 58 milliarder kroner i Nigeria.

Ny Tid

Av Magnus Borgen magnus.borgen@nytid.no

[rettssak] Fredag 20. juli starter rettssaken for to søksmål i Nigeria, der Pfizer beskyldes for ulovlig eksperimentering med medisiner. På 1990-tallet døde minst elleve barn etter å ha testet en ny vaksine fra legemiddelselskapet.

– Uten tillatelse

I 1996 døde rundt 15.000 mennesker av et utbrudd av smittsom hjernehinnebetennelse i det nordre Nigeria. Landets myndigheter påstår at Pfizer brukte barn som forsøkskaniner da epidemien brøt ut, gjennom å teste ut den nye vaksinen Trovan. Preparatet viste seg å føre til sterkt uheldige bivirkninger for en rekke barn. Nigerianske myndigheter hevder at rundt 50 barn døde som en følge av bruk av Trovan, mens Pfizer på sin side hevder at det kun er belegg for å hevde at elleve barn døde.

Nigeria hevder at landet ikke visste at det dreide seg om et tidligere uprøvd og uautorisert legemiddel, og mener i dag at det var en gambling med barns liv og helse. I en rapport fra 2001 gransker nigerianske helsemyndigheter saken, og det konkluderes med at Pfizer aldri fikk tillatelse til å teste ut preparatet på nigerianske barn. Rapporten ble av ukjente årsaker hemmeligholdt inntil mai 2006, da avisa Washington Post begynte å grave i saken. Doktor Abdulsalam Nasidi, lederen for panelet som forfattet den nigerianske rapporten, har senere hevdet at han fikk drapstrusler i forbindelse med sitt arbeid.

Alvorlige bivirkninger

Trovan ble godkjent for bruk for voksne i USA i 1997. Fem-seks andre land har også tillatt bruk av medisinen, men ikke uten advarsler. I 1998 begynte det amerikanske legemiddelverket FDA å få inn meldinger om alvorlige leverskader hos Trovan-pasienter, og samme år sendte amerikanske myndigheter ut et varsel der man ba om at det ble viet spesiell oppmerksomhet rundt preparatets bivirkninger.

– Denne saken var sist oppe til vurdering hos oss i 1999, sier informasjonsrådgiver Berit Rekve i Statens Legemiddelverk.

Hun opplyser at Pfizer fikk markedsføringstillatelse for Trovan i Norge i februar i 1999. I juni samme år ble tillatelsen suspendert i EU, etter at Pfizer selv opplyste om at det var kommet totalt 152 rapporter om alvorlige leverskader, herav åtte dødsfall, ved bruk av preparatet.

Ingen kommentar

Trovan var ikke markedsført i Norge da sikkerhetsproblemene oppstod, og Pfizer har etter det Ny Tid erfarer heller ikke senere søkt om tillatelse for salg i Europa.

Ny Tid har vært i kontakt med administrerende direktør i Pfizer Norge, Håvard Selby Ebbestad, som ikke ønsker å kommentere saken. Ebbestad henviser til Pfizers kommunikasjonssjef Hans Petter Strifeldt. Ny Tid har forgjeves vært på jakt etter kommentarer fra en ferierende Strifeldt. Grethe Aasved, direktør for samfunnskontakt i Pfizer, henviser Ny Tid til informasjonsdirektør Sven-Eric Söder i Pfizer Sverige for kommentarer til denne saken. Söder ønsker ikke å uttale seg på vegne av Pfizer Norge.

Kommentarer
DEL