Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

Bankbløffen

Politikerne Ny Tid forsøker å få i tale, kvier seg for å røpe bløffen om at din bankkonto skulle være sikret. Eller avsløres her mangel på kunnskap?

Finansminister Siv Jensen har konsekvent forsvart å opprettholde en garanti på to millioner kroner for deg og meg med lønns- og sparekontoer i norske banker, til tross for at EU har bedt Norge tilpasse seg et lavere europeisk nivå på 100 000 euro (en dispensasjon varer bare ut 2018). I desemberutgaven av Ny Tid avslørte vi at egenkapitalen i Bankenes sikringsfond bare dekker snaue tre prosent av ethvert innskudd – det betyr 30 milliarder av totalt ca 1000 milliarder kroner folk har satt inn i bankene. Dette er alt bankenes eget fond har til rådighet for den enkelte borger ved en mulig kollaps i penge-/kredittmarkedet.

Screen Shot 2016-05-11 at 16.04.14
Norges sentralbanksjef Øystein Olsen. FOTO: Tore Sætre – Eget verk, CC BY-SA 4.0. DnBs styreleder Anne Cathrine Tanum. FOTO: Tore Sætre – Eget verk, CC BY-SA 4.0

Hvorfor bør dette bekymre oss? Kanskje fordi politikerne ikke forteller hele sannheten.
. . .

- annonse -

Kjære leser. Du har i dag lest noen frie artikler. Kom evt. tilbake om en ukes tid for å lese mer. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene). Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Hans Eirik Olav
Olav har lang fartstid fra finansverden bak seg.

19 kommentarer

 1. Det er en del til jeg ikke har klart når det gjelder “garantien” på 2.millioner. Kjenner noen til, ,dersom en bankkrise skulle oppstå, om “garantien” gjelder hver konto, slik at har en person f.eks. 2 kontoer med over 2 millioner på hver konto, er det en garanti på 4 millioner.Eller gjelder “garantien” bare 2 millioner for hver person uavhengig hvor mange konto en person har?.

 2. Til diskusjonen mellom Bjørkemo og anon, må jeg gi rett til anon( og Øystein Amundsen) Det er rett at 30 milliarder av 1000milliarder er 3%, men 1000 miiliiarder er all innskudd.Garantien gjelder bare innskudd opp til 2.miillioner, og da blir prosenten en sted mellom 3% og 100″( sannsynligvis nærmere 3% enn 100%). Det som ikke er klart er hvor mye innskudd som er omfattet av “garantien”. Kanskje “Bankenens sikringsfond” kan svare på dette ?.
  En annen ting som jeg lurer på er om hva DnBs problemer i 1992 og 2008 førte til. Jeg mener å huske at det gjekk utover aksjeeierene, men hva med innskyterne ?

 3. Er nok du som ikke forstår Øystein sin innvending. Av de 1000 milliarder, som ikke finnes mer, hvor mange penger blir det med 2 millioner NOK eller 100.000 euro for hver person? Sikkert mer enn 30 milliarder, men ikke 97%. Finnes mange store kontoer som ikke er sikret, men er ikke et samfunnsproblem.

 4. Hvem er forfatter av boken: Til våre venner av den usynlige komite ?Til Øystein Amundsen

 5. En innskuddsgaranti på 2.77 % av totale “garanterte” innskudd betyr i realiteten at du ikke får 5 øre om banken kollapser. Andre, om noen, får det før deg. Du er m.a.o. rundlurt. Hva som skjer med lånet ditt avhenger av hvilken bank du bruker, forholdet mellom gjeld og egenkapital, og hva myndighetene til syvende og sist gjør. Det er viktig ikke å være belånt til pipa slik at du eksponeres og avkreves mer egenkapital ved et vesentlig verdifall, og det er viktig at du kan betjene lånet når det smeller og/eller renten stiger. Håper det hjelper litt?

 6. At lånet ditt løper videre hos ny kreditor må du ta for gitt, lånet har verdi så lenge noen betaler avdrag + renter og panteobjekter har verdi. Med de nye bail-in reglene er det mulig for banken å konfiskere klientmidler for å redde bankens drift. Som man kunne observere på Kypros i 2013, og nye lover for å gjøre slike operasjoner lettere å gjennomføre er vedtatt i svært mange land etterpå, mest aktuelt for oss, i EU. Så svaret er, ja det er teoretisk mulig.

