Ballo slakter Storbergets forslag

- Storbergets forslag om at Stortinget skal konsultere partene i Finnmark er helt unødvendig og håpløst, sier Olav Gunnar Ballo (SV).
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 15.10.2003

Til tross for at partifellen Inga Marte Thorkildsen sier at hun støtter Knut Storbergets (Ap) forslag om at Stortinget skal konsultere Sametinget og fylkestinget i Finnmark fordi regjeringen ikke har hatt god nok kontakt med dem angående Finnmarksloven: Olav Gunnar Ballo slakter forslaget.

– Dette er anstaltmakeri. Jeg legger merke til at det fra Sametingets hold tas til orde for å kjøre på prosedyre i stedet for praktisk politikk. Det er lite tjenlig og helt unødvendig. Det viktige nå er å se på innholdet i Finnmarksloven og få saken ferdigbehandlet, sier Ballo.

Han er enig med Storberget om at det er viktig med konsultasjoner og dialog, og påpeker at SV har tatt til orde for et formalisert samarbeid mellom Sametinget og Stortinget.

– Men det at justiskomiteen var i Finnmark i forrige uker viser jo at det allerede foregår konsultasjoner, slik som vanlig er. Justiskomiteen kan snakke med hvem som helst. Dette prosedyrekjøret om brudd på ILO-konvensjonen er søkt, mener Ballo.

Ifølge SV-politikeren blir ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter trukket fram i både mulige og umulige sammenhenger.

– I ILO-konvensjonen står det for eksempel at det skal gis erstatning til urfolk dersom de må tvangsflyttes. Å tvangsflytte folk i Norge er selvfølgelig uaktuelt. Men denne delen av konvensjonen passer ikke inn for de som hevder at Finnmarksloven bryter med konvensjonen. Mange klipper og limer fra konvensjonen der det passer, sier Ballo.

Stortingsrepresentanten fra Finnmark er med i SVs utvalg som skal vurdere hva partiet skal mene om saken.

– Vi hadde vårt første møte i utvalget denne uken, og hadde fruktbare diskusjoner. Jeg tror at vi vil komme fram til en enhetlig uttalelse. Men da må man konsentrere seg om innholdet, ikke prosedyren, oppfordrer Ballo.

Kommentarer