Barn på flukt

I følge rapporter fra internasjonale organisasjoner er det cirka 200 millioner mennesker som er flukt og lever et nomadeliv i dagens verden. Flere tilbrakt hele barndomslivet sitt på flukt med eller uten far eller mor. Mange blir syke på grunn av vanskelige forhold eller avslag på asylsøknad og får dermed langvarige skader senere i livet. […]

Ny Tid

I følge rapporter fra internasjonale organisasjoner er det cirka 200 millioner mennesker som er flukt og lever et nomadeliv i dagens verden. Flere tilbrakt hele barndomslivet sitt på flukt med eller uten far eller mor. Mange blir syke på grunn av vanskelige forhold eller avslag på asylsøknad og får dermed langvarige skader senere i livet.

Årsaken til disse problemene er kjent, men det ikke er lett å oppdage alle symptomene tidlig.

Barn i norsk asylmottak: per 31.12.2003: 5471 barn. Pr 31.12.2004: 3315 barn. Pr 30.09.2005: 2565 barn.

De fleste barn får avslag i europeiske land, venter veldig lenge på behandling av asylsøknaden sin eller blir tvangssendt tilbake hjemlandet sitt. Dette medfører sterke psykiske plager og lidelser for hele familien og rammer mest små barn som lever med depresjoner, angst og frykt hos voksne i familien sin. Situasjonen blir verre når familien får avslag og må flykte til et annet land.

Mange barn kommer alene til europeiske land og ingen har oversikt over hvor mange barn som forvinner fra asylmottakene og hva som skjer med dem.

Hvordan har barn det på flukt: Asylbarn lever med veldig mye usikkerhet, store utfordringer, lange ventetider på behandling av asylsaken. Det er mange mennesker som bor sammen som har forkjellige psykiske lidelser og de fleste barna blir sendt til andre steder under behandling av asylsøknaden eller forsvinner.

De fleste kommer fra herjede krigsområder og har opplevd vanskelige og traumatiske situasjoner. Noen har opplevd vold, fengsler. Mange har smerter som de ikke ønsker å prate om med voksne.

Små barn i familien legges ikke til grunn for asylsøknaden til familien, og barnas skjule lidelser på grunn av disse situasjonene blir ikke tatt hensyn til. Sårbarhet, usikkerhet, lidelser påvirker hele familien, men det er ikke lett å oppdage de symptomene på en kort undersøkelse og generell observasjon. Den er krevende og trenger et samarbeid mellom flere fagpersoner og deres familie om tiltak.

Baghi Taleb Ol Elm, forfatter og oversetter, omsorgsarbeider, aktiv i Oslo SVs Gruppe for Etnisk Likestilling i, styremedlem i Alna SV.

Kommentarer
DEL