xxx

«Bare med hodet kan ingen bli, eller forbli, sosialist»


Et forsøk på nyvurdering av Sigurd Evensmos forfatterskap og et innlegg om kunstens nødvendighet.

ORIENTERING 1970: Litteraturhistorien er full av oppgjør og strid mellom skiftende retninger. På avstand fortoner slike oppgjør seg nesten alltid overdrevne. Iblant øyner man en slags berettigelse. Og en sjelden gang har de vært politisk nødvendige.

Oppgjøret med Sigurd Hoel har vært et slikt politisk nødvendig oppgjør, – med Hoel da som fellesnevner for den tradisjon vi forbinder med psykoanalysen og freudianismen: den psykologiserende roman, eller psykologismen, som denne retningen noe nedsettende blir kalt.

Trangen til slik å gi alt psykologiske forklaringer, til å forklare for eksempel nazisme og fascisme ut fra et psykologisk mønster preget Hoels generasjon og mye av krigs- og etterkrigstidens norske litteratur. Freud, som en gang åpnet veien inn til en ny virkelighet, ble til slutt det begrep man skjulte virkeligheten bak.

I dag fremstår psykologistenes årsaksforklaringer som altfor enkle, ofte banale. Tortur kan vanskelig forklares ut fra ulykkelige barndomsopplevelser eller et spesielt familiemønster (bombene utløses ikke av skjulte mekanismer i president Nixons sinn). Imperialismen er en økonomisk og politisk realitet. (Dow Chemicals eller Bethlehem Steels dødsfabrikker har ingen psykologisk bakgrunn.)

- annonse -

Oppgjøret med Hoel og hans følge har derfor vært både kraftig og nødvendig. Deres form stengte for en videre opplevelse av verden: den ble småborgerlig, privat.

Men dette oppgjøret har lenge overskygget et annet faktum. Det, nemlig, at 40- og de tidlige 50-årene rommet noe mer enn Hoel og disiplene, pluss …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Forholdet mellem kunst og det politiske

SAMTIDSKUNST: Nutidens mæcener bruger skamløs kunst som en gigantisk reklamesøjle. Og hvad kan kunsten stille op med, når politikere lyver?

Misnøyen, frustrasjonen, trøstesløsheten, håpløsheten og mistilliten

USA: Filosofen Espen Hammer gir i en ny bok en glassklar analyse av USAs politikk. Dette er et land der den årlige verdien på lobby-virksomhet anslås til godt over 40 milliarder kroner.

Er fornybar energi nok, når planetens samlede energibehov er 15 TW

ENERGI: Vi har allerede teknologier nok til å sette i gang en full overgang til fornybare energikilder. Solkraft har også ifølge David Elliott et potensial på svimlende 20 terrawatt – mer enn verdens samlede energiforbruk

Det å bo i ordets rette forstand

ARKITEKTUR: Christian Norberg-Schultz’ vektlegging av stedskunst har vært med på å forme generasjoner av arkitekter. Kan vi bygge bedre enn vi gjør i dag?

Alt er de andres feil

MASSEMEDIER: Der reklamen ga følelse av velvære, begjær og behag, gir det nye mediekonsumet følelsen av paranoia, sinne og mistillit. Hat selger. Også på Capitol Hill.

På den mørke side af sandheden

MEDIER: Kampen om sandheden – og dermed om dokumentarismen – er blevet brutal. En ny bog analyserer hvordan sandhedspåstande og digital kultur former vores politiske virkeligheder.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte