Georgio Agamben

Bare et menneske


...

Ansvarlig redaktør i Ny Tid
Email: truls@nytid.no
Publisert: 2017-08-18

Om noen lurer på Ny Tids politiske linje, så kan vel forsidesaken om valget i Norge, artikkelen om The Summer of Love, om outsideren Ole-Bjørn, samt Erland Kiøsteruds essay om fellesskapets betydning være en tydelig indikasjon.
Den italienske filosofen Giorgio Agambens bok Fellesskapet som skal komme viser dypere sett en holdning eller innsikt som jeg som avisens redaktør kan slutte meg til. Boken kom nå på norsk, men tittelen burde vært Fellesskapet som kommer, som en «mulighet», ikke noe som skal skje. (Se også essayet om Agamben). Agambens tanker har røtter i både tyske Martin Heideggers og franske Emmanuel Levinas’ filosofi.

Poenget er, som Kiøsterud skriver med utgangspunkt i Agamben, «å spørre igjen og igjen hva et fellesskap kan være om det ikke skal basere seg på undertrykkelse, tilegnelse og utelukkelse».

Med et politisk valg for døren, la meg referere den nå 75 år gamle italienerens utopi: «Det nye faktum ved politikken som skal komme, er at denne ikke lenger vil være en kamp for erobring av og kontroll over staten, men en kamp mellom staten og ikke-staten (menneskeheten).» Agamben er sterkt kritisk til våre kontrollsamfunn og inngripende kommersialisme. Ifølge ham har vi nå et «planetarisk småborgerskap» som de gamle klasser oppløser seg i. Samtidig representerer fremdeles både fascisme og nazisme «et nasjonalt småborgerskap som stadig klamrer seg til en kunstig nasjonal identitet, som de bygde drømmer om borgerlig storhet på». Agamben kritiserer også vår ego- og identitetsdyrking: «Dårskapen ved den individuelle eksistensen … forvandlet seg til hverdagslig ekshibisjonisme.»
Har vi ikke hørt denne kritikken før? Jo, men med dagens omfattende mediesamfunn har i det minste store deler av verdens befolkning blitt langt mer konsum- og vareorientert enn før. Og dette gjelder også selvoppfattelsen av en selv og andre som utnyttbare «varer».
Spørsmålet er hvilket fellesskap som kommer, når den (post)moderne, opplyste europeer ikke tror på tradisjonelle fellesskap som religion, familie, nasjon og etnisitet? Agamben ser i boken eksistensielt bakenfor om man skulle være politisk blå, konservativ muslim, amerikaner eller gammelkommunist. …


Kjære leser. Du har allerede lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?

Abonnement kr 195/kvartal

Legg igjen et innlegg

(Vi bruker Akismet for å redusere spam.)