 7. Hei.
  Mulig jeg er litt sent ute her, men jeg skulle gjerne fått klarhet i noe rundt dette.

  Jeg har både boliglån, BSU og sparekonto i samme bank. Nå har jeg en god del mindre enn 2 mill på konto, men ettersom politikerne er glade i endre reglene underveis (og vi tilsynelatende ikke har dekning uansett) lurer jeg på følgende:

  Dersom banken går konkurs, vil jeg under noen omstendighet risikere at lånet løper videre hos en ny kreditor, mens mine oppsparte midler forsvinner?

 8. Ta og les gjennom det han skriver en gang til. Det er 1000 milliarder i bankene. Banksikringsfondet sies å være på 30 milliarder. Kan det være så vanskelig å forstå?

 9. Du kunne også med fordel nevnt det såkalte “spleiselaget” , der DNB lurte titalls milliarder fra norske innskytere som de nå spekulerer med.

 10. “Nyliberale” er en form for nytale, ordet navngir et fenomen som hverken er nytt eller liberalt. Korporativisme har aldri vært liberalt. Å i tillegg kalle dem “nyliberalister” gjør forvirringen total. Det ganske nylig startede partiet Liberalistene det eneste i Norge som har bevisst holdning til problemene som tas opp her, og det eneste som foreslår effektive løsninger.

  Bank og pengepolitikken i Liberalistene sitt vedtatte politiske program:
  http://liberalistene.org/politikk/partiprogram/#_Toc418542404

 11. Min siste kommentar er ei feilpublisering, fordi det såg ut som om den første ikkje fungerte. Den siste kan derfor med fordel strykast. (Kan visst ikkje få gjort det sjølv).. Sorry for rotet…

 12. Det er alvorleg når dei politikarane vi trur har kontrollen med dei viktige tinga i politikken, istanden viser seg å abdisere frå det eine området etter det andre.
  Denne artikkelen gjer det pinleg og skremande tydeleg at dette gjeld finanssektoren og det som skjer av frislepp på børsane.
  Dersom nasjonalforsamlingspolitikarane rundt om i dei ulike landa tok det ansvaret som ligg til dei på desse områda, så ville dei forlengst ha stansa omsettinga finansprodukt som totalt ugjennomsiktige og farleg destabiliserande for økonomien. Diverse korrupsjonsskandalar og ditto skatteparadis-bonanza ville vi sett langt mindre av dersom det hadde skjedd.

  TiSA-avtalen er eit anna eksempel på at stortingspolitikarane, med svært få unntak, ikkje har sett seg inn i det som skjer på dette uhyre konsekvenstunge området. Norge har forhandla med 50 land utanfor WTO, om ein liberaliseringsavtale for alle slags tenester. Det går i retning av kraftig redusering av politisk handlingsrom gjennom styrking av utanlandske storselskap sine rettar, og med ei farleg skjerping av konkurranse frå utlandet for svært mange bedrifter og arbeidsplassar.

  Regjeringa presenterer ein god del halvsanningar på dette området som fleirtalet på Stortinget ser ut til å ta for god fisk. For eks blir det påstått at TiSA vil vere god for sysselsettinga. Noko som er sterkt misvisande fordi det rette er at avtalen vil vere bra for enkelte bedrifter som jobbar på utanlandsmarknadane, men derimot ein stygg trussel norsk innanlands-orienterte bedrifter som får hardare konkurranse.

  Den informasjonsflyten som ikkje minst internettet i dag hjelper oss med, vil truleg gjere det vanskelegare for dei ulike departementa i regjeringa å halde fram med å ”styre” på desse områda som om dei var ”heime åleine”. Bråket ute i Europa pga ein politikk som tar bedre vare på bankane enn på folk flest, bør også norske politikarar ta som eit signal…

 13. Det er alvorleg når politikarane våre – dei vi trur tar vare på våre interesser – faktisk abdiserer på område etter område.
  Det er ingen tvil om at børsane verda over har fått utvikle produkt og lyssky praksisar som nasjonalforsamlingspolitikarane forstår null og niks av. Denne artikkelen gjer dette forholdet pinleg og skremande tydeleg. Den får meg til å hugse ein prisverdig kommentar frå ein lokal bank i mitt distrikt (Sjøholt sparebank) som i samband med Terraskandalen for nokre år sidan, kunne fortelje at dei lot vere å tilby det aktuelle børsproduktet (som seinare viste seg å vere rottent) fordi det var uråd å forstå (vurdere risikoen knytta til produktet).
  Dersom dei rette politikarane tok det ansvaret som eigentleg ligg på dei, så ville dei faktisk ikkje tillate at det blir omsett finansprodukt som er så totalt ugjennomsiktige. Heller ikkje generelt tillate at finansspekulasjonen til dei grader får gå heilt av hengslene. Korrupsjonsskandaler og skatteparadis-bonanza ville dei også forlengst ha tatt tak i.

  TiSA-avtalen som Norge no har forhandla om i tre år utanfor WTO, og som vil bety vesentleg utryggare arbeidspplassar i tenestesektorane, frå transport og energiforsyning til deler av velferdstenestene, finanssektoren osv, osv, viser det seg at dei same politikarane heller ikkje er orienterte om. Dei stoler blindt på udokumenterte påstandar frå regjeringa om at TiSA vil vere bra for sysselsettinga, og liknande feilaktig informasjon. Realiteten er at TiSA vil redusere politisk handlingrom i ein grad som svært truleg gjer avtalen grunnlovsstridig uten ei klarering i Stortinget om akkurat dette.
  Informasjonsflyten som ikkje minst internettet no hjelper oss med, gjer at dei tidene no kanskje er forbi, der dei ulike departementa i regjeringa fekk styre på med slike saker som om dei var “heime åleine”. Bråket ute i Europa knytta til ein politikk som tar bedre vare på bankane ennpå folk flest, er eit signal også norske politikarar bør ta alvorleg.

 14. Kjære Erik!
  Digger at du forsøker å gjøre det vriene pengesystemet tilgjengelig for oss dødelige!
  Men noen ganger høres det ut som du tar noen snarveier i argumentene.
  F.eks ‘underdekningen i innskuddsgarantien på 97 prosent’.
  Om garantien var på 2 mill per innbygger. Og om de setter av 3% av innskutte penger, betyr ikke det at garantien er underdekket med 97%. Det er epler og pærer om hverandre..

  Ellers vil jeg anbefale deg fjordårets feteste bok; Til våre venner av den usynlige komite.
  Er det et kollaps som er å frykte, eller er det nettopp en mangel på kollaps? En mangel på konfrontasjon, en glidende krise uten noe sted å gripe tak.. Hva skal vi gjøre da? Og ikke minst når?

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Surrealistisk / The Seven Lives of Alejandro Jodorowsky (av Samlet og kuratert av Bernière og Nicolas Tellop)Jodorowsky er en mann full av kreativt overmot, grenseløs skapertrang og helt uten ønske eller evne til å gå på kompromiss med seg selv.
Journalistikk / «Stinkjournalistikk» mot varslereProfessor Gisle Selnes skriver at Harald Stanghelles kronikk i Aftenposten 23. februar 2020 «ser ut som en støtteerklæring, [men] ligger som en ramme rundt det forterpede angrepet på Assange». Han har rett. Men har Aftenposten alltid hatt dette forholdet til varslere, som for eksempel i tilfellet Edward Snowden?
Om Assange, tortur og straffNils Melzer, FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling og straff, sier følgende om Assange:
Med ryggrad og etisk kompass intaktVARSLING Vi trenger en mediekultur og et samfunn bygget på etterrettelighet og sannhet. Det har vi ikke i dag.
Gimmick / Theory of the Gimmick (av Sianne Ngai)Sianne Ngai er én af sin generations mest originale marxistiske kulturteoretikere. Men hun synes opsat på at trække æstetikken ned i sølet.
Samlivsbrudd / Les ruptures conjugales en Afrique subsaharienne musulmane (av Alhassane A. Najoum)Det er dyrt å gifte seg i Niger selv om brudeprisen varierer, og ved skilsmisse plikter kvinner å betale brudeprisen tilbake.
Etikk / Hvilke etiske prinsipper ligger bak de første vaksinestikk?Bak myndighetenes vaksineringsstrategi råder et etisk kaos.
Kronikk / Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?Vi hører stadig at Norge er verdens beste land, men det er ikke nødvendigvis slik det oppleves for det store flertallet av nordmenn og folk som flytter hit.
Filosofi / Disobey! A Philosophy of Resistance (av Frédéric Gros) Hvorfor, hvor, når og hvor lenge er vi lydige?
Mytologier / The Celestial Hunter (av Roberto Calasso)I Calassos fjorten essays befinner vi oss gjerne mellom myte og vitenskap.
Kina / Die lautlose Eroberung. Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet (av Clive Hamilton og Mareike Ohlberg)At Kina under Xi Jinping har utviklet seg i autokratisk retning, er kjent. Forfatterne viser hvordan effekten har spredt seg i verden for øvrig.
Nawal el-saadawi / Nawal El-Saadawi – in memorandumEn samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.
- Advertisement -

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